Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Blåsippor Foto: Anders Meijer
 

Innehåll:

Ledare - Fokus på jordbrukarstöden

Torkan och ekonomin

SAM Internet öppet för 2019 års ansökningar

Råd och tips om vildsvinsskador

Kan vi öka värdet på vildsvinskött?

Nya fodermarker - möjliga restareringar

Afrikansk svinpest - smittsam sjukdom i Sveriges närområde

Betesförmedling

Följ Länsstyrelsen digititalt

Efterlysning plommon och päron

Kompetensutveckling och rådgivning

Traktor och såmaskin
 

Ledare - Fokus på jordbrukarstöden

Förra årets torka har lett till en
svår situation för många lantbrukare
och med detta i åtanke har
Länsstyrelsen ytterligare fokuserat
på att betala ut jordbrukarstöden.

Läs hela ledaren

 

Pengar
 

Torkan och ekonomin

De ekonomiska spåren av torkan förväntas
synas i lantbrukarnas plånböcker
flera år framöver. Situationen skiljer sig från gård till gård, men förmodligen känner de allra flesta av torkan ekonomiskt. 

Läs mer om torkan och ekonomin

 

Dator
 

SAM-INTERNET ÖPPET FÖR
2019 ÅRS ANSÖKNINGAR

Nu är SAM-internet öppet för att ta emot 2019 års ansökan. 11 april är årets sista ansökningsdag.

Läs mer om nyheter och support

 

Vildsvinsskador
 

Råd och tips om vildsvinsskador

Problemen som vildsvinen
orsakar på betesmark och
åkermark är på vissa håll i
länet stora. Hur skadorna ska hanteras i
ansökan om jordbrukarstöd
beror på vilka stöd som
du söker på marken.

Läs mer om vildsvinsskador och jordbrukarstöd

 

Vildsvin Foto: Anders Meijer
 

KAN VI ÖKA VÄRDET PÅ VILDSVINSKÖTT?

I vårt län är vildsvinen på frammarsch och ställer till det för lantbrukare och markägare. För att kunna nå målen inom den regionala och nationella livsmedelsstrategin, med ökad produktion av livsmedel, behöver vildsvinsstammen regleras. Köttet i sig är en resurs som vi har stora möjligheter att nyttja mer än vad vi gör idag. Det finns många aktörer längs hela livsmedels­kedjan som alla kan bidra till att viltköttet kommer till konsumenterna.

Läs mer om vildsvinskött

Igenväxt betesmark Foto: Maria Sjöberg
 

NYA FODERMARKER –
MÖJLIGA RESTAURERINGAR

Under sommaren 2018
stängslade många lantbrukare
ny mark för att klara
att hålla djuren med bete.
Är du en av dem? Funderar
du i så fall på att ställa om
till permanenta betesmarker
eller slåtterängar? Om det är
marker med höga natur- och
kulturmiljövärden skulle du
kunna få ersättning för att
restaurera dem.

Läs mer om ersättningar för restaurering

Tamgrisar ute Foto: Anders Meijer
 

Afrikansk svinpest - smittsam sjukdom i Sveriges närområde

Afrikansk svinpest har spridit
sig i Europa bland vildsvin
och tamsvin i de forna
östländerna och nu senast
till Belgien. Ett utbrott av
afrikansk svinpest i Sverige
skulle vara mycket förödande
för grisbranschen. Vi har
därför alla ett ansvar att göra
vad vi kan för att hålla smittan
utanför våra gränser.

Läs mer om vad du kan göra

Betesmark
 

Betesförmedling

Sedan i höstas erbjuder Länsstyrelsen en kostnadsfri betesförmedlingstjänst på sin webb. Du hittar den här.

Syftet är bland annat att fler värdefulla marker ska hävdas.

Du anmäler tillgängliga marker eller betesdjur. Vi publicerar dina kontaktuppgifter och intresserade kan kontakta dig. Länsstyrelsen förmedlar kontakten men ansvarar inte för markens eller betesdjurens skick.

 

Följ Länsstyrelsen

Vill du följa Länsstyrelsens arbete närmare och mer kontinuerligt? Följ gärna våra Face­book-sidor, Länsstyrelsen Kronoberg eller Livsmedelsstrategi Kronoberg. Även vår hemsida, lansstyrelsen.se/kronoberg, rymmer mycket spännande information. Välkommen!

Päronet Fårarmbergamott
 

Efterlysning plommon och päron

Länsstyrelsen anlägger ett arkiv för bevarande av Urshults gamla fruktsorter i naturreservatet Hacke­kvarn. För två sorter saknar vi material – plommonsorten Tidig Victoria och päronsorten Fårarmbergamott.

Tidig Victoria liknar vanlig Victoria, men blir rödare och mognar ett par veckor tidigare. Fårarmbergamott är ett ganska litet rundat och tillplattat gulgrönt päron som växer på ett litet träd.

Känner du till något om dessa sorter– hör av dig!

Malin Fernholm

malin.fernholm@lansstyrelsen.se

 

Kompetensutveckling och rådgivning:

Detta nyhetsbrev ingår i det svenska landsbygdsprogrammet som finansieras av Sverige och EU.

 

Hur ökar vi värdet på viltkött?

Är du representant från jägarkår, restaurang, offentligt kök eller dagligvaruhandel? Då är du välkommen till denna träff där vi tillsammans hittar vägar för att öka värdet på viltkött.

Tid: Onsdag 6 mars kl. 19.00–21.00.

Plats: Bygdegården Viljan, Brittatorp.

Anmälan snarast till rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se eller 010-223 73 84.

Välkommen hälsar Rebecka Wikström!

Tecknat får
 

Naturbetesmarker – en resurs för lammproduktion

Birgit Fag, Hushållningssällskapet, och Åsa Lindqvist, Fä&Folk, lär dig mer om naturbetesmarker som en resurs för god ekonomi och sund lammproduktion.

Ur innehållet:

  • Naturbetesmarkernas tillväxt och näringsinnehåll
  • Fårens näringsbehov och tillväxtförmåga
  • Planering av betes­beläggning
  • Vatten och mineraler
  • Parasiter och insekter
  • Giftiga växter

Tider och platser:

Onsdag 13 mars, kl. 14.30–20.00, Best Western Hotell Ljungby, Ringv. 1,

eller

Torsdag 14 mars, kl. 14.30–20.00, Olof Hotell och restaurang, Järnvägs­gatan 4, Åseda.

Fika och mat betalas av deltagarna på plats.

Anmälan senast 6/3 till maria.t.sjoberg@lansstyrelsen.se eller 010-223 73 33.

Välkommen hälsar Maria Sjöberg!

Hästar i naturbetesmark
 

Bete och foder till häst

Torkan 2018 visade att det kan bli betes- och foderbrist. Kom och lyssna till Margareta Bendroth från Hushållningssällskapet som går igenom hur du utnyttjar naturbetes- och ängsmarker på bästa sätt för din häst. Hon berättar även hur du utnyttjar ditt eget foder och vilka alternativa foder- och strömedel som finns.

Måndag 1 april kl. 18.00–21.00, IKEA hotell, Älmhult,

eller

Tisdag 2 april kl. 18.00–21.00, Borgen, Lenhovda.

Kursen är kostnadsfri men fika betalas av deltagarna.

Anmälan senast 25/3 till anna-stina.karlsson@
lansstyrelsen.se
eller 010-223 71 37.

Välkommen hälsar Anna-Stina Karlsson!

Logotyp Eldrimner
 

Mathantverksdag med Eldrimner

Måltidsturismen har stor potential och inom den spelar mathantverket en allt större roll. Mathantverkarna kan ge besökare minnesvärda upplevelser och visa hur unika produkter skapas. Vi ägnar dagen åt att inspirera varandra och diskutera hur besöksnäringen och mathantverket kan samarbeta för att öka inkomsterna och stärka den regionala identiteten.

Tid: Torsdag 4 april kl. 09.30–16.00.

Plats: Sussies Café, Flattinge.

Kostnad: 300 kr (inkl. moms) som betalas vid anmälan.

Anmälan senast 17/3 på www.eldrimner.com.

Välkommen hälsar Ida Lundström, Eldrimner, ida@eldrimner.com,
010-225 34 63.

 

Trädvård
 

Lär dig ympa

Är du intresserad av äldre sorter och vill lära dig om ympning? Vi träffas i det nyanlagda klonarkivet för Urshults äldre fruktsorter.

Medverkande: Elna Sjöström, klonarkivet i Alnarp och Stångby plantskola, Lund, Jan Sikkema, arborist på Länsstyrelsen.

Tid: Tisdag 7 maj kl. 16.00–20.00.

Plats: Hackekvarn naturreservat, Urshult.

Ta med fikakorg!

Anmälan senast 30/4 till malin.fernholm@lansstyrelsen.se eller 010-223 73 36. Begränsat antal platser.

Välkommen hälsar Malin Fernholm!

 

Bussresa – bevattning och ekologisk mjölk

Vi besöker Staffan och Martina Olsson, Bäckeby gård, Målilla. Gården har ekologisk mjölkproduktion med robot och har investerat i bevattningsanläggning från Emån.

Medverkande: Madeleine Wiström, Hushållningssällskapet, växtodlingsrådgivare med ekologisk inriktning.

Tid: Tisdag 21 maj, en heldag.

Kostnad: Resan är kostnadsfri men du betalar för mat och fika.

Anmälan senast 7/5 till
anna-stina.karlsson@lansstyrelsen.se eller 010-223 71 37.

Välkommen hälsar Anna-Stina Karlsson!


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg