Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Betesmark
 

INNEHÅLL:

Ledare - Gynnsamt läge att investera

Utbetalningar av jordbrukarstöd

Information om vatten och foder

Undvik fel vid fältkontroll

Registrera din produktion av livsmedel - Är min gård en livsmedelsanläggning?

Utveckling av livsmedelskedjan i Kronoberg

Plan för skydd av natur

Ny djurskyddslag 

Slåttern ökar artrikedomen - Del 4 i Serie om gräsmarker

Kompetensutveckling och rådgivning

 

Nötdjur i stall
 

LEDARE - Gynnsamt läge att investera

Trots de senaste årens väderpåverkan på de areella näringarna verkar det finnas en god framtidstro, nya marker tas i bruk och det investeras i länets lantbruk. Jag vill uppmuntra er som tror på livsmedelsproduktion, och har möjlighet att investera i ett konkurrenskraftigt jordbruk eller vill genomföra ägarskifte, att göra det.

 

  Läs hela Ledaren

 

 

Utbetalnigar av jordbrukarstöd 2019

Här finns information om när de olika stöden betalas ut och hur du bäst kommer i kontakt med våra handläggare. 

  

Läs mer

Sjön Fiolen
 

Information om vatten och foder

Under fjolårets torka tog Länsstyrelsen fram ett informationsblad om vad som gäller kring vattenuttag, jordbrukarstöd och vatten och foder till djur. Nu är bladet uppdaterat för 2019 och du hittar det här

 

Ohävdad mark
 

Undvik fel vid fältkontroll - särskilt angående ohävdsarter

Det räcker inte alltid att betesmarken är inhägnad och att djuren går där. Om ohävdsarter dominerar ritas området bort vid en fältkontroll. 

  Läs mer om ohävdsarter och fältkontroll

Grönsaker
 

Registrera din produktion av livsmedel - Är min gård en livsmedelsanläggning?

Om din verksamhet har viss kontinuitet och viss grad av organisation betraktas den som livsmedelsföretag i primärproduktionen och ska registreras. Enkelt uttryckt är du livsmedelsföretagare om det du producerar lämnar gården och går vidare i livsmedelskedjan. En livsmedelsanläggning är alltså till exempel gården där du bedriver din produktion.

  Läs mer om hur du registrerar dig

Ostkaka
 

Utveckling av livsmedelskedjan i Kronoberg

I Kronoberg sjönk det reala produktionsvärdet inom lantbruket med 3 procent under 2018, vilket främst berodde på ett lägre mjölkpris och torkan. Förädlingsgraden är generellt låg i Kronoberg i jämförelse med andra län. Men det finns även positiv statistik att ta del av.

 

Läs mer om livsmedelsutvecklingen

Utsikt från Hunnshultberget vid Lidhult, ett blivande naturreservat.
 

Plan för skydd av natur

Sedan 1994 finns en plan för vilka områden Länsstyrelsen prioriterar. Tanken med planen är att bidra till öppenhet, skapa framförhållning, göra nödvändiga prioriteringar och presentera hur miljömålen ska kunna nås. Underlaget är kunskap från tidigare genomförda inventeringar. En ny plan fram till 2022 har nu gjorts där ädellövskog och tätortsnära områden prioriteras.

 

Läs mer om hur skydd av natur fungerar

Kor
 

Ny djurskyddslag 

Från 1 april 2019 gäller en ny djurskyddslag i Sverige. För Länsstyrelsen innebär den bättre möjligheter att agera i situationer då djur misstänks fara illa.

 

Läs mer om den nya djurskyddslagen

Äng. Foto: Ing-Marie Nicklasson
 

Slåttern ökar artrikedomen

Traditionellt sa man att slåttertidpunkten infaller när höskallrans frö skallrar i fröhuset eller när slåttergubben blommar. Ängen blev överflödig när man under slutet av 1800­talet och början av 1900-talet övergick till odling av foder på åkermark, så kallade slåttervallar. Inom miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar kan du söka ersättning för skötsel av slåtterängar.

 

Läs mer om slåtter

 

 

Kompetensutveckling och rådgivning

Detta nyhetsbrev ingår i det svenska landsbygdsprogrammet som finansieras av Sverige och EU.

Greppa näringen logotyp
 

I vilket skick är dina diken? Ny rådgivning från Greppa Näringen

Väl fungerande avvattning är en förutsättning för att få bra avkastning och behålla näringsämnen i åkermarken. Greppa Näringen erbjuder rådgivningsmedlemmar ett kostnadsfritt rådgivningsbesök gällande underhåll av öppna och täckta (rörledningar) diken i dess huvudavlopp. Fokus ligger på ekonomi, miljö och regelverk. Du och rådgivaren gör en fältvandring där ni tittar på dikenas skick och diskuterar underhåll samt lösningar för de fält där det finns avvattningsproblem. Ni diskuterar även om dimensionen på avvattningen räcker i ett mer extremt väder med häftiga skyfall. Efter besöket gör rådgivaren en underhållsplan till dig.

Kontakta malin.fernholm@lansstyrelsen.se om du är intresserad.

Slagen vall
 

Vallförmedling

Länsstyrelsen tillhandahåller en kostnadsfri vallförmedling för åkermark. Där kan du som markägare söka djurhållare som vill skörda mer vall och du som är djurhållare kan söka mer vall att skörda. 

Här är vallförmedlingen!

 

 

Ekologisk produktion

Funderar du på att ställa om till ekologisk produktion? Eller producerar du redan ekologiskt och vill ha råd om hur du löser utmaningar. Du kan få kostnadsfri rådgivning/genomgång av dina förutsättningar gällande byggnader, djurhållning, växtodling eller ekonomi.

Välkommen att kontakta Malin Fernholm 010-2237336, malin.fernholm@lansstyrelsen.se, som förmedlar rätt rådgivare till dig.

Hamlat träd
 

Slåtter och hamling

Individuell praktisk rådgivning om lieslåtter med knackelie. Vi vässar, finner lämpliga ytor att slå, anpassar orv och lieblad efter dig. Lie finns att låna och köpa.

Individuell praktisk rådgivning om hamling av träd. Du lär dig mer om vilka träd i odlingslandskapet som bör hamlas och hur du utför beskärningen.

Anmälan och mer information: jonatan.persson18k@live.se eller tel. 0737-757908.

Välkommen hälsar Jonatan Persson!

 

Värden i din betesmark

Vill du ha råd om åtgärder, stödform och skötsel gällande din betes-, ängs- eller restaureringsmark? Hur gynnar du både produktion och natur- och kulturvärden? Vill du ha hjälp med stämpling inför huggning/restaurering?

Jag erbjuder allt detta kostnadsfritt.

Anmälan och mer information: Nöbbele Landskapsvård, nobbelelandskapsvard@gmail.com, 0734-212335.

Välkommen hälsar Liselott Arnoldsson!

MAT2019
 

MAT2019

13-14 september är det återigen dags för MAT-mässa på Stortorget i Växjö! Kom ihåg att det även erbjuds seminarier och debatter om livsmedel under dessa dagar! Vi rekommenderar bland annat seminarier om viltkött i storkök, hållbar mat och utveckling, vattenbrist och småländsk "supermat".  Hela programmet finner du här. 

 

SM i mathantverk

Är du mathantverkare och vill följa med till Eldrimners SM i mathantverk 2019? Vi ordnar resa och boende och du står för resten.

Datum: 15-17 oktober

Plats: Gävle

Anmälan: rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se

Välkommen med din intresseanmälan hälsar Rebecka!

 

MÄSSA om Mat och Turism

Välkommen till en dag med seminarier, rådgivning och utställare! Detaljerat program kommer i höstens nyhetsblad.

Datum: Söndag 10 november kl.10-16

Plats: Kosta Boda Art Hotel

Välkommen hälsar Rebecka, Anna-Stina och Malin!

Får
 

Fårets dag

Om du har funderat på att skaffa får eller redan har fårproduktion kommer denna dag att ge dig inspiration, kontakter och kunskap. Även du som vill komma och kolla in alla fina produkter som finns till försäljning är självklart välkommen.

 

Datum: Lördag 5 oktober kl.10.00-16.00

Plats: Stjärnviks säteri i Tävelsås

 

Välkommen önskar Kronobergs läns fåravelsförening!


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg