Inriktning för 2017 års utlysning

Webbversion


 

NYHETSBREV Nr. 6

mars 2017

Inriktning för 2017 års utlysning

Skolforskningsnämnden har beslutat om följande inriktning för årets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Årets utlysning kommer att ske i Prisma och öppnar i slutet av mars/början av april.

Läs mer om 2017 års utlysning

 

 

Systematisk översikt inriktad på lekens roll i lärandet 

Skolforskningsinstitutet påbörjar nu arbetet med en systematisk översikt inriktad på förskolan och lekens roll i lärandet. Frågeställningen som arbetet utgår ifrån är: Hur, och under vilka förutsättningar, kan lek främja barns utveckling och lärande i förskolan?

Läs mer här

 

Budgetunderlag
2018–2020

I institutets budgetunderlag för
2018–2020 äskar vi om en höjning av anslaget både för arbetet med forskningssmmanställningar och
vårt forskningsanslag.

Nu hoppas vi på ett positivt utfall i 2018 års budgetproposition.

Läs mer här

Bild: Lena Adamson, myndighetschef Skolforskningsinstitutet

 

Lena Adamson, Myndighetschef

 

 

Undervisning på vetenskaplig grund – vad är det?

Vad menar vi när vi använder begrepp som vetenskaplig grund, vetenskapligt förhållningssätt eller evidens? I texten Undervisning på vetenskaplig grund – vad är det? reder vi ut några nyckelbegrepp.

Läs mer här

 

 

Årsredovisning 2016

Skolforskningsinstitutets årsredovisning för 2016 är överlämnad till Regeringen och finns att läsa på vår webb.

Årsredovisning 2016 (pdf)

 

 
 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -