Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
 

Ledare nr. 1 2018

- Under 2018 ökar takten i arbetet med regionala
  livsmedelsstrategin.
- Jordbrukarstöd, utbetalningar 2017.
- Sök stöd till investeringar i djurstallar.

Läs mer.

 

SAM-ANSÖKAN 2018

SAM-internet har öppnat för att ta emot 2018 års ansökan. Stöter du på problem finns det flera kontaktvägar du kan använda dig av för att få hjälp.

Läs mer.

 

 

HALVTID I LANDSBYGDSPROGRAMMET

EU:s landsbygdsprogram har kommit till halvtid för sin sjuårsperiod. Det finns bra möjligheter att bygga med hjälp av pengar från Landsbygdsprogrammet framöver.

Läs mer.

 

 

REKO-RING

REKO-ring är en populär handelsmodell på Facebook direkt mellan livsmedelsproducenter och konsumenter. Det behövs en REKO-ring i Kronoberg – kanske vill du vara med och bygga en?

Läs mer.

 

ODLA FISK HEMMA PÅ GÅRDEN?

Att odla fisk inomhus är en möjlighet för dig som har ekonomibyggnader som du vill hitta ett använd-ningsområde för. Det finns stor efterfrågan på fisk och att odla den inomhus i slutna system är ett sätt att bidra till en hållbar fiskproduktion.

Läs mer.

 

VILDSVINSSKADOR

Har du drabbats av skador som vildsvinen orsakat på din betesmark eller åkermark som du söker jordbrukarstöd på? Läs mer om hur du gör i din ansökan om jordbrukarstöd och hur skadorna ska återställas.

Läs mer.

 

SERIE OM GRÄSMARKER

Del 1 Produktion av bete

För att nå god tillväxt på sina djur på betesmarker och samtidigt få önskade skötseleffekter finns det många aspekter att ta hänsyn till. Flera faktorer är platsbe-tingat men styrs också av årstid och väder. Det finns dock faktorer som djurhållaren kan styra.

Läs mer.

 

KOMPETENSUTVECKLING OCH RÅDGIVNING VÅRVINTERN 2018

Detta nyhetsblad ingår i det svenska landsbygdsprogrammet som finansieras av Sverige och EU. Aktiviteterna är upphandlade eller i länsstyrelsens regi.

 

BÖRJA ODLA GRÖNSAKER

En kurs om grunderna i grönsaksodling på friland. Kursen har ekologisk inriktning, men alla som är intresserade av kommersiell grönsaksodling är välkomna.
Medverkar gör Oskar Hansson, HIR Skåne

Datum och tid: Måndag 26 mars, kl. 18.30-22.00

Plats: Alvesta Folkets Hus, B-salen

Anmälan görs via http://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog, senast den 20 mars.

Välkomna hälsar Anna-Stina Karlsson,
010-223 71 37, anna-stina.karlsson@lansstyrelsen.se.

 

 

ÄR DINA DIKEN I BEHOV AV UNDERHÅLL?

Ingrid Wesström, SLU, har forskat om MADRAS-metoden där diken enligt en speciell metod bedöms i fält. Metoden innebär att du kan spara tid och pengar samtidigt som du gör en insats för miljön.

Datum och tid: Onsdag 28 mars, kl. 13.00-16.00

Plats: Gemla leksaksmuseum, sedan dikesvandring.

Anmälan görs via http://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog, senast den 23 mars.

Välkomna hälsar Anna-Stina Karlsson,
010-223 71 37, anna-stina.karlsson@lansstyrelsen.se.

 

 

EKOLOGISK PRODUKTION

Funderar du på att lägga om till ekologisk produktion? Eller producerar du redan ekologiskt och vill ha råd hur du löser utmaningar.

Välkommen att kontakta Malin Fernholm,
010-223 73 36, malin.fernholm@lansstyrelsen.se, som förmedlar rätt rådgivare till dig.

 

 

VÄRDEN I DIN BETESMARK

Vill du ha rådgivning om åtgärder, stödform och skötsel gällande din betes-, ängs- eller restaureringsmark? Hur gynnar du både produktion och natur- och kulturvärden? Vill du ha hjälp med stämpling inför huggning/restaurering?

Jag erbjuder allt detta kostnadsfritt.

Välkommen att kontakta Nöbbele Landskapsvård, Liselott Arnoldsson, 0734-21 23 35, nobbelelandskapsvard@gmail.com.

 

 

SLÅTTER OCH HAMLING

Individuell praktisk rådgivning om lieslåtter med knackelie. Vi vässar, finner lämpliga ytor att slå, anpassar orv och lieblad efter dig. Lie finns att låna och köpa.

Individuell praktisk rådgivning om hamling av träd. Du lär dig mer om vilka träd i odlings-landskapet som bör hamlas och hur du utför beskärningen.

Välkommen att kontakta Jonatan Persson,
073-775 79 08, jonatan.landskapsvard@gmail.com

 

 

BETE I NATURRESERVAT

Brukare med nötkreatur sökes till tre skyddade områden:

Hökhult, Älmhults kommun

Bästerås, Älmhults kommun

För information, ring Emil Persson, 010-223 73 60, emil.persson@lansstyrelsen.se  eller
Ellen Flygare, 010-223 74 68, ellen.flygare@lansstyrelsen.se.

 


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg