Norrvattens nyhetsbrev 2, 2022 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.
Norrvatten.se | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera
Vatten i bassäng
Avancerade sensorer optimerar driften av vattenverk
Ett nyligen avslutat forskningsprojekt, där Norrvatten medverkat, har lett till ökad kunskap om hur optiska sensorer kan användas för att optimera borttagning av naturligt organiskt material i olika beredningssteg på vattenverk. Idag används optiska sensorer bara i ett fåtal större vattenverk i Sverige.

Närbild på vattenmätare
Områdesmätare analyserar vattenförluster
Norrvatten och Danderyds kommun har ett samarbete där områdesmätare, som mäter in- och utgående vatten i ett område, har satts upp på det kommunala ledningsnätet för att räkna fram vattenförluster. Den största delen av vattenförluster på ledningsnätet består av läckage, men det finns även andra typer som är viktiga att identifiera.

Tibble vattentorn
Renoverat vattentorn säkrar dricksvattenkvalitet
Tibble vattentorn i Upplands-Bro kommun har förbättrats. Tornet har bland annat fått ett nytt system för att leda bort dagvatten och tornet har utrustats med partikelfilter, vilket minskar risken för att exempelvis pollen och luftföroreningar når dricksvattnet. Utvändigt märks renoveringen genom att ett extra tak, med ett inspektionsutrymme under, gjort tornet cirka 45 centimeter högre än tidigare.

Person i varselkläder vid vattenledning
Ledningsprojekt i Österåker är halvvägs
Norrvatten byter ut och höjer kapaciteten på en 1900 meter lång huvudvattenledning mellan Rydbo och Täljö, parallellt med Roslagsbanan, i Österåkers kommun. Vi byter ledningsmaterial från glasfiberarmerad polyester (GAP) till stål. På så sätt minskar vi risken för stora läckor vilket ger en säkrare vattenleverans. Nu är projektets första etapp nästan i mål och projektet har kommit ungefär halvvägs.

Vatten rinner i stuprör ned i en regntunna. Foto: Rikkard Häggbom
Ställ fram regntunnan
Samla regnvattnet i en tunna och använd det för att vattna trädgården med. Då hjälper du till att spara på vårt värdefulla dricksvatten.

NORRVATTEN  |  Adress: Box 2093, 169 02 SOLNA  |  Telefon: 08-627 37 00
E-post: info@norrvatten.se  |  www.norrvatten.se