Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Kantareller. Foto: Jonas Carlsson
 

INNEHÅLL:

Ledare - Många aktiviteter kring Livsmedelsstrategin

Byte av funktionschef

Utbetalningar av jordbrukarstöd

Djurskyddskontrollen blir mobil

Byggsugna lantbrukare på träff

REKO-ringar - hur har det gått?

Nytt stall med investeringsstöd

Klimatklivet - ytterligare en stödmöjlighet

Länsstyrelsens arbete mot granbarkborrar

Transkador kan ge ersättning för omsådd

Nya rutiner för arbete kring fornlämning i skogen

Använd Fornsök

Kompetensutveckling och rådgivning

Kantarellrätt.
 

LEDARE - MÅNGA AKTIVITETER KRING LIVSMEDELSSTRATEGIN

Hösten är här och vi kan glädjas åt ett gott skördeår för såväl vall som spannmål och sällan har vi haft så mycket svamp i våra skogar. Bär och fruktodlingen har dock sett bättre år. Vi arbetar för fullt med aktiviteter kopplade till livsmedelsstrategin tillsammans med LRF och Region Kronoberg.

Läs hela ledaren.  

 

Byte av funktionschef

Ulla-Britt Sahlin går i pension och slutar på Lands­bygdsenheten som funktionschef för funktionen jordbrukarstöd, handläggning. Samtidigt hälsar vi Maria Sjöberg välkommen som efterträdare. 

Läs mer om chefsbytet.

 

Pengar.
 

Utbetalningar av jordbrukarstöd

Här kan du läsa om när de olika stöden betalas ut.

 

Vill du ha kontakt med våra handläggare angående dina jordbrukarstöd (OBS! inte landsbygdsstöd), ring: 0771-67 00 00

Öppettider 09.00–12.00 samt 13.00–15.00.

Djurskyddskontroll i digital platta.
 

Djurskyddskontrollen blir mobil

Jordbruksverket och länsstyrelserna samarbetar för att förenkla och förbättra djurskyddskontrollerna, bland annat genom digitalisering.

Läs mer om mobil djurskyddskontroll.

Stallet hos Sofi och Oskar Ahl i Norrhult.
 

Byggsugna lantbrukare på träff

I början av september samlades 70 byggsugna lantbrukare i Norrhult hos Sofi och Oskar Ahl. Under eftermiddagen gavs information kring byggprocessen, förprövning och investeringsstöd. Deltagarna hade även möjlighet att titta i Sofi och Oskars ladugårdar.

Läs mer om träffen, byggprocess, förprövning och investeringsstöd.

Squash och grönkål.
 

REKO-ringar – hur har det gått?

– REKO-ringarna är det bästa som har hänt oss små producenter. Vi får träffa konsumenterna, vi får mer lön för mödan eftersom mellanhänderna försvinner och vi slipper alla engångsförpackningar, säger Jennifer, som är grönsaks-, gris- och kryddproducent.

Läs mer om REKO-ringar

Thomas Petersson i Strömhult byggde sitt stall med hjälp av investeringsstöd.
 

Nytt stall med investeringsstöd

Med hjälp av investeringsstöd kunde Thomas Petersson bygga ett stall för dikor i Strömhult, Alvesta kommun. Det finns fortfarande möjlighet att söka investeringsstöd för att bygga ladugård.

Läs mer om Thomas stallbygge.

Klimatklivet.
 

KLIMATKLIVET - YTTERLIGARE EN STÖDMÖJLIGHET

Klimatklivet stödjer den som vill satsa på investeringar för minskad klimatpåverkan.

Exempel på åtgärder:

  • Ersätta oljepanna med bergvärme, träpellets, fastbränslepanna
  • Ansluta spannmålstork till fjärrvärme
  • Laddstationer för elfordon
  • Produktion av biogas
  • Inköp av fossilfria arbetsmaskiner (merkostnaden)

Stöd ges till de åtgärder som ger störst klimatnytta per investerad krona. Denna utlysningsomgångpågår till 23 oktober. Mer information om hur du söker finns på naturvardsverket.se/klimatklivet. Länsstyrelsen hjälper dig om du har frågor eller vill bolla en projektidé till Klimatklivet. Kontakta oss gärna för vägledning!

Ida Andreasson, ida.andreasson@lansstyrelsen.se

Granbarkborrar påverkar också skyddade områden på olika sätt. Foto: Josefina Sköld.
 

Länsstyrelsens arbete mot granbarkborrar

Sommaren 2018 satte fart på granbarkborrarna och vi har nu en situation som är besvärligare än på många år. Man behöver inte leta länge i landskapet för att hitta bruna och glesa, döende granar som angripits av borrarna. 

Läs mer om Länsstyrelsens arbete mot granbarkborrar

Transkada på utsäde. Den sökande fick ersättning för om­sådd. Foto: Karin Borgenvall.
 

Transkador kan ge ersättning för omsådd

Du kan numera få ersättning för både skördebortfall och omsådd när fredat vilt, till exempel trana, ätit upp din gröda.

