Norrvattens nyhetsbrev nr 3 2022 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.
Norrvatten.se | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera
Ledningsprojekt ger säkrare vattenleverans i Sollentuna
Norrvatten säkrar vattenleveransen för framtiden genom att fördubbla huvudvattenledningens storlek genom Rotebro i Sollentuna kommun. Den nuvarande huvudvattenledningen i Rotebro byts ut mot en större, som är 800 millimeter i diameter, och placeras i ett nytt läge.

Barn i pyjamas vattnar plantering med vattenkanna.
Spara vatten varma dagar
I Stockholmsområdet går det vanligtvis åt mycket vatten under varma vår- och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler. I vårt område är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverket bara rena och producera en viss mängd dricksvatten.

Spännande examensarbeten om dricksvattenfrågor
Under våren har flera studenter genomfört sina examensarbeten på Norrvatten. Ämnena varierar från pilotförsök kring reningsteknik till dricksvattenanpassad dagvattenhantering.

Karaff och vattenglas på träbord. Foto: Rikkard Häggbom
Norrvattens årsredovisning 2021
Norrvattens årsredovisning för 2021 fastställdes av Norrvattens förbundsfullmäktige den 17 maj 2022. I årsredovisningen hittar du, förutom vår förvaltningsberättelse och finansiell information, även en inledande text från VD Håkan Falk och vår miljöredovisning för 2021.

Skylt för vattenstation med blå himmel i bakgrunden
Nationaldagen i Hagaparken 2022
Efter två års uppehåll var det äntligen dags för det traditionsenliga nationaldagsfirandet i Hagaparken, Solna, den 6 juni 2022. Norrvatten bemannade en dricksvattenstation där vi bjöd på gott kranvatten och delade ut vattenflaskor till törstiga nationaldagsfirare.

NORRVATTEN  |  Adress: Box 2093, 169 02 SOLNA  |  Telefon: 08-627 37 00
E-post: info@norrvatten.se  |  www.norrvatten.se