Webbversion| Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Gå direkt till: Miljömål | Klimat & Energi | Klimatanpassning
 

INNEHÅLL NR 3 - 2019

Miljömål
- Cykelpuff i Älmhult under trafikantveckan
- Premiär: Kulturmiljödag 24 okt
- Enkelt att minska "take away"-skräpet
- Livsmedelskedjans utveckling i Kronoberg

Klimat & Energi
- Ansök om klimatklivsmedel senast 23 okt
- Stöd för energi- och klimatoptimerad upphandling 

Friluftsliv
- Utbildning om Allemansrätten

Klimatanpassning
- Kvartalssamtal med tema hållbarhet och klimat 22 nov

Nästa nummer av nyhetsbrev Miljö & Klimat i Kronobergs län planeras i november 2019. Länsstyrelsen ger ut nyhetsbrev även för andra verksamheter. Anmäl epostadressen på Länsstyrelsens hemsida så kommer utskicken direkt i din epostlåda. Understruken text är en länk till vidare information. Illustrationerna till höger är gjorda av Tobias Flygar.

Tipsa oss gärna om nyheter genom Miljömålsbrevlådan.


MILJÖMÅL
 
Ett av budskapen som mötte Älmhults cyklister under trafikantveckan 2019.

FOTO: Älmhults kommun

Du ser pigg ut, cyklat hit?

Älmhult tapetserades med puffar för att främja ännu mera cykling. Här kan du läsa mer om puffarna som sattes upp under september 2019 och om kommunens arbete för att få fler att cykla.

Puffarna är en del i Älmhults arbete för att minska koldioxidutsläppen, förbättra miljön och underlätta för en god folkhälsa. Den lyckade cykelkampanjen i Älmhult var en del av Europeiska trafikantveckan och är en del av projektet Res grönt i gröna Kronoberg (Mobilitetsprojektet). 

Under veckan genomfördes tillsammans med Energikontor Sydost, även en inspirationsdag i Älmhult där cykling, hälsa och en attraktiv stadsmiljö var i fokus. Målet var att färdigställa en cykelplan för kommunen. Läs om inspirationsdagen på Energikontorets hemsida.

Föreläsningarna handlade bland annat om den ökande cyklingstrenden, hur aktiva skoltransporter är viktigt för barns hälsa, vad som är ett bra cykelnät och även goda exempel  som cykelbiblioteket i Växjö.

Kontaktpersoner Cecilia Axelsson, Älmhults kommunMaria Persdotter Isaksson, Region Kronoberg, projektet Res grönt i gröna Kronoberg 
Elisabeth Anderberg, Energikontor Sydost AB

Illustration: Julia Chirokova

Kulturmiljödag 24 oktober

Den 24 oktober genomförs Kulturmiljödagen i Kronobergs län, som är tänkt att bli årligt återkommande.

Årets tema handlar om hur vi använder och utvecklar kulturmiljöer. Inledningstalare är arkitekten Ola Broms Wessel och journalisten/författaren Po Tidholm.

Det blir även seminarier med olika teman och en stadsvandring i Växjö. 

Kontakt Catarina Nilsson, Länsstyrelsen tfn 010-223 71 31

Foto från IVLs pressmeddelande.

Enkelt att minska "take away"-skräpet

Att flytta engångsartiklar så att de blir mer otillgängliga, eller bara lämna ut dem vid förfrågan, är en enkel och effektiv lösning för att minska take away-skräpet. Det visar tester som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört på några kafékedjor. En annan lösning är att införa ett pantsystem på förpackningar såväl som matlådor och muggar så att de kan användas flera gånger.

I IVL:s pressmeddelande finns det även en länk till rapporten.

FOTO: Länsstyrelsen

I länet är över 90% av det upphandlade köttet svenskt 

Läs om förädlingsvärdet av livsmedel, som ökar i Kronobergs län, den ökade kyckling- och nötköttsproduktionen samt den fina utvecklingen inom upphandling i länet. Av det oberedda köttet är 90% svenskt och av mejerivarorna är mellan 75-84 % svenskt.

Kommunerna har svårast att hitta ost av svenskt ursprung att köpa in.

Läs mer:

utveckling av livsmedelskedjan i kronoberg.pdf

Kontaktperson Rebecka Wikström, Länsstyrelsen,
tfn 010-223 70 00


KLIMAT & ENERGI
 

Ansök om Klimatklivet senast 23 okt

Ny ansökningsomgång för att söka stöd via Klimatklivet är mellan den 24 september och 23 oktober. Mer information om hur du söker stödet finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. 

Under 2019 är det två ansökningsomgångar, en var i augusti och detta är den andra.

För mer information kontakta Ida Andreasson, Länsstyrelsen, tfn 010-223 70 00.

Kommuner i Kronoberg får upphandlingsstöd

Många kommuner efterfrågar ökad kunskap och erfarenhetsutbyte om upphandlingsprocessen. Länsstyrelsen i Kronoberg och Energikontor Sydost arbetar tillsammans med länets kommuner för att öka kompetensen inom området.

Resultatet från projektet förväntas vara ett bidrag till minskade koldioxidutsläpp i länet.

För mer info kontakta Per-Anders Persson, Länsstyrelsen. tfn 010-223 70 00.


FRILUFTSLIV
 

FOTO: Louise Ellman Kareld, Länsstyrelsen

Vad säger Allemansrätten?

Allemansrätten ger oss alla tillgång till ett rikt friluftsliv i naturen! Länsstyrelsen genomför seminarier om allemansrätten för att öka kunskapen om dess rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Målgrupperna är i första hand kommuner, föreningar, naturturismföretag och markägarorganisationer. Kurserna är några av aktiviteterna i Smålands skogsstrategi.

Se inbjudan och anmälan. Anmälan till Gunilla Claesson

inbjudan seminarie allemansrätten

Jönköping 14 nov                  Alvesta 9 dec 

Här kan du läsa mer om Smålands skogsstrategi

Kontakt Annika Bladh och Gunilla Claesson, Länsstyrelsen tfn: 010-223 70 00

 


KLIMATANPASSNING
 

Hållbarhet och klimat på kvartalssamtal

I samband med kvartalssamtalet den 22 november kommer frågan om värmekartläggning att lyftas.

Vid mötet deltar meteorolog Magnus Asp från SMHI samt klimatanpassningsstrateg Tomas Ekelund från Skövde kommun. 

inbjudan kvartalssamtal

Det blir dels en allmän introduktion i möjligheter och utmaningar med värmekartläggning som planeringsinstrument för klimatanpassning,
dels en workshop där deltagarna fördjupar sig i de värmekartläggningar som gjorts i Växjö, Alvesta och Skövde kommuner.

Kvartalssamtalet är ett regelbundet återkommande möte för tjänstepersoner i länet som arbetar med samhällsplaneringsfrågor. Vid detta möte bjuds även personal in från tekniska förvaltningar och de som arbetar med friluftslivsfrågor.

Kontakt Gunnel Henriksson, Annika Bladh och Gunilla Claesson, Länsstyrelsen, tfn: 010-223 70 00

 


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg