Norrvattens nyhetsbrev nr 5 - 2021 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.
Norrvatten.se | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera
Norrvatten 95 år!
”Stockholms norra förorters kommunalförbund för vattenledning” bildades den 11 november 1926. Idag heter vi Norrvatten och kan se tillbaka på 95 händelserika år i dricksvattnets tjänst. Nu fortsätter vårt arbete för att kommunerna i norra Storstockholm även i fortsättningen ska ha tillgång till friskt och gott kranvatten.

Nya röret på plats med die-draw
Norrvatten förbättrar leveranssäkerheten genom att renovera en 750 meter lång vattenledning vid Finspångsgatan i Lunda industriområde. Ledningsrenoveringen görs med en ny schaktfri teknik, die-draw, som är en typ av rörinfodring. Efter en tids förberedelser är nu 604 meter av den nya ledningen på plats inuti det befintliga röret.

Ledningsbyte ger säkrare vattenleverans i Österåker
Norrvatten byter ut och höjer kapaciteten på en 1900 meter lång huvudvattenledning mellan Rydbo och Täljö, parallellt med Roslagsbanan, i Österåkers kommun. Vi byter ledningsmaterial från glasfiberarmerad polyester (GAP) till stål. På så sätt minskar vi risken för stora läckor vilket ger en säkrare vattenleverans.

Webbinarium 10 december: framtidens grundvatten; förorenat, överflöd eller vattenbrist
Norra stockholmsåsens grundvattenråd bjuder in till sitt årliga öppna möte. I år sker mötet digitalt.

Budget och delårsrapport beslutade
Norrvattens budget för 2022 samt delårsrapport för 2021 fastställdes av förbundsfullmäktige den 2 november 2021.

NORRVATTEN  |  Adress: Box 2093, 169 02 SOLNA  |  Telefon: 08-627 37 00
E-post: info@norrvatten.se  |  www.norrvatten.se