Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet Nr 1 2019

Prenumerera | Skicka vidare |

Nu kan du nominera en kollega eller ett projekt som du tycker borde vinna Region Stockholms Miljöpris. Läs om nya klimatsmarta engångsartiklar i vården och Danderyds sjukhus nya miljöcertifiering. Du får också träffa Emma Hedberg som är ny klimat- och energistrateg. Visste du att Region Stockholm numera är förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli?

Passa på att boka in dig på vårens utbildningar och hållbarhetsfrukostar!

Nominera till Miljöpriset 2019

Miljöpriset uppmärksammar inspirerande medarbetare och idéer som bidrar till en bättre miljö. Nominera en kollega eller ett projekt som du tycker borde vinna!

 

Alla som arbetar i en verksamhet finansierad av Region Stockholm kan nominera och bli nominerad. Du nominerar ditt bidrag 12 februari - 12 mars på miljopriset.se. Där kommer du också att kunna rösta och kommentera på alla bidrag.

En sakkunnig jury bedömer bidragen och miljö- och hållbarhetsbredningen utser vinnare av Miljöpriset och Årets eldsjäl.

Rösta på din favorit

Utöver Miljöpriset och Årets eldsjäl delas också Hederspriset ut till det bidrag som fått flest röster på miljopriset.se. Så se till att rösta på din favorit!

Charlotta Brask, hållbarhetschef i Region Stockholm, hoppas på många nomineringar:

- Det finns så många bra idéer, projekt och personer som förtjänar att uppmärksammas. Det här är sjätte gången som priset delas ut och vi har fått se fantastiska bidrag genom åren. Region Stockholm har utmanande miljömål och det är medarbetarna som gör det möjligt att nå dem. Jag ser verkligen fram emot att ta del av årets bidrag!

  • Nominera 12 februari – 12 mars
  • Bidragen publiceras den 18 mars
  • Rösta 18 mars – 18 april

Film: Nominera till Miljöpriset 2019

Läs mer, nominera och rösta på miljopriset.se.


Kontakt: Hanna Karlsson, Hållbarhet Regionsledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se

Allt fler klimatsmarta engångsartiklar i vården

Region Stockholm fasar ut allt fler fossilbaserade plastprodukter. Nu kan vårdgivarna beställa ett nytt klimatsmart skyddsförkläde samt sugrör av papper i stället för plast, något som Folktandvården i Norrtälje nappat på.

Sedan tidigare finns även biobaserade engångsartiklar som sopsäckar, soppåsar, lakan och träbestick. Att utveckla och öka användandet av biobaserade produkter är en del av Region Stockholms arbete för att nå miljömålen.

Krav i upphandlingar

Genom att ställa krav i upphandlingar har Region Stockholm gjort det möjligt för leverantörer att utveckla nya biobaserade produkter, nu senast ett biobaserat skyddsförkläde för vården, som inte har funnits på marknaden tidigare.

- Vi är landets största region och varje förändring får stor påverkan. Det gör oss väldigt motiverade. Att vi efterfrågar klimatvänliga produkter bidrar till att marknaden ställer om, säger Charlotta Brask, hållbarhetschef i Region Stockholm.

- Sedan tidigare har det funnits ett biobaserat skyddsförkläde på rulle, nu kompletterar vi med det nya biobaserade skyddsförklädet som är styckförpackat i ask. Vi har också ett nytt sugrör av papper, vilket är mycket mer miljövänligt än det som är tillverkat av plast.

Fossilbaserade produkter är tillverkade av olja och utvinning och förbränning av oljebaserade material driver på klimatförändringar. Därför arbetar Region Stockholm för att göra det möjligt för vårdgivare att minska användandet av den typen av produkter och i stället satsa på biobaserade.

Vill byta ut

Folktandvården i Norrtälje är en av de verksamheter som övergått till det mer klimatsmarta alternativet när de beställer skyddsförkläden.

- Finns det möjlighet att byta ut produkter så vill vi förstås göra det. Detta är en liten pusselbit men när många vårdgivare gör små förändringar blir effekterna stora. De här förklädena är praktiskt förpackade och känns precis som de vi använde tidigare, säger Ingela Bergqvist på Folktandvården i Norrtälje.

Det biobaserade skyddsförklädet har tre gånger mindre klimatpåverkan än de traditionella i fossilbaserad plast. Beräkningar visar att när alla vårdgivare i Region Stockholm övergått till biobaserade skyddsförkläden innebär det en minskning med 1000 ton koldioxidekvivalenter per år. Det motsvarar lika mycket utsläpp som från en bensinbil som kör 120 varv runt jorden.

Viktigt att gå före

- Sedan 1990 har Region Stockholms klimatpåverkan minskat med 70 procent. Men ambitionsnivån är fortsatt hög. Det är viktigt att vi som stor offentlig aktör verkligen går före och visar vägen, både i landet men även internationellt. Många länder tittar på vad vi i Norden gör för att skapa en hållbar hälso- och sjukvård, säger Charlotta Brask, hållbarhetschef i Region Stockholm.

Se film om de klimatsmarta produkterna på SLL.se.

Kontakt: Elsa Härdelin, Hållbarhet Regionledningskontoret, elsa.hardelin@sll.se

Miljöbyggnad Guld till Danderyds sjukhus

Nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus har preliminärt certifierats med Miljöbyggnad Guld av Sweden Green Sweden Green Building.

– Vi tar ytterligare ett viktigt steg i vårt ambitiösa miljöarbete där det övergripande målet är att vara klimatneutrala år 2030 och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa. Miljöbyggnad är ett bra verktyg som vi arbetar framgångsrikt med inom flera pågående byggprojekt och certifieringen i Danderyd är ytterligare ett kvitto på vår satsning på långsiktigt hållbara vårdfastigheter, säger Locums VD Anette Henriksson.

Milstolpe

– Det här är en mycket glädjande och efterlängtad milstolpe i byggprojektet. Att lyckas uppfylla de högt ställda kraven för Miljöbyggnad Guld med en så komplex och teknikintensiv byggnad är ett gott betyg för det hårda och systematiska miljöarbete som varit en del i projektet från start säger, Jonas Ståhl, Locums biträdande projektchef och projektledare för nya akutvårdsbyggnaden.

Den slutgiltiga certifieringen får Locum om två år när energiprestanda och inomhusmiljö har följts upp under ett års full drift. Den nya akutvårdsbyggnaden färdigställs och tas i drift under 2019.

Läs mer om Miljöbyggnad.

Kontakt: Elisabeth Teichert, Locum AB, elisabeth.teichert@sll.se

Emma Hedberg – ny klimat- och energistrateg

Vi välkomnar Emma som är ny medarbetare på Regionledningskontorets hållbarhetsavdelning.

Hej Emma! Berätta, vad innebär din nya roll?

- Min roll är att jobba med mål och strategier för klimat- och energi utifrån budget och miljöprogram, att stegvis komma ännu längre än så och hitta nycklarna för att klimat- och energimålen ska kunna uppfyllas.


Vad var det som lockade dig till att börja arbeta på Region Stockholm?

- Det är flera aspekter som lockar. Del är det att kunna jobba operativt med frågan, det vill säga inom de påtagliga fokusområden som Region Stockholm har, som utgör en stor del av ett samhälles avtryck på miljön. Dels är det att man samtidigt behöver vara strategisk för att bryta ner de globala och EU-baserade klimat- och energimålen till den regionala verkligheten, och där ge verktyg för att uppnå detta.

Jag vill bidra till ett bra erfarenhetsutbyte och till klimatarbete i bygg- och anläggningsprojekt, vilket redan är initierat i delar av organisationen. Sedan verkade Regionledningskontorets hållbarhetsavdelning vara en väldigt trevlig grupp också, vilket är nog så viktigt när man väljer att byta jobb.

Vad jobbade du med innan?

- Jag kom senast från Sweco där jag jobbade som senior konsult och specialist inom klimat- och luftföroreningsfrågor på strategisk nivå. Innan dess har jag arbetat inom klimat- energi och luftvård på Stockholms miljöförvaltning, Naturvårdsverket och har en bakgrund som doktor inom luftkemi.

Vad driver dig?

- Jag har alltid varit intresserad av klimatfrågan. När jag började plugga atmosfärskemi under 90-talet var det ännu inte konsensus inom forskarvärlden om vi påverkade klimatet genom vår livsstil och användningen av fossil energi.

Jag tyckte det var oerhört spännande att läsa om processer i atmosfären, och hur och varför utsläpp av olika gaser och föroreningar påverkar klimatet. Debatten kring klimatpåverkan var livlig. Idag behöver vi inte fråga oss längre om, utan snarare i vilken utsträckning, vi påverkar.

Därför har mitt intresse övergått från den naturvetenskapliga nyfikenheten, till att hitta ”huret”. Att hitta hur man kan arbeta för att den klimatpåverkan vi har kan minimeras så långt som möjligt. Kunskaperna har vi, det är genomförandet som haltar.

Mål kan man alltid sätta upp, men det som driver mig är att hitta det som leder till genomförande av målen och att överbrygga det som kan komma att motverka måluppfyllelse.

Vad hoppas du uppnå?

- På kort sikt vill jag förstå hur väl regionen ligger i linje med planer och program för olika delar av klimat- och energiarbetet och den nationella klimatfärdplanen och internationella överenskommelser. På lång sikt ser jag att regionen kommer att uppnå nollutsläpp geografiskt i länet men också vid upphandling av varor och tjänster.

Vad ser du mest fram emot under 2019?

- Att träffa och samverka med de många kollegorna som finns inom hållbarhet inom olika delar av regionens förvaltningar och bolag.

Kontakt: Emma Hedberg, Hållbarhet Regionledningskontoret, emma.hedberg@sll.se

Region Stockholm förvaltningsområde för samiska och meänkieli från 1 februari

Region Stockholm är sedan tidigare förvaltningsområde för finska. Från och med den 1 februari 2019 gäller detta även för samiska och meänkieli. Det innebär att finnar, samer och tornedalingar ska kunna använda sitt språk i kontakt med Region Stockholm som förvaltningsmyndighet, både skriftligt och muntligt, i ärenden där de är part.

Det bor många personer med finsk, samisk och meänkielisk bakgrund i Stockholm. Region Stockholm blir den sydligaste regionen som är förvaltningsområde för alla tre språken. Inom Region Stockholms organisation berörs patientnämnden, smittskyddsläkaren och 1177 Vårdguiden som ska kunna erbjuda service på dessa tre språk.

Nytt för i år är även att lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk skärps. Ändringarna i lagen innebär bland annat att kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Dialog

Region Stockholm bedriver sedan tidigare samråd med de nationella minoriteterna. Det innebär att förvaltningarna för dialog med de nationella minoriteterna i frågor som berör dem.

- För att säkra att Region Stockholm arbetar systematiskt med nationella minoriteter har vi en åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten att använda minoritetsspråk som alla förvaltningar och bolag måste följa. Snart kommer det även att finnas en tillämpningsanvisning och checklista som förtydligar hur verksamheterna förväntas arbeta med frågan, säger Charlotta Brask, hållbarhetschef.


Fakta nationella minoriteter:

Sverige har fem nationella minoriteter och det är finnar, samer, tornedalingar, romer och judar. Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att:

• minoritetsspråken ska skyddas och främjas
• de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur
• kommuner och regioner är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och förvaltningsmyndigheter ska ge dem inflytande i egna frågor.


Kontakt: Dilani Sätterström Brante, Hållbarhet Regionledningskontoret, dilani.satterstrom-brante@sll.se

Hållbarhet nu en del av Region Stockholms projektmodell

Regions Stockholms projektmodell PROJETKiL och uppdragsmodell UPPDRAGiL uppdaterades nyligen. En av nyheterna är att hållbarhet nu är inkluderat i modellerna.

Andra aspekter som inkluderas i de nya versionerna är informationssäkerhet, förvaltningssäkring av projektens slutprodukter och patientsamverkan för projekt och uppdrag inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Behandling av dessa aspekter återfinns i:

• Beskrivningarna av projekt- och uppdragsfaser
• I olika dokumentmallar
• I PROJEKTiLs och UPPDRAGiLs Verktygslåda

Direktlänk till PROJEKTiL och UPPDRAGiL på intranätet finns här.

Kontakt: Harry Steinkeller, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, harry.steinkeller@sll.se

Hållbarhetsfrukost
21 februari - Hållbar konsumtion 

Vad innebär egentligen hållbar konsumtion? Vad gör Region Stockholm för att konsumera på ett ansvarsfullt sätt som inte skadar människor och miljö? Och vad kan du själv göra för att konsumera hållbart?

Tid: Kl.08-09 (smörgås och kaffe serveras från 07:45)
Plats: Hantverkargatan 11, Matsalen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan: Lärtorget

Våra hållbarhetsfrukostar bjuder på omvärldsspaningar och vad som händer inom hållbarhetsområdet i Region Stockholm. Se till att boka in dig på vårens kommande tillfällen:

• Onsdag 27 mars
• Torsdag 16 maj


Kontakt: Hanna Karlsson, Hållbarhet Regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se

Miljöutbildningar

Miljöombudsutbildning

Välkommen på våren utbildningstillfällen för dig som är miljöombud/miljösamordnare.

Utbildningen är uppdelad på två dagar och du får fördjupad kunskap och verktyg för att driva miljöfrågor och skapa engagemang på din arbetsplats.

Miljöombudsutbildning för hälso- och sjukvården och tandvården:

Kurstillfälle: 3 april och 11 april (heldagar)

Miljöombudsutbildning för övriga verksamheter

Onsdag 6 mars och tisdag 9 april (heldagar)

Förkunskaper:
För att gå miljöombudsutbildningen krävs att du har gått den grundläggande miljöutbildningen (lärarledd eller digitalt), som baseras på Miljöprogram 2017-2021.

Den digitala utbildningen tar ca 45 minuter att genomföra och finns på Lärtorget samt på Folktandvårdens och AISABs utbildningsplattformar.


Kontakt: Christl Kronfeld, Hållbarhet Regionledningskontoret, christl.kronfeld@sll.se

Utbildning i intern miljörevision

Kursen ger dig kunskaper för att själv kunna revidera olika verksamheters miljöledningssystem.

Utbildningen genomförs under tre heldagar. Dag 3 får du göra en praktikrevision under handledning.

Dag 1: 19 mars
Dag 2: 20 mars
Dag 3: 27 mars

Anmälan görs på Lärtorget.


Kontakt: Christl Kronfeld, Hållbarhet Regionledningskontoret, christl.kronfeld@sll.se

Utbildning Läkemedel och miljö

Utbildningen syftar till att öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan och vad förskrivare kan göra för att minska den.

Utbildningen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och tandläkare som förskriver och ger råd om läkemedel till patienter i Region Stockholm.

Målet är att förskrivare efter genomförd utbildning ska veta hur och varför läkemedel påverkar miljön, hur Region Stockholm arbetar med frågan och hur en ökad miljöhänsyn kan vägas in i vårdvardagen.

Utbildningen är digital och finns på Lärtorget.


Kontakt: Johanna Borgendahl, Hållbarhet Regionledningskontoret, johanna.borgendahl@sll.se

Grundläggande miljöutbildning

Klimatförändringar, främmande ämnen och biologisk mångfald - den grundläggande miljöutbildningen ger kunskap och medvetenhet om aktuella miljöutmaningar och hur Region Stockholms verksamheter ska arbeta för att nå miljömålen.

Utbildningen grundas på miljöprogram 2017-2021 och vänder sig till dig som arbetar i verksamheter finansierade av Region Stockholm.

Utbildningen är digital och finns på Lärtorget samt på Folktandvårdens och AISABs utbildningsplattformar.

Kontakt: Hanna Karlsson, Hållbarhet Regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se

Utbildningar social hållbarhet

Region Stockholm erbjuder flera utbildningar för att verka för jämlik service och arbetsmiljö för invånare och medarbetare.

  • Att undanröja hinder
  • Hbtq - normer, kön och sexualitet
  • Etnicitet, normer och möten i vardagen

Du hittar utbildningarna på Lärtorget.


Kontakt: Eva Bergman, Personal och utbildning Regionledningskontoret, eva.l.bergman@sll.se

Hållbarhetsbrevet berättar löpande om ett urval av Region Stockholms arbete inom miljö och social hållbarhet.

Läs mer om Region Stockholms hållbarhetsarbete.

Redaktör: Hanna Karlsson, hanna.m.karlsson@sll.se
Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, charlotta.brask@sll.se

 

Region Stockholm