Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet Nr 7 2018

Prenumerera | Skicka vidare |

Pixabay.com

Julhälsning från Charlotta Brask

Det har varit ett händelserikt år. Landstinget har en ny majoritet med en vision och politisk plattform med ett tydligt och ökat fokus på hållbarhet. Under nästa år börjar det spännande arbetet med att ta fram en hållbarhetspolicy och ett hållbarhetsprogram för Region Stockholm.

Målen ska tydligt kopplas till aktuella regionala, nationella och globala mål som RUFS 2050, FN:s Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris. Utmaningen är att nå ambitionerna för en jämlik och tillgänglig region inom ramen för de planetära gränserna, med andra ord vad planeten tål.

Jag ser fram emot att göra det tillsammans med regionens medarbetare och intressenter!

Extrem sommar

Den extremvarma sommaren 2018 var ett exempel på klimatförändringarnas effekter, som förväntas bli vanligare med ökade genomsnittstemperaturer på jorden. Klimatförändringarna får tydliga effekter på världens samhällen, på vår miljö och människors hälsa.

I Stockholm pressades både kollektivtrafiken och vården av värmen. Ett konkret exempel på den extrema situationen var då 950 kilo is från Hemglass användes för att kyla ner Danderyds sjukhus. Att minska vår klimatpåverkan och att anpassa oss till ett förändrat klimat är avgörande frågor för Region Stockholm att hantera.

Om du vill läsa mer om hur hälsan i vårt län kommer att påverkas av ett varmare klimat så rekommenderar jag att läsa Miljöhälsorapport Stockholms län 2017. Där beskrivs både akuta effekteter från värme och skyfall, men även mer långsiktiga. En av dem är ökad spridning av vibriobakterier som kommer att göra att bland annat badsårsfeber, borrelia och fästingburen encefalit (TBE) blir vanligare.

Prisade medarbetare

Årets miljöpris gick till Tiohundra AB:s måltidsenhet som har lyckats kombinera minskning av både kostnader och miljö genom att införa individuell måltidsbeställning. Tack vare möjligheten för avdelningarna att beställa protein, kolhydrater och grönsaker var för sig minskade matsvinnet kraftigt, med 13 ton eller 24 procent under 2017. Det motsvarar 500 000 kronor.

Landstingets Jämställdhetspris gick till Amelmottagningen på Södersjukhuset – en unik mottagning för könsstympade kvinnor. De fick priset för sin professionella vård till en utsatt grupp flickor och kvinnor och för sitt arbete med att sprida kunskap i ämnet. Även Nobels fredspris uppmärksammade våld mot kvinnor. Priset tilldelades Nadia Murad och Denis Mukwege för deras kamp mot att sexuella övergrepp används som ett vapen i krig.

Julklappstips

Apropå Nobelpriset så valde kronprinsessan Victoria och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att bära återvunna klänningar vid firandet av pristagarna. Som bekant var det just det återvunna plagget som blev årets julklapp. Svenskarna uppskattas spendera runt 23 miljarder kronor på julklappar i år. Samtidigt vet vi att överkonsumtionen bidrar till klimatförändringar och utarmning av biologisk mångfald.

Mina julklappstips är att ge bort något återvunnet eller begagnat, ge bort en upplevelse, sätt en gräns för antalet paket, välj kvalitet istället för kvantitet och ge bara bort sådant som personen verkligen önskar sig.

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare för allt ni gjort under året! Ert engagemang är avgörande för att vi ska nå målet att vara en attraktiv och hållbar region.

God Jul och Gott Nytt År!

Charlotta Brask
Hållbarhetschef SLL Hållbarhet

Elsa Härdelin – ny strateg för hållbar konsumtion


Hej Elsa!

Nu har du arbetat i ett halvår hos oss och hunnit bli lite varm i kläderna. Berätta, vad innebär din roll som strateg för hållbar konsumtion?

- Det innebär att jag arbetar med att ställa och följa upp miljökrav i upphandlingar. Till stöd har jag bland annat landstingets miljöprogram och utfasningslista för miljö- och hälsofarliga ämnen.

Genom att ställa miljökrav kan vi minska miljöpåverkan från de varor och tjänster vi köper in, till exempel genom mer energieffektiva produkter, produkter gjord på biobaserad plast istället för fossil plast och produkter utan hormonstörande ämnen.

Vad jobbade du med innan du började på landstinget?

- Jag var tidigare hållbarhetskonsult och arbetade med att stötta företag i deras hållbarhetsarbete, bland annat med att upprätta rutiner för hållbara leveranskedjor, hållbarhetsrapportering, strategier och koldioxidberäkningar.

Vad driver dig?

- Jag vill bidra till att samhället ställer om och blir mer hållbart.

Vad hoppas du uppnå?

- Landstinget är en stor offentlig inköpare och jag vill kunna driva på marknaden att utveckla mer miljövänliga produkter och minska vår klimatpåverkan.

Vad ser du mest fram emot 2019?

- Under 2019 kommer vi arbeta med att ta fram en plan för hållbar upphandling vilket jag ser fram emot, då den kommer kunna ge ett stöd i våra prioriteringar och säkerställa att vi ställer rätt krav.

Kontakt: Elsa Härdelin, SLL Hållbarhet, elsa.hardelin@sll.se

Reningsprodukt för läkemedelsrester lever inte upp till förväntningarna

Ett svenskt företag har tagit fram en produkt, pCure, som ska kunna bryta ner läkemedelsrester redan i toaletten. Det fanns förhoppningar att den skulle kunna användas på bland annat sjukhus för att minska spridning av läkemedelsrester till miljön. En studie på Akademiska sjukhuset visar dock att produkten inte lever upp till förväntningarna.

Produkten är utformad som ett toalettblock som hängs ner i toaletten och som avger enzymer när vattnet spolar över det. Enzymerna skulle enligt uppgift kunna bryta ner läkemedelsrester.

- Förhoppningen med produkten var att kunna reducera en del av de läkemedel som utsöndras från kroppen vid läkemedelsbehandling innan avloppsvattnet når avloppsreningsverken, säger Sofia Svebrant, miljösamordnare och projektledare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Produkten såldes ett kort tag på apotek i början av 2018, men stoppades på grund av bristen på studier av produktens effektivitet. Företaget har inte kunnat visa några egna studier av hur produkten fungerar i en faktisk användning.

Tester genomförda

För att testa produktens effektivitet i en sjukhusmiljö genomförde Akademiska sjukhuset en vetenskaplig studie som omfattade drygt 260 toaletter på sjukhuset. Alla toaletterna var kopplade till samma avloppsstam där prover togs under 16 veckor.

Under hälften av veckorna var pCure installerat på samtliga toaletter och dessa jämfördes med veckor utan pCure installerat. Proverna analyserades vid Umeå universitet.

- Resultaten i vår studie visar att en liten effekt av pCure inte helt kan uteslutas, men den är i så fall inte biologiskt relevant för att motivera en användning av produkten, säger Sofia Svebrant.

En annan viktig aspekt som belyses i artikeln är vikten av att testa produkter i den miljö de är tänkta att användas innan man förlitar sig på deras effekt.

Fortsatt arbete för rening av läkemedelsrester

Region Uppsala går nu vidare med att testa ozonrening av avloppsvattnet i en pilotanläggning på plats på Akademiska sjukhuset under 2019. Region Stockholm kommer under 2019 att fortsätta undersöka lämpliga metoder för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten från vårdmiljöer och kommer även framöver att följa det arbete som pågår på Akademiska sjukhuset.

Läs mer om studien.

Kontakt: Sofia Svebrant, Akademiska sjukhuset, sofia.svebrant@akademiska.se

Kranmärk din verksamhet!

Från och med 2019 är SLL Hållbarhets events kranmärkta. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten istället för flaskvatten.

Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.

Kranvatten är jämfört med flaskvatten minst 300 gånger bättre för miljön och minst 250 gånger billigare. Det är hälsosamt och hållbart, utan transporter och avfall.

Ni kan välja att kranmärka hela er verksamhet eller till exempel enskilda konferenser och event som organisationen anordnar.

Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning och inte en certifiering, det innebär att ni själva ansvarar för att leva upp till vad det innebär att vara kranmärkta. Svenskt Vatten hjälper er med själva logotypen och det ni behöver veta för att kranmärka.

Läs mer på kranmarkt.se.

Kontakt: kranmarkt@svensktvatten.se

Miljöpriset 2019

Landstingets årliga Miljöpris lyfter inspirerande medarbetare och goda idéer inom miljöområdet.


Det finns många idéer, projekt och personer som förtjänar att uppmärksammas, så börja redan nu att fundera på vad du eller dina kollegor gjort för att landstinget ska nå miljömålen! I januari kommer mer information om hur du nominerar ditt bidrag till Miljöpriset 2019.

Kontakt: Hanna Karlsson, SLL Hållbarhet, hanna.m.karlsson@sll.se

Välkommen på vårens Hållbarhetsfrukostar

Du får ta del av omvärldsspaningar och vad som händer inom hållbarhetsområdet i landstinget.

Se till att boka in dig på vårens tillfällen:

  • Torsdag 21 februari
  • Onsdag 27 mars
  • Torsdag 16 maj

Tid: kl.08:00-09:00 (Frukost serveras från 07:45)
Anmälan: Landstingsanställda anmäler sig via Lärtorget. Privata vårdgivare anmäler sig på Vårdgivarguiden.

Platserna är begränsade.

Kontakt: Hanna Karlsson, SLL Hållbarhet, hanna.m.karlsson@sll.se

Miljöutbildningar

Grundläggande miljöutbildning

Klimatförändringar, främmande ämnen och biologisk mångfald - den grundläggande miljöutbildningen ger kunskap och medvetenhet om aktuella miljöutmaningar och hur landstingets verksamheter ska arbeta för att nå miljömålen.

Utbildningen grundas på miljöprogram 2017-2021 och vänder sig till dig som arbetar i landstinget och till dig som arbetar hos arbetsgivare som har uppdrag åt landstinget.

Utbildningen är digital och finns på Lärtorget och Vårdgivarguiden samt på Folktandvårdens och AISABs utbildningsplattformar.

Kontakt: Hanna Karlsson, SLL Hållbarhet, hanna.m.karlsson@sll.se

Utbildning Läkemedel och miljö

Utbildningen syftar till att öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan och vad förskrivare kan göra för att minska den.

Utbildningen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och tandläkare som förskriver och ger råd om läkemedel till patienter inom Stockholms läns landsting.

Målet är att förskrivare efter genomförd utbildning ska veta hur och varför läkemedel påverkar miljön, hur landstinget arbetar med frågan och hur en ökad miljöhänsyn kan vägas in i vårdvardagen.

Utbildningen är digital och finns på Lärtorget och på Vårdgivarguiden.

Kontakt: Johanna Borgendahl, SLL Hållbarhet, johanna.borgendahl@sll.se

Miljöombudsutbildning

Välkommen på våren utbildningstillfällen för dig som är miljöombud/miljösamordnare.

Utbildningen är uppdelad på två dagar och du får fördjupad kunskap och verktyg för att driva miljöfrågor och skapa engagemang på din arbetsplats.

Miljöombudsutbildning för hälso- och sjukvården och tandvården:

Tillfälle 1: torsdag 14 februari och torsdag 7 mars 2019

eller

Tillfälle 2: onsdag 3 april och torsdag 11 april 2019

Miljöombudsutbildning för övriga verksamheter

Onsdag 6 mars och tisdag 9 april 2019

Anmälan görs på Lärtorget eller Vårdgivarguiden.

Förkunskaper:
För att gå miljöombudsutbildningen krävs att du har gått den grundläggande miljöutbildningen (lärarledd eller digitalt), som baseras på Miljöprogram 2017-2021. Den digitala utbildningen tar ca 45 minuter att genomföra och finns på Lärtorget och Vårdgivarguiden samt på Folktandvårdens och AISABs utbildningsplattformar.

Kontakt: Christl Kronfeld, SLL Hållbarhet, christl.kronfeld@sll.se  

Utbildning i intern miljörevision

Välkommen på 3 dagars utbildning i intern miljörevision.

Kursen ger dig kunskaper för att själv kunna revidera verksamhetens miljöledningssystem. Dag 3 får du göra en praktikrevision under handledning.

Datum: 6 september, 11 september och 13 september
Tid: kl.08.30 -16.00

Anmälan görs på Lärtorget.
Privata vårdgivare anmäler sig på Vårdgivarguiden.

Kontakt: Christl Kronfeld, SLL Hållbarhet, christl.kronfeld@sll.se

Hållbarhetsbrevet berättar löpande om ett urval av Stockholms läns landstings arbete inom miljö och social hållbarhet.

Läs mer om landstingets hållbarhetsarbete.

Redaktör: Hanna Karlsson, hanna.m.karlsson@sll.se
Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, charlotta.brask@sll.se