Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet Nr 3 2017

Skicka vidare |

I det här numret får du veta vilka som har vunnit årets Miljöpris, hur landstingets arbetar med mänskliga rättigheter och om miljövänliga videobesök i vården. Vi intervjuar också Pauline Göthberg, nyligen utsedd till en av de mäktigaste i Hållbarhetssverige.

De får landstingets Miljöpris 2017

Kamilla Svensson får landstingets miljöpris 2017 för utvecklingen av ett dataprogram som minskar miljöpåverkan och svinnet av läkemedel. Årets eldsjäl har gett oss bättre bullerskydd för spårtrafiken, och ”Burkskurk”, filmen om hantering av farligt sjukhusavfall, fick ”folkets röst” och därmed hederspriset.

Stämningen var hög i landstingssalen när den politiska retoriken byttes till ovationer vid prisutdelningen av Miljöpriset 2017. Årets vinnare av Miljöpriset har designat en databas som håller koll på läkemedel som kasseras. Projektet har under tre år lyckats halvera kassationen.

- Databasen gör att vi kan analysera och vidta rätt åtgärder. Det är ett viktigt verktyg för att kunna se mönster, medvetandegöra personalen och ändra rutinerna, säger Kamilla Svensson, civilingenjör och miljösamordnare på SLSO Rättspsykiatri.

Annette Alkebo, tf innovationschef vid SLL Forskning och Innovation, har följt Kamilla Svenssons arbete på nära håll.

- Det är i första hand ett miljöprojekt men det ger även effektivare hantering på mindre avdelningar och bättre kontroll på läkemedel. Ett mycket bra hjälpmedel som stärker sjuksköterskorna i sin roll, säger hon.

Triggas av utmaningar

Årets eldsjäl heter Åke Alexandersson och är projektledare för Bullerprojektet på Roslagsbanan.

- I tätbebyggda områden är det inte bra att ha höga träskärmar som skär av landskapet. De nya skärmarna i lättbetong är inte mer än 70 cm höga och har absorbenter på insidan som slår sönder ljudet. De är effektivare, snyggare och billigare, säger han.

Stefan Wallin, chef för sektionen Hållbar utveckling på Trafikförvaltningen är imponerad av Alexanderssons arbete.

- Jag tycker att det är jätteroligt att Åke Alexandersson får priset som årets eldsjäl. Bullerdämpande åtgärder blir allt viktigare eftersom bebyggelsen kryper närmare trafiken. Åke har verkligen drivit på utvecklingen och triggats av utmaningarna, säger han.

Underhållande om riskavfall

Hederspristagaren som utses genom en webbomröstning blev i år Fotogruppen och Servicegruppen vid Södersjukhuset. De fick priset för ”Burkskurk”, en underhållande informationsfilm om hantering av vårdens riskavfall.

- Film är det som gäller nu om man vill informera. Nya generationer vill inte läsa en manual utan klicka på en filmlänk, säger Clas Fröhling, sektionschef för Fotogruppen.

- Filmen fungerar jättebra i internutbildningen. Det gäller både att skydda dem som hanterar riskavfall och att det inte ska hamna på fel ställe, säger Mahyar Haji Akbar, miljöombud i Servicegruppen vid Södersjukhuset.

Landstingets hållbarhetschef Charlotta Brask var på plats för att gratulera pristagarna.

- För mig är Miljöpriset inte bara en tävling med vinnare, utan också en guldgruva med goda exempel som vi kan sprida vidare för att nå våra miljömål, säger Charlotta Brask.

Se filmen Burkskurk

Läs mer på miljopriset.se

Kontakt: Christl Kronfeld, christl.kronfeld@sll.se 

Vården testar miljövänliga videobesök

Vård via video går i linje med landstingets miljömål, att öka antalet digitala möten för att minska resandet. I ett pilotprojekt testas nu videobesök i primärvården vid fyra vårdcentraler i Stockholm och vid en vårdcentral Norrtälje.

Vid ett videomöte kopplar vårdpersonalen upp sig via dator. Patienten kopplar upp sig via dator, eller app i mobil eller surfplatta. Genom att videomötena sker via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan de genomföras på ett patientsäkert sätt med integritetsskydd.

Vid Norrtälje södra vårdcentral har man testat videobesök hos läkare, distriktssköterskor och psykologer sedan i mars och hittills har ett trettiotal besök genomförts.

Långt till vårdcentralen

Norrtälje utgör en tredjedel av länet om man ser till ytan och många har långt att åka för att komma till sin vårdcentral.

- Videobesöken är ett fantastiskt bra sätt att minska resande, särskilt i vår del av länet där vi inte har så utbyggd kollektivtrafik. Vi är lite av glesbygdskommun med mycket landsbygd och skärgård där man ofta måste ta bil och båt för att komma till vårdcentralen, säger Anna-Lena Carling, miljöchef på TioHundra.

Viktigt slippa resorna

Att slippa onödiga resor är särskilt viktigt för vissa patientgrupper, som personer med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar. En annan kategori som kan ha stor nytta av att slippa åka till vårdcentralen är småbarnsföräldrar som kan ha svårt att passa in ett eget läkarbesök i ett stressigt vardagsliv.

- Vi hoppas att vi kan erbjuda möjligheten till fler efter att pilotprojektet har utvärderats, säger Lena Gardell, enhetschef vid Norrtälje södra vårdcentral.

Kontakt: Anna-Lena Carling, Anna-Lena.Carling@tiohundra.se 

Pris för arbete med mänskliga rättigheter

Landstinget får internationellt erkännande för arbetet med mänskliga rättigheter och bättre arbetsvillkor hos IT-leverantörer.

Landstingets arbete med uppförandekoden för leverantörer stärker mänskliga rättigheter och förbättrar arbetsvillkoren i leverantörsledet. För detta arbete får Stockholms läns landsting en Outstanding Case study award. Priset går till individer och organisationer som bidragit till en hållbar utveckling genom sitt arbete med hållbara leverantörskedjor och delas ut årligen av organisationen Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC).

- Utmärkelsen är ett kvitto på att vårt arbete ger konkreta resultat. De leverantörer som vi följt upp och ställer krav på har visat upp förbättringar, säger Kristian Hemström, biträdande hållbarhetschef.

Nationell samverkan

2013 presenterade DanWatch en rapport om dåliga arbetsvillkor i fyra kinesiska företag som levererade produkter till Dell och andra stora IT-företag. Rapporten ledde till en lång process där SLL, Dell och återförsäljaren Atea engagerade sig för att komma tillrätta med överträdelserna kring arbetsvillkoren. Hela arbetet ledde till en större transparens och betydande förbättringar i Dells och Ateas leverantörsansvar och har hjälpt till att bygga upp den interna kompetensen inom SLL.

Även Region Jönköping fick utmärkelse för sitt arbete med hållbara leverantörskedjor vid produktion av undersökningshandskar i Malaysia.

- Det finns en enorm styrka i att samverka nationellt mellan landsting och regioner. Det är ett ständigt pågående förändringsarbete som kommer att göra stor skillnad på lång sikt, säger Thomas Wedegren, avdelningschef SLL upphandling och ordförande i det nationella arbetet kring uppförandekoden.

Dialog viktigt

Det återstår fortfarande mycket att göra för att komma till rätta med problemen i leverantörsleden och alla aktörer inom IT-branschen behöver ta sitt ansvar. Landstinget har därför tagit fram en särskild handlingsplan som ska adressera specifika risker för IT-branschen.

- Vi tror att dialog är viktigt för att leverantörerna ska förstå vad vi vill uppnå och kunna möta våra krav, säger Anna Hagvall, hållbarhetsstrateg på Stockholms läns landsting och medlem av landstingens nätverk för hållbar upphandling.

Fakta om SPLC:
SPLC är en ideell organisation med säte i USA vars syfte är att stötta såväl inköpare som leverantörer i arbetet med att verka för en hållbar utveckling genom hållbar upphandling. SPLC grundades 2013 och har 180 medlemmar som gemensamt upphandlar för mer än 200 miljarder dollar per år. Andra organisationer som också fick utmärkelse i år är bland annat HP, Hilton, State of New York, State of California och TCO Development.

Läs mer om hållbar upphandling.

Läs rapport av Electronic's watch om Stockholms läns landsting arbete med IT-leverantörer.

Kontakt: Anna Hagvall, anna.hagvall@sll.se 

Pauline Göthberg, ny på listan över makthavare i Hållbarhetssverige

Pauline Göthberg har under de senaste fem åren haft rollen som nationell samordnare för socialt ansvar i offentlig upphandling. Hon är ny på listan över dem som sätter agendan för hållbar utveckling i Sverige.

- Jag är stolt över att Sveriges landsting och regioner bidrar till en rad globala förändringar hos våra leverantörer, säger hon.

Hur känns det att hamna på listan med de mäktigast i Hållbarhetssverige 2017?
– Det känns givetvis hedrande och jag är superstolt över att hamna på samma lista som så många duktiga politiker, forskare och näringslivspersoner men framförallt innebär det att det arbete som samtliga landsting och regioner bedriver uppmärksammas.

Vad är det långsiktiga, övergripande målet med ditt arbete?
– Till syvende och sist handlar vårt arbete med hållbar upphandling om att skapa positiva resultat Jag är stolt över att Sveriges landsting och regioner bidrar till en rad globala förändringar hos våra leverantörer. I många fall har det lett till bättre arbetsförhållanden för dem som tillverkar produkter vi använder inom hälso- och sjukvården i Sverige.

Vari består din maktposition i Hållbarhetssverige?
– Vi upphandlar varor och tjänster för SEK 120 miljarder per år. Mitt uppdrag handlar om att utveckla den nationella förmågan att säkerställa hållbara leveranskedjor globalt och samtidigt bidra till en positiv utveckling hos våra leverantörer. Det arbetet gör jag tillsammans med upphandlingschefer, miljöchefer, expertgruppsmedlemmar och kontaktpersoner.

Jobbar du både med intern och extern hållbarhet?
– Ja, internt handlar det om att utveckla och implementera processer och rutiner och den interna kapacitetsutvecklingen för kompetens och resurser. Externt innebär arbetet dialog och samverkan med leverantörer, branschorganisationer och NGOs. Sverige ligger i framkant när gäller hållbar offentlig upphandling vilket även har rönt ett stort intresse från organisationer som OECD, OSCE och FN.

Vad har du i pipeline?
– I år handlar arbetet för mig och Karin Lonaeus på det nationella kansliet att stötta landsting och regioner i det viktiga arbetet med att följa upp de sociala krav vi ställer i upphandlingar. Uppföljningen är avgörande för att säkerställa att krav på mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter efterlevs i våra leveranskedjor.


Fakta:

Magasinet Aktuell Hållbarhet listar varje år de mäktigaste politikerna, näringslivstopparna, forskarna och lobbyisterna som sätter agendan för hållbar utveckling i Sverige. Så här lyder motiveringen till nykomlingen Pauline Göthbergs plats på listan:

"92. Pauline Göthberg leder landstingens viktiga samarbetsprojekt kring hållbar upphandling. Hennes uppdrag är bland annat att underlätta uppföljning och kontroll av underleverantörer för att se till att de partners som bolag inom offentlig sektor samarbetar med lever upp till kraven på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, föreningsfrihet och arbetsvillkor."

Aktuell hållbarhets lista över de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige

Läs mer om hållbar upphandling

Kontakt: Pauline Göthberg, pauline.gothberg@sll.se 

Nätverksträff om socialt hållbart byggande 8 juni

Stockholms läns landsting gör stora investeringar i olika byggprojekt, vilket innebär påverkan på både människor och miljö. Ett nytt nätverk ska främja att byggande sker så socialt hållbart som möjligt och verka för erfarenhetsutbyte mellan olika byggprojekt. 

Socialt hållbart byggande handlar bland annat om trygg och säker arbetsmiljö, tillgänglighet, att främja en öppen kommunikation och skapa engagemang hos närboende genom dialog.

Bakom initiativet står SLL hållbarhet och Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT). På träffen kommer FUT att presentera en ny vägledning som ska utgöra en stabil grund inför arbetet med att skapa ett ramverk för sociala hållbarhetsaspekter i samtliga Stockholms läns byggprojekt.

Målgrupp för nätverket är projektledare eller andra strategiska tjänstepersoner som är, har varit eller kommer bli involverade i större byggprojekt som finansieras av landstinget.

Datum: 8 juni 2017

Tid: 09.00-12.00

Plats: Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Anmälan: senast 1 juni till Anna Kullberg, anna.kullberg@sll.se 

Seminarium om läkemedel och miljö 15 juni

Landstingens nätverk för läkemedel och miljö bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium "Hållbar läkemedelsanvändning - nu och i framtiden" om läkemedels miljöpåverkan. Bland annat presenteras ny teknik, spännande forskning och strategier för hur denna kunskap kan implementeras. Seminariet vänder sig till läkare, sjuksköterskor, medlemmar i läkemedelskommittéer, miljöansvariga inom sjukvården, apotekare, politiker och andra som är intresserade av läkemedels miljöpåverkan.

Datum: 15 juni

Tid: 10.00–16.00

Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm.

Anmälan: senast den 2 juni via janusinfo.se 

Kontakt: Johanna Borgendahl, johanna.borgendahl@sll.se 

Hållbarhetsfrukost

17 maj

Starta dagen med frukost och information om hur Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) arbetar med att utveckla en hållbar tunnelbana. Du får också höra om Capio S:t Görans arbete med att servera måltider som är bra för både patient och miljö. Frukosten avslutas med att hållbarhetschef Charlotta Brask berättar om det som händer inom hållbarhetsområdet just nu i landstinget.

Datum: 17 maj

Tid: 8.00 - 09.00

Sista anmälningsdag: 11 maj

Anmälan görs via landstingets intranät.

Privata vårdgivare anmäler sig på Vårdgivarguiden.

Övriga intresserade: christl.kronfeld@sll.se 

Hållbarhetsbrevet berättar löpande om Stockholms läns landstings arbete med miljö och socialt ansvarstagande. 

Redaktör: Hanna Karlsson, hanna.m.karlsson@sll.se

Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, charlotta.brask@sll.se

Läs mer om Stockholms läns landstings miljöarbete och arbete med socialt ansvarstagande.

Om du brukar lägga ut nyhetsbrevet på ditt intranät, så använd länken till webbversionen. Länken hittar du överst i nyhetsbrevet genom att klicka på "Klicka här för att öppna det i din webbläsare". Om du inte ser några bilder, välj "Visa bilder" i ditt e-postprogram eller öppna nyhetsbrevet i din webbläsare.