Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Blåsippor och vitsippor
 

innehåll

Ledare - Budgeten för investeringsstöd övertecknad

269 miljoner utbetalt

Öppet för nya SAM-ansökningar

Var smart - underhåll dina diken

Många fel ger fler kontroller

Guld till Kronoberg vid SM i mathantverk

Nytt projekt för värdefulla träd

Undvik EHEC-smitta med förebyggande insatser

Miljömål i odlingslandslandskapet - nya regionala mål på gång

Åter möjligt söka bredbandsstöd

Mark- och djurmatchning

Kompetensutveckling och rådgivning

Nytt stall i Strömhult
 

Ledare - Budgeten för investeringsstöd övertecknad

Under hösten inkom väldigt många ansökningar om investeringsstöd. Den budget vi har tillgänglig är för närvarande övertecknad så går du i investeringstankar hör av dig till våra handläggare först. Övergångsreglerna till nästa landsbygdsprogram är inte klara.

 

Läs hela Ledaren

Pengar
 

269 miljoner utbetalt

Under 2019 betalades det ut drygt 269 miljoner kronor av EU:s jordbrukarstöd till Kronobergs läns matproducenter och naturvårdsentreprenörer. