Norrvattens nyhetsbrev 1, 2021 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.
Norrvatten.se | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera
Vattenreningsbassäng
Fortsättning för flotation
På Norrvatten pågår ett arbete med att införa flotation i fler bassänger i fällningen, som är hjärtat av reningen på vattenverket. Flotation är en reningsmetod som bidrar till en höjning av Görvälnverkets kapacitet. 2019 byggdes en bassäng om till flotation, och efter utvärdering och justeringar, kommer nu övriga fyra bassänger att byggas om.

Person i varselkläder arbetar med den nya ledningen
Norrvatten förnyar huvudvattenledning i Märsta
Norrvatten arbetar ständigt med att hålla ledningsnätet i gott skick och har som mål att förnya 2500 meter ledning per år. Ett projekt som pågår just nu är förnyelse av en huvudvattenledning i centrala Märsta.

Flygfoto över Görvälnverket
En del av civilförsvaret
Dricksvattenförsörjningen är en del av det civila försvaret i Sverige. Norrvatten arbetar därför med civilförsvarsplanering i samarbete med bland annat Livsmedelsverket. Som en del i det arbetet har vi definierat vår krigsorganisation och krigsplacerat medarbetare.

Person häller vätska i laboratorieutrustning
Ny ackreditering för Norrvattens labb
Norrvattens laboratorium har gått över till en ny typ av instrument för att mäta ammonium, nitrit, nitrat och fosfat. Det betyder labbet ackrediterats mot en annan standard för analyser av dessa ämnen.

David Lundqvist
Ny ekonomichef
David Lundqvist började den 1 februari som avdelningschef för verksamhetsstöd på Norrvatten. Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomi, administration och HR. Han kommer närmast från en tjänst som avdelningschef för administrativa avdelningen vid Fastighetskontoret i Stockholms stad.

Världsvattendagens logotyp
Världsvattendagen 22 mars
Världsvattendagen, som grundades av FN 1992, firas varje år den 22 mars. Det är en dag då vattnets värde uppmärksammas världen över. Temat för årets Världsvattendag handlar om vattnets värde.

NORRVATTEN  |  Adress: Box 2093, 169 02 SOLNA  |  Telefon: 08-627 37 00
E-post: info@norrvatten.se  |  www.norrvatten.se