Norrvattens nyhetsbrev 1, 2022 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.
Norrvatten.se | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera
Forskning för hållbar hantering av dagvatten
Norrvatten och Luleå tekniska universitet samarbetar med kommunerna i Norra Stockholmsåsens grundvattenråd (Solna, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna) i ett nytt förberedande forskningsprojekt som syftar till att hitta hållbara lösningar för att hantera dagvatten i städer så att grundvattnet skyddas mot föroreningar.

Sandlåda med leksaksbilar
Byggarbetsplats med ofärdig tryckstegringsstation
Tryckstegringsstation byggs ut och renoveras
Nu pågår en omfattande renovering och utbyggnad av Stäkets tryckstegringsstation. Det är ett viktigt projekt som förbättrar leveranssäkerheten till flera av Norrvattens medlemskommuner.

Grävmaskin vid rörgrav i Märsta
Ledningsbyte ger säkrare vattenleverans i Märsta
Norrvatten byter ut en cirka 1000 meter lång huvudvattenledning i Märsta, mellan Valsta och Brista, i Sigtuna kommun. Vi byter ledningsmaterial från glasfiberarmerad polyester till stål. På så sätt minskar vi risken för stora läckor, vilket ger en säkrare vattenleverans. Nu har projektet kommit ungefär halvvägs.

Världsvattendagens logotyp
Världsvattendagen 22 mars
Världsvattendagen, som grundades av FN 1992, firas varje år den 22 mars. Det är en dag då vattnets värde uppmärksammas världen över. Temat för årets Världsvattendag är grundvatten.

Luktar klor mer på vintern?
På vintern behöver Norrvatten inte dosera lika mycket klor som på sommaren eftersom vattentemperaturen är lägre. Men trots det är det fler som upplever att vattnet luktar just klor på vintern.

NORRVATTEN  |  Adress: Box 2093, 169 02 SOLNA  |  Telefon: 08-627 37 00
E-post: info@norrvatten.se  |  www.norrvatten.se