94 ansökningar i årets utlysning

Webbversion
För att säkerställa att du aldrig missar info från oss,
lägg till skolfi@id6.idrelay.com som betrodd avsändare.


 

Nyhetsbrev nr 7

juni 2017

Forskning i biblioteket

Foto: Scandinav Bildbyrå

94 ansökningar i årets utlysning

Skolforskningsinstitutets utlysning av bidrag för praktiknära forskningsprojekt stängdes 16 maj och då hade 94 ansökningar skickats in, ett glädjande stort antal.

– Bara att gratulera, oss alla! Men framför allt alla barn och ungdomar som går i skolan eller som om några år ska börja skolan, säger Mikael Alexandersson, ordförande i beredningsgruppen för institutets forskningsanslag.

I går genomfördes ett kalibreringsmöte med beredningsgruppen för att säkerställa att det finns samsyn gällande bedömningsfaktorerna.

Läs om beredningsarbetet och beviljandegraden

 

Försöksverksamheten

I början av juni var det dags för en ny träff för Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet. Under två dagar följdes arbetet med att pröva och utvärdera arbetssätt upp.

Inger Eriksson, föreståndare för Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS), inledde konferensen med en föreläsning om praktiknära skolforskning. Projektledare från Skolforskningsinstitutet presenterade de systematiska översikter som ska publiceras under hösten. På agendan stod även diskussioner om höstens projekt under ledning av Morten Sager vid Göteborgs universitet och feedback på de kommande systematiska översikterna.

 
Lärare och skolledare inom försöksverksamheten

Foto: Skolforskningsinstitutet

 
Samverkan
 
Julia Lindh från Sveriges elevråd SVEA

Foto: Skolforskningsinstitutet

 

Sveriges elevråd SVEA

Julia Lindh, ordförande för Sveriges elevråd SVEA, besökte institutet för att presentera organisationens arbete och diskutera elevperspektivet i arbetet med systematiska översikter. – Vi saknar konkreta fakta och skulle uppskatta en översikt om demokrati och värdegrunden i skolan, säger Julia.

Under mötet med myndighetschefen och medarbetare på Skolforskningsinstitutet diskuterades även möjligheten för elever att delta i referensarbetet med systematiska översikter.

Läs om mötet med SVEA

 
På gång i sommar
 

Tipsa oss om forskningsöversikter

Illustration: Skolforskningsinstitutet

Behovsinventering

Föreslå forskningsöversikter och påverka vilka forskningssammanställningar som Skolforskningsinstitutet ska genomföra. Här kan du tipsa om undervisningsrelaterade ämnen där forskning saknas.

 

Besökare i Almedalen

Foto: Region Gotland/Malin Ericsson

Till Almedalen

Kan en starkare forskningsförankring göra den svenska skolan bättre? Det är en av frågorna som tas upp på Högskolan i Borås seminarium i Almedalen. Skolforskningsinstitutets myndighetschef Lena Adamson ingår i panelen.

 

 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -