Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Gå direkt till: Miljömål | Klimat & Energi | Klimatanpassning
 

Innehåll nr 3 - 2017

Miljömål

Miljömålsdag om biologisk mångfald den 21 november 2017
Upphandlingsturnén till Växjö den 1 december 2017 
GreenAct Kronoberg besöker länets alla kommuner
Uppföljning 2016 av länets åtgärdsprogram för miljömålen är publicerad
Sverigesmiljömål.se är ny miljömålsportal
Entréplats Trollberget i blivande Åsnens nationalpark

Klimat & Energi

Resolve fick studiebesök från Holland i september
Rekordmånga ansökningar i länet till Klimatklivets tredje ansökningsomgång 
Nytt verktyg för att beräkna byggnaders miljöpåverkan
Fossilfritt Kronoberg - Omställningskonferens den 7 december 2017 

Klimatanpassning

Dagvattendagens dokumentation finns på Länsstyrelsens hemsida 
Växjö kommun är trea i klimatanpassning bland landets stora kommuner

Nästa nummer av nyhetsbrev för Miljö & klimat...

... skickas ut i slutet av november 2017. Länsstyrelsen har även nyhetsbrev för Åsnens nationalpark (flera med olika målgrupper) och även för andra verksamheter. Anmäl din epostadress på hemsidan så missar du inget nyhetsbrev.  

Vi tar gärna emot nyhetstips till Miljömålsbrevlådan.


MILJÖMÅL
 
 

Miljömålsdag om biologisk mångfald

Den 21 november 2017 fokuserar vi på biologisk mångfald i ek och andra grova träd samt fladdermöss. Vi samlar upp åtgärdsförslag som samlats in vid tidigare strategiska samtal och möten (Ett rikt odlingslandskap, Grön infrastruktur, Skogsstrategin, Livsmedelsstrategin t.ex) och som bidrar till en förstärkning av den biologiska mångfalden och arbetar vidare med dem.

Syftet med dagen är att kraftsamla och identifiera hur vi tillsammans kan nå miljömålen och vända "NEJ" till "JA" i miljömålsuppföljningen. Särskilt välkomnar vi de "gröna" näringarna till denna dag.

Välkommen med din anmälan senast den 10 november 2017 genom Länsstyrelsens kalender! Begränsat antal platser. Kontaktperson Louise Ellman Kareld, tel 010-223 70 00.

Välkommen önskar Landshövding Ingrid Burman.

Martin Wargren har fotograferat eken på Hissö naturreservat som huggs fram för att kunna bli riktigt gammal.

 

Upphandlingsturné

Vill du fördjupa dina kunskaper inom samverkan med leverantörer, förhandling, hållbarhet och uppföljning. Anmäl dig då till en halvdagsutbildning med den allra senaste rättspraxisen, nyttig information och tillfällen att nätverka.

Tid: 1 december 2017, ca 08:00 - 11:15

Plats: Scandic Växjö, Hejaregatan 19, Växjö

Anmälan till Sverigeturnén i Växjö 

 

GreenAct Kronoberg

Som en del av lanseringen av GreenAct Kronoberg kommer Länsstyrelsen tillsammans med Energikontoret Sydost och Region Kronoberg att besöka alla länets kommuner. Kommunala politiker och tjänstemän som jobbar med näringslivs- och miljöfrågor bjuds in till mötena.

Kontaktperson: Aida Ramic tel 010-223 70 00.

 

Uppföljning 2016 av länets åtgärdsprogram för miljömål
2014-2020

Länsstyrelsen skickade ut en enkät till länets aktörer i juni 2016 med frågor om de har kommit igång att jobba med åtgärderna i åtgärdsprogrammet. En sammanställning har gjorts och för kommunernas del kan vi se att mycket har kommit igång.

Bilden till höger är en figur ur rapporten. Ju grönare stapel desto fler genomförda åtgärder.

Ta del av sammanställningen på Länsstyrelsens hemsida.

Kontaktperson: Louise Ellman Kareld och Ida Andreasson tel 010-223 70 00.

 

Den nya portalen för miljömålen heter sverigesmiljömål.se 

www.sverigesmiljomal.se är hemsidesadressen att lägga på minnet, som så småningom ska ersätta miljömålsportalen. Naturvårdsverket bad i våras om lärande exempel från länet och Länsstyrelsen skickade in sex goda exempel med hjälp av länets kommuner: 

Sandsjöån, om den invasiva arten Sjögull, restaurering av övergödda sjöar i Växjö, strategiskt samtal om odlingslandskapet i Kronobergs län, Solpaneler på Alvesta kommunhus, klimatkompensation av Alvesta kommuns tjänsteresor. Två har publicerats:

Strategiskt samtal om odlingslandskapet och Restaurering av övergödda sjöar i Växjö.

Läs mer på www.sverigesmiljömål.se. Ni som arbetar med uppföljning till exempel inför årsredovisningen kan hitta mycket data på fliken Fakta och Statistik

 

 

Entrén vid Trollberget i blivande nationalparken Åsnen

Den första av två entréer till vår blivande nationalpark är färdigställd. Allt är funktionsanpassat och det finns stigar, väderbyggnad, sittplatser, brygga med solmöbel  och toaletter. Hänvisningsskyltar och information om området är ännu inte uppsatt. 

Intill entréområdet finns en övernattningsplats med vindskydd och toaletter. Bilden är tagen vid kanotrastplatsen. Här kan du dra upp kanoten.  

Naturvårdsverket skickade den 30 augusti 2017 in förslaget till beslut om nationalparken till regeringen. Beslutet väntas fattas under mars månad 2018. 

Vi rekommenderar varmt ett besök redan nu. Ta en paus och njut av höstens gyllene färger!  

Följ Åsnens nationalparks facebook-sida. Du kan få Nationalparkens nyhetsbrev till din epostlåda, anmäl epostadressen på Länsstyrelsens hemsida.

Kontaktperson Annika Bladh, tel 010-223 70 00.

 


KLIMAT & ENERGI
 
 

Resolve fick studiebesök från Holland i september

Den 22 september kom en delegation från staden Roermond i Holland på studiebesök till Växjö. Syftet med besöket, som organiseras av projektet RESOLVE, var att studera goda exempel på olika trafiklösningar för både person- och godstransporter i stan. Delegationen bestod av 18 personer som jobbar med transporter och regional utveckling. Länsstyrelsen i Kronobergs län stod som värd för besöket.

– Tillsammans med delar av det lokala projektteamet visade vi olika lösningar för kollektivtrafiken samt för cyklister, sa Aida Ramic som är projektledare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Dessutom har projektet producerat en sammanfattande film. Filmen finns på Länsstyrelsens hemsida om Resolve.

Kontaktperson Aida Ramic, tel 010-223 70 00.

 

Klimatklivet - investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar koldioxidutsläppen lokalt

I samband med årets tredje ansökningsomgång om medel till klimatklivet hade Länsstyrelsen 21 ansökningar att granska. Naturvårdsverkets beslut om beviljade ansökningar väntas i månadsskiftet november/december. 

Ida Andreasson och Aida Ramic, som handlägger ansökningarna, konstaterar att det är dubbelt så många som vid de senaste tillfällena. I hela Sverige kom det in 510 ansökningar, vílket är flest hittills i en omgång (översta diagrammet). Den här omgången var det särskilt många ansökningar om snabbladdstolpar. I det nedre diagrammet syns att laddstolparna dominerar bland de beviljade ansökningarna.

Den fjärde ansökningsomgången är från 9 oktober till 9 november och de ansökningar som kommer in då kan förvänta sig beslut i början av år 2018. På Länsstyrelsens hemsida om Klimatklivet finns bra råd för den som planerar att göra en ansökan. Kontakta gärna Ida eller Aida om du har några frågor när du sammanställer din ansökan. Telefonnummer till Länsstyrelsens växel är 010-223 70 00. 

Naturvårdsverket har en facebook-sida för Klimatklivet. Följ och Gilla den!

 

Verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan

Verktyget, som har tagits fram av IVL Svenska miljöinstitutet, kan användas för att göra en livscykelanalys för en byggnad och kan användas av allt från privatpersoner till proffessionella storbyggare. 

Det verktyg som IVL har tagit fram, Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM1.0), baseras på underlag som ändå tas fram under byggnadens projektering. Verktyget innehåller en färdig databas med klimatdata för de byggresurser som används på den svenska marknaden. Det gör att man direkt kan få ett medelvärdesresultat som beskriver en byggnads klimatpåverkan i Sverige. Resultatet kan sedan användas för att göra förbättringar av den aktuella byggnaden, det går att byta medelvärdesdata mot företagsspecifika och inkludera olika konstruktionslösningar. Verktyget kan användas i upphandling eller för att klara det nya klimatkravet i Miljöbyggnad 3.0, som är det första nationella miljöcertifieringssystemet som ställer krav på klimatberäkningar.

IVL:s pressmeddelande om finns mer information om byggsektorns miljöberäkningsvetktyg och kontaktuppgifter till Martin Erlandsson, IVL.

 

Fossilfritt Kronoberg - möjligheter till en modernare morgondag

Omställningen till ett fossilfritt samhälle pågår för fullt i Kronoberg, och målsättningen är fossilfrihet år 2030. Det är ett arbete som involverar hela samhället och som innebär utmaningar men också möjligheter. Hur blir fossilfrihet en bra affär för näringslivet? Hur kan kommunerna driva utvecklingen? Vilka småländska innovationer kommer att bidra till omställningen och ta över världen?

Välkommen att under ledning av Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, och Julia Ahlrot, hållbarhetschef på Växjö kommun, inspireras av arbetet som gjorts och är på gång på vägen mot ett Fossilfritt Kronoberg.

Mer information om innehåll och program kommer inom kort men boka 7 december 2017, kl 9-16, redan nu. Konferensen är kostnadsfri! Vi bjuder på lunch och fika. Välkommen med din anmälan senast den 28 november. Plats: IKEA-salen, Linnéuniversitet, hus N, Växjö.

Frågor besvaras av Henrik Johansson, Växjö kommun, som önskar Hjärtligt välkomna!


KLIMATANPASSNING
 
 

Hållbar dagvattenhantering den 31 augusti 2017

Länsstyrelsen anordnade en temadag om hållbar dagvattenhantering för kommunala tjänstemän med syfte att öka kunskapen och ge inspiration med föreläsningar om miljökrav, hur hänsyn kan tas i fysisk planering, översvämningsrisker och försäkringsmöjligheter samt exempel på praktiska lösningar. 62 personer deltog med representanter från samtliga kommuner.

Dokumentationen finns på Länsstyrelsens hemsida. Kontaktperson Max van Meeningen, tel 010-223 70 00.

 

Växjö rankas trea i klimatanpassning bland landets stora kommuner 

En ny kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring uppmärksammar att trots att i princip alla kommuner tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser är det fortfarande många kommuner som inte har undersökt sina klimatrelaterade risker.

Philip Thörn på IVL konstaterar i ett pressmeddelande från IVL att 

– Kommunerna behöver bli bättre på att analysera hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar och vidta åtgärder för att minska sin sårbarhet. Till exempel måste beredskapen öka för perioder av extremt torrt väder och låga grundvattennivåer.

Uppsala har fått högst poäng bland de stora kommunerna, följt av Stockholm på andra och Växjö på tredje plats. På Växjös hemsida om klimatanpassning finns både deras klimatanpassningsplan och information om Mayors Adapt.


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg