Uppstartsmöte försöksverksamheten

Webbversion


 

NYHETSBREV Nr. 4 september 2016

Lena Adamson och Sara Fundell på uppstartsmöte

Uppstartsmöte försöksverksamheten

Som ett led i Skolforskningsinstitutets arbete med att främja en skola på vetenskaplig grund bygger institutet nu upp en försöksverksamhet med en grupp lärare som ska pröva och utvärdera utvalda arbetssätt och metoder i undervisningen från institutets kommande systematiska översikter.

Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet

 

 

Det vetenskapliga rådet

Regeringen har utsett det vetenskapliga rådet vid Skolforskningsinstitutet. Ordförande är Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Mara Westling Allodi är även en av ledamöterna i regeringens Skolkommission.

Det vetenskapliga rådet stödjer institutet i det vetenskapliga arbetet med systematiska översikter samt beslutar om fördelning av medel för sådan forskning som Skolforskningsnämnden beslutat att utlysa. 

Det vetenskapliga rådets sammansättning

 

Foto: Eva Dalin

 

Pågående översikter

Vi presenterar frågeställning, bakgrund och projektgruppen för tre av våra pågående systematiska översikter.

Klassrumsdialog i matematikundervisningen

Feedback inom skrivutveckling

Digitala resurser i matematikundervisningen

 

Systematiska översikter

 

Årets utlysning

Skolforskningsinstitutets beredningsgrupp har nu granskat ansökningarna från institutets första utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning.

Beredningsgruppens kvalitetsgranskning av ansökningar

 

Forskarfredag logotyp

Forskarfredag

Tillsammans med Stockholms stad och Ifous har institutet en lärarhörna på Debaser Medis, plan 1 på Medborgarplatsen den 30 september. Välkomna!

ForskarFredag lärarhörna program

 
 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -