Norrvattens nyhetsbrev 3, 2021 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.
växter vattnas med vattenkanna
Spara vatten varma dagar
Det går åt mycket vatten i norra Storstockholm varma dagar. Norrvatten uppmanar privatpersoner och verksamheter att spara på kranvattnet. Det är viktigt för att vattenverket ska hinna med att producera vatten, så att det räcker till alla.

karta över Helenelund
Ledningsflytt i Helenelund
För att göra plats för tvärbanans utbyggnad kommer Norrvatten att flytta en huvudvattenledning i Helenelund, Sollentuna. Nu pågår förberedelser och i september startar själva ledningsflytten.

Valsta vattentorn omgiven av byggställning
Valsta vattentorn renoveras
Valsta vattentorn i Sigtuna kommun renoveras utvändigt under sommaren och hösten 2021. Renoveringen består av betongreparationer och ommålning.

Flygfoto över Görvälnverket. Foto: Bergslagsfoto
Bästa examensarbete inom VA
Ett examensarbete som utförts på Norrvatten, i samarbete med Umeå universitet, har utsetts till bästa examensarbete inom VA-området 2020. Två andra examensarbeten som utförts på Norrvatten var också med bland finalisterna när Svenskt vatten nyligen utsåg 2020 års pristagare.

Karaff och vattenglas på träbord
Norrvattens årsredovisning 2020
Norrvattens årsredovisning för 2020 fastställdes av Norrvattens förbundsfullmäktige den 18 maj 2020. I årsredovisningen hittar du, förutom vår förvaltningsberättelse och finansiell information, även en inledande text från VD Håkan Falk och vår miljöredovisning för 2020.

NORRVATTEN  |  Adress: Box 2093, 169 02 SOLNA  |  Telefon: 08-627 37 00
E-post: info@norrvatten.se  |  www.norrvatten.se