Norrvattens nyhetsbrev 4, 2021 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.
Norrvatten.se | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera
Solnedgång vid sjö
Hur gick sommaren?
Norrvattens produktion var ansträngd en längre period i juni när vädret var varmt och torrt. Den 8 juni gick Norrvatten ut med en vädjan om minskad vattenförbrukning och uppmanande privatpersoner och verksamheter att vara sparsamma med kranvatten.

Avspärrningsläns ligger utlagd i cirkel på Mälarens yta
Test av oljesensor
På Norrvatten pågår försök med att använda sensorer för att få tidig varning om oljespill i Mälaren. Nyligen genomfördes mätning av ett väldigt litet oljeläckage från ett gammalt vrak i Säbyholmsviken. Platsen ligger långt från Görvälnverket så detta oljespill var ingen fara för Norrvattens dricksvattenproduktion, men mätningen var en bra övning för att testa utrustningen.

Ledningar monterade efter varandra
Först med ny schaktfri teknik
Norrvatten förbättrar leveranssäkerheten genom att renovera en 750 meter lång vattenledning vid Finspångsgatan i Lunda industriområde. Ledningsrenoveringen görs med en ny schaktfri teknik som nu används för första gången i Sverige. Det är en typ av rörinfodring som passar bra vid längre ledningssträckor i stadsmiljö, där man vill undvika stora schaktarbeten.

Profilbild Håkan Eklund
Ny produktionschef
Håkan Eklund började den 1 september som produktionschef på Norrvatten. Han kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Stockholm Vatten och Avfall.

Flygfoto över Görvälnverket. Foto: Bergslagsfoto
Sök examensarbete på Norrvatten
Vill du göra ett examensarbete som bidrar till att utveckla framtidens dricksvattenförsörjning? Välkommen att ansöka om examensarbete på Norrvatten för 2022.

NORRVATTEN  |  Adress: Box 2093, 169 02 SOLNA  |  Telefon: 08-627 37 00
E-post: info@norrvatten.se  |  www.norrvatten.se