VIS Nyhetsbrev // Newsletter

Här kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi skickar ungefär fyra nyhetsbrev om året och dessa innehåller information om VIS Open Call och VIS release. För att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig måste vi spara persondata om dig i vårt system, i det här fallet din e-postadress. Vi spar dina uppgifter tills du själv begär att bli avregistrerad. Vi använder dem inte till något annat ändamål. Du kan närsomhelst begära utdrag, ändring eller radering av dem.

//

Here you can subscribe to VIS news (Open Calls and VIS release). Simply enter you e-mail address below. We send out an e-mail about 4 times/year. In order to send you news we need to save personal data about you in our system, in this case your e-mail address. We will save your data until you opt out. We don't use them for any other purpose. You may at any time request extracts, changes or deletions of the data.

Ange din e-postadress // Add your e-mail address

Vänligen fyll i din e-postadress. // Please enter your email address.