Det viktigaste vi har. Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.
Norrvatten.se | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera
Flicka sitter på badbrygga. Text på bilden: Det är bara vatten. Foto: Kari Kouhvakka
Det är bara vatten. Det viktigaste vi har
Sveriges VA-aktörer går ihop i en nationell kampanj för att öka kunskapen om naturresursen vatten, vårt viktigaste livsmedel. Norrvatten är en av över 100 VA-organisationer och kommuner i Sverige som har gått samman för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning.

Vatten i betongbassäng. Foto: Rikkard Häggbom
Sensorer förbättrar drift av vattenverk
Norrvatten samarbetar med SLU i flera forskningsprojekt. Samarbetet har bland annat resulterat i ökad kunskap om hur man kan använda avancerade sensorer för att få en bättre bild av mängden naturligt organiskt material i dricksvattenproduktionen.

Grundvattenverket i Ulriksdal moderniseras
Nu pågår renovering och modernisering av Norrvattens grundvattenverk i Ulriksdal. Norrvatten har sju grundvattenverk, som kan användas till reservvatten under kortare perioder, och grundvattenverket i Ulriksdal är ett av dessa. Renoveringen görs för att ge bättre och säkrare dricksvattenleverans från grundvattenverket.

Schaktgrop där en liten bit rör syns i marken.
Halvvägs för ledningsförnyelse i Lunda
Norrvatten förnyar en 300 meter lång ledningsträcka i Lunda industriområde, vid kommungränsen mellan Järfälla och Stockholm. Projektet handlar om att byta ut en GAP-ledning (ledning av glasfiberarmerad polyester) till stålledning för att ge en säkrare vattenleverans.

Flygfoto över Görvälnverket. Foto: Bergslagsfoto
Utökad låneram
Norrvatten behöver genomföra stora investeringar i dricksvattenförsörjningen när befolkningen växer i norra Storstockholm. Det är bland annat nödvändigt att rusta upp och bygga ut vattenverk och ledningsnät. För att kunna genomföra dessa investeringar behöver Norrvattens låneram utökas.

Regntunna. Foto: Rikkard Häggbom
Ställ fram regntunnan
Samla regnvattnet i en tunna och använd det för att vattna trädgården med. Då hjälper du till att spara på vårt värdefulla dricksvatten.

NORRVATTEN  |  Adress: Box 2093, 169 02 SOLNA  |  Telefon: 08-627 37 00
E-post: info@norrvatten.se  |  www.norrvatten.se