Läs om hur du ansöker.

 

Från 1 september måste den som planerar att utföra skogsbruksåtgärder på eller intill fornlämning kontakta Länsstyrelsen.
 

Nya rutiner vid arbete kring fornlämning

Den 1 september 2019 ändrade Skogsstyrelsen sina rutiner för anmälningar om avverkning eller anläggning av väg. Det innebär att du som planerar att utföra skogsbruksåtgärder på eller intill fornlämning behöver kontakta Länsstyrelsen om det planerade arbetet samt vid behov ansöka om tillstånd.

Läs mer om vad som gäller.

 

 

Använd Fornsök

Bedriver du skogsbruk? Har du fornminnen på din gård som du undrar över vad det kan vara? Har du sett spännande lämningar i skogen när du jagar eller går med hunden? ­Använd då Fornsök, ett nytt lätt­hanterligt Kulturmiljöregister hos Riksantikvarieämbetet. I Fornsök kan du hitta information om många av våra fornminnen. Observera att registret tyvärr inte är heltäckande. Alla äldre röjningsrösen som du kan se i skogen är till exempel inte registrerade. De är ändå skyddade.

 

 

Kompetensutveckling och rådgivning

Detta nyhetsbrev ingår i det svenska landsbygdsprogrammet som finansieras av Sverige och EU.

 

Kantarellrätt.
 

Framtidsdag om mat och turism

Är du nyfiken på hur man kan driva mat- och turismföretag på landsbygden? Sakkunniga organisationer och företag i branschen samlas för att blicka in i framtidens entreprenörskap. Alla intresserade är välkomna!

Tid: Söndag 10 november 2019 kl.9:30–16:00.

Plats: Kosta Boda Art Hotell.

Program:

9:30 Fika med mingel.

10:00 Lokala företag och Lisa Lemke, programledare och föreläsare, inspirerar oss att våga satsa på landsbygden.

13:00–16:00 Bolla dina idéer med organisationer och företag på plats. Boka en rådgivare vid anmälan.

Vi bjuder på förmiddagsfralla och eftermiddagsfikabuffé. Lunch äter du på egen hand i restaurangen eller på något annat ställe i Kosta.

Dagen är kostnadsfri. Passa på att se det vackra glashotellet!

Anmälan senast 1/11 via Länsstyrelsens kalender. Ring 010-223 73 36 vid frågor.

Välkommen hälsar Rebecka och Malin!

Greppa näringen logotyp.
 

Välkommen till Greppa näringen

Är du ny som lantbrukare? Välkommen till Greppa näringen och lär dig mer om hur du sparar pengar och samtidigt minimerar miljö- och klimatpåverkan från din gård!

Du ska ha minst 25 djurenheter på gården eller bruka minst 50 ha åkermark för att få individuell rådgivning. De flesta modulerna är helt kostnadsfria.

Välkommen med din intresseanmälan! Skriv ut anmälningsblankett och skicka till oss.

Vid frågor, kontakta Malin Fernholm. malin.fernholm@lansstyrelsen.se.

Ost och kex.
 

Dialog och kunskapsträff om livsmedelsregler

Dialog- och kunskapsträffen kommer att handla om regler kring livsmedelshantering vid förädling och försäljning samt innefatta en diskussion kring tolkning och samsyn. Per Nilsson från Profox kommer att leda dagen. Han har lång erfarenhet av rådgivning för både företagare och myndigheter. Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch.

Datum: 7 november.

Tid: 10:00–15:00.

Plats: Ryssby.

Anmälan till Rebecka Wikström senast den 29/10. Skriv ett mejl till rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se eller ring 010–223 73 84.

 

Behörighetskurser 2020

Grundkurs för att använda kemiska bekämpningsmedel genomförs under februari (förutsatt tillräckligt antal deltagare). Kursen omfattar fyra dagar, med möjlighet till en dag ytterligare för trädgård/växthus.

De som behöver gå repetitionskurs för att behålla sin behörighet kommer att kallas per brev.

För information kontakta Anders Joelsson, tel. 010-223 73 51, anders.joelsson@lansstyrelsen.se.

 

Premiär för kulturmiljödag

Den 24 oktober är det premiär för en årlig kultur­miljödag. Kulturmiljö­dagens fokus ska vara ett levande kulturarv och kulturmiljöns betydelse i Kronobergs län. Årets tema är hur vi använder och utvecklar kulturmiljöer.

Med hjälp av arkitekten Ola Broms Wessel och journalisten/författaren Po Tidholm börjar vi med en dialog kring kulturmiljöer i staden respektive på landsbygden. På eftermiddagen fortsätter seminarier om hantering av fornlämningar, att skapa nytt liv i befintliga byggnader och kulturmiljöer, kulturmiljöer i plan- och byggprocesser samt tillgänglighet. Det kommer också bli en stadsvandring i centrala Växjö.

För mer information är du välkommen att kontakta projektledare Catarina Nilsson, 010-223 71 31, catarina.nilsson@lansstyrelsen.se.

 


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg