Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet Nr 2 2018

Skicka vidare |

I det här numret kan du bland annat läsa om Stockholms läns landstings gröna finansiering av kollektivtrafiken och lära känna landstingets nya hållbarhetscontroller Carolina Andrén. Missa heller inte att anmäla dig till Regionala miljödagen och nästa Hållbarhetsfrukost!

Grön obligation ger ränterabatt för investering i kollektivtrafik

Landstinget har emitterat sin femte gröna obligation och den ska finansiera den växande kollektivtrafiken. 

Obligationen uppgår till 1 miljard kronor och är därmed den största riktade gröna obligationsutgivningen inom offentlig sektor i Sverige. Landstinget emitterade sin första gröna obligation 2014 och har sedan dess gett ut en grön obligation årligen. Total volym utestående gröna obligationer uppgår nu till 7,4 miljarder kronor.

Dessa obligationer har finansierat Södertälje sjukhus utbyggnad och modernisering, Karolinska universitetssjukhusets nya byggnader i Solna, Roslagsbanans utbyggnad, modernisering av tunnelbanans röda linje och Högdalens depå, inom tunnelbanans utbyggnad i Stockholm.

Landstinget bidrar till det globala miljöarbetet

- Aktörer som landstinget är avgörande, som går före och visar att det är möjligt att minska klimatutsläppen tillräckligt för att världen ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5–2 grader, i enlighet med Parisavtalet, säger landstingets hållbarhetschef Charlotta Brask.

Genom den gröna obligationen har landstinget fått en ränterabatt på mellan 3 och 5 punkter vilket i bästa fall ger en besparing på 2,5 miljoner kronor. Den gröna obligationen gör att landstinget snabbt kan investera i nya spår och i ny kollektivtrafik. Att investeringen dessutom blir lite billigare än normalt är enligt landstingsledningen mycket välkommet.

Ny investerarrapport för gröna obligationer

- Genom våra gröna obligationer bidrar Stockholms läns landsting till ökat hållbarhetsfokus på räntemarknaden. Idag fördjupar vi vår transparens, som emittent inom området gröna obligationer, genom en rapport som omfattar både finansiell återrapportering och hållbarhetsvinster, säger Frida Korneliusson VD AB Stockholms Läns Landstings Internfinans.

Green Bond Impact Report 

NSPI Position Paper 

Landstingets miljöprogram 2017-2021

Kontakt:
Frida Korneliusson, VD AB SLL Interfinans, frida.korneliusson@sll.se 
Charlotta Brask, hållbarhetschef SLL Hållbarhet, charlotta.brask@sll.se 

Miljöpriset – rösta på din favorit!

Nomineringarna till Miljöpriset har ramlat in och vi har nu stängt nomineringsslussarna. Nu återstår det för dig att rösta på din favorit!

Landstingets medarbetare gör ett fantastiskt arbete för att bidra till att miljömålen nås. Du kan läsa om årets alla bidrag på miljopriset.se och du kan rösta fram till den 31 maj.

Prisutdelningen är framflyttad och kommer att äga rum på landstingsfullmäktige den 12 juni.

Kontakt: Christl Kronfeld, SLL Hållbarhet, christl.kronfeld@sll.se, 

Möt Carolina Andrén – landstingets nya hållbarhetcontroller

Välkommen Carolina! Berätta om din nya roll som hållbarhetscontroller, vad ska du göra?

Uppföljning och rapportering av måluppfyllelse i miljöprogrammet är en viktig del där jag får möjlighet att samarbeta med i princip alla delar av landstinget. Ett annat viktigt område är arbetet med gröna obligationer och att skapa en transparent återrapportering av miljönyttan för att säkra ny finansiering av våra investeringar.
En av mina första uppgifter har varit rapportering av minskade koldioxidutsläpp för Nya Karolinska Solna, Södertälje sjukhus och utbyggnad av tunnelbanan.

Vad har du gjort tidigare?

Jag har en bred bakgrund inom miljö, ekonomi och organisationsutveckling och har jobbat såväl med IKEA och Världsnaturfondens globala klimatarbete, som miljöchef på Skärgårdsstiftelsen och operativ chef inom social hållbarhet med fokus på leverantörskedjor. Jag har även erfarenhet som landstingsrådssekreterare inom SLL, sakkunnig inom Botkyrka kommun och affärsutvecklare för Telge Energi.

Vad driver dig?

Jag tycker om ständig förbättring, att hitta nya lösningar och att skapa nytta för organisationen och medborgarna. För mig är hållbarhetsarbetet en integrerad del av verksamheten, och något som kan skapa stort mervärde. Genom hållbarhetsarbetet kan vi få mer nöjda medarbetare, minska risker och skapa mer nytta för de som bor i regionen. Jag drivs av att förmedla hur detta värdeskapande kan gå till och att samarbeta med andra inom och utom landstinget för att uppnå det.

Vad hoppas du uppnå?

Jag vill skapa en hållbar värld ”på riktigt” och vill säkerställa att landstingets mätning och rapportering verkligen styr mot ökad hållbarhet. Det är viktigt för mig att de olika verksamheterna känner ett engagemang för frågorna och ser vikten av en tydlig och transparent rapportering. Jag hoppas att verksamheterna skall känna ett stöd från mig i sina utvecklingsområden och att vi har en löpande dialog, inte bara när det är dags för årlig rapportering.

Vad ser du mest fram emot under året?

Det finns många spännande områden. Under 2018 ser jag fram mot att samarbeta med olika delar av organisationen och SLL Internfinans för att matcha behovet av investeringar med konkreta och mätbara hållbarhetsprojekt. Även förankring av och förberedelse för Miljöredovisning 2018 är viktig under hösten. Ett otroligt viktigt område som jag känner stark passion för är att utveckla koncept och indikatorer för hur social hållbarhet skall mätas, vilket jag hoppas vi påbörjar under året.

Har du något du vill hälsa dina nya kollegor i landstinget?

Det känns otroligt spännande och kul att få vara med att utveckla hållbarhetsarbetet i en sådan mångfacetterad verksamhet som landstinget och jag ser verkligen fram mot att jobba tillsammans med alla duktiga kollegor ute i verksamheterna.

Har ni frågor eller förslag kring något som rör hållbarhetsrapportering, mätning och utveckling av landstingets hållbarhetsarbete så hör bara av er!

Kontakt: Carolina Andrén, SLL Hållbarhet, carolina.andren-eriksson@sll.se 

 

Landstinget på finska – en rättighet

Den 24 februari firades Sverigefinnarnas dag och det uppmärksammas eftersom landstinget sedan år 2010 är finskt förvaltningsområde.

Att landstinget är ett förvaltningsområde innebär att landstinget ska arbeta för att värna rättigheter och främja minoritetsspråken hos alla nationella minoriteter men särskilt sverigefinnarna.

Runt sju procent av länets invånare är av sverigefinsk härkomst. Den här minoritetsgruppen har liksom övriga minoriteter lagstadgad rätt att använda sitt språk i muntlig och skriftlig kontakt med landstingets olika verksamheter. Stockholms läns landsting arbetar därför för att kunna erbjuda olika tjänster på finska.

Bland annat delas sverigefinska språkpaket ut via barnavårdscentraler i länet. På 1177 Vårdguiden på telefon finns det möjlighet att få tala med finsktalande personal. Och på ungdomspsykiatrin, BUP, finns ett finsktalande team samt en finsk psykiatrisk mottagning.

Lång historia av mångkultur

- Sverige har alltid varit mångkulturellt i och med att vi haft en samisk, en sverigefinsk och en tornedalsk befolkning i landet innan riket Sverige skapades. Och de har många gånger hamnat i kläm, säger Veera Florica-Rajala, samordnare för nationella minoriteter på landstinget.

- Till exempel, på 1970- och 80-talet gav barnavårdscentraler nyblivna föräldrar rekommendation att inte talat sitt modersmål med sina barn. Det är en bidragande anledning till att idag vuxna sverigefinnar aldrig lärde sig sitt modersmål, berättar hon.

-
Det är viktigt att synliggöra och påminna om den här delen av vår historia. Då blir det lättare att förstå varför vi idag arbetar med att underlätta för de nationella minoriteterna, fortsätter Veera Florica-Rajala. Angående just det finska språket, så är det en naturlig del av Stockholms län, då det alltid funnits finsktalande här.

Läs mer om landstingets arbete för nationella minoriteter.

Kontakt: Veera Florica Rajala, SLL Hållbarhet, SLL Hållbarhet, veera.florica-rajala@sll.se

Regionala miljödagen 2018: Bostäder - en folkhälsofråga

Välkommen till en heldagskonferens om den fysiska planeringens betydelse för befolkningens hälsa och livskvalitet.

Den ökade befolkningstillväxten i Stockholmregionen är en av våra stora framtidsutmaningar. Allt fler människor ska få plats och dela på våra gemensamma resurser samtidigt som vi ska skapa förutsättningar för en god livsmiljö åt alla. Boendesituationen påverkar direkt och indirekt människors hälsa, både fysiskt och psykiskt.

Vi diskuterar utmaningar och möjligheter och bjuder på relevant kunskap, goda exempel och nya perspektiv på varför den fysiska planeringen i en stad har avgörande betydelse för befolkningens hälsa och livskvalitet. 

Anmäl dig här

Se hela programmet 

Regionala miljödagen 2018 arrangeras av Centrum för arbets- och miljömedicin och tillväxt- och regionplaneförvaltningen inom Stockholms läns landsting i samarbete med Storsthlm, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm.

Tid: 09:00-16:30 (Registrering och fika från 08:30)
Plats: Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm
Kostnad: 500 kr exkl moms som faktureras. Läs mer i våra bokningsvillkor.
Målgrupp: Tjänstemän, politiker, forskare och näringsliv med inriktning på miljö, hälsa, socialtjänst, utbildning och samhällsplanering.

Kontakt: Wafa Maksoud, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, wafa.maksoud@sll.se 

Hållbarhetsfrukost 11 april

Välkommen på frukostseminarium!

Annika Skogvik, hållbarhetsstrateg på SLSO, berättar om utmaningar och möjligheter hon ser med miljöprogram 2017-2021 och hur förvaltningen arbetar för att nå miljömålen.

Bodil Johansson, miljösamordnare på Trafikförvaltningen, berättar om de höga miljöambitionerna i arbetet med att förstärka Roslagsbanan och vad det innebär i praktiken.

Du får också veta vad som är aktuellt på hållbarhetsområdet i landstinget just nu.

Datum: 14 mars
Tid: 08:00 -09:00 (frukost serveras från kl.07:45)

Anmälan görs på landstingets intranät.
Privata vårdgivare gör anmälan via Vårdgivarguiden.

Seminarierna vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor inom Stockholms läns landsting. Seminariet är kostnadsfritt och frukost ingår. Vi tar ut en administrativ avgift om du uteblir utan att avanmäla dig.

Kontakt: Christl Kronfeld, SLL Hållbarhet, christl.kronfeld@sll.se,

Digital grundläggande miljöutbildning

Den grundläggande miljöutbildningens syfte är att ge chefer och medarbetare kunskap och medvetenhet om aktuella miljöutmaningar och om hur verksamheterna ska arbeta för att nå miljömålen.

Utbildningen grundas på Miljöprogram 2017-2021 och vänder sig till alla som arbetar i landstinget och för alla som arbetar hos arbetsgivare som har uppdrag åt landstinget. Den tar ungefär 45 minuter att genomföra.

Utbildningen finns på Lärtorget och Vårdgivarguiden samt på Folktandvårdens och AISABs utbildningsplattformar.

Kontakt: Hanna Karlsson, SLL Hållbarhet, hanna.m.karlsson@sll.se

Hållbarhetsbrevet berättar löpande om ett urval av Stockholms läns landstings arbete med miljö och social hållbarhet.

Redaktör: Hanna Karlsson, hanna.m.karlsson@sll.se  
Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, charlotta.brask@sll.se