Norrvattens nyhetsbrev nr 4 2022 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.
Norrvatten.se | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera
Kartläggning av PFAS i Mälaren vid Görväln
Norrvatten har undersökt källorna till PFAS-föroreningar som når den del av Mälaren där Norrvatten hämtar råvatten för att producera dricksvatten. Studien visar på vikten av att sanera kända PFAS-förorenade platser och att arbeta med förebyggande åtgärder.

Hur gick sommaren 2022?
Vattenförbrukningen var väldigt hög i Norrvattens område i slutet av juni när vädret var varmt och torrt. Sommarens högsta vattenproduktion noterades den 28 juni. Vädret blev därefter svalare och vattenförbrukningen minskade.

Dagvattnets dag 24 september
Den 24 september firar vi dagvattnets dag! Vattnet som rinner på marken, till exempel regn eller smält snö, kallas dagvatten. Mycket av dagvattnet hamnar i våra dricksvattentäkter eller våra badsjöar. Det är därför viktigt att skydda dagvattnet och se till att det kan fylla på sjöar och grundvattenmagasin, utan att orsaka översvämningar, och utan att det förorenas.

Andreas Thunberg ny VD för Norrvatten
Norrvattens styrelse har, vid ett styrelsemöte den 22 juni, beslutat att anställa Andreas Thunberg som VD på Norrvatten från den 1 januari 2023.

Sök examensarbete på Norrvatten
Vill du göra ett examensarbete som bidrar till att utveckla framtidens dricksvattenförsörjning? Välkommen att ansöka om examensarbete på Norrvatten för 2023.

NORRVATTEN  |  Adress: Box 2093, 169 02 SOLNA  |  Telefon: 08-627 37 00
E-post: info@norrvatten.se  |  www.norrvatten.se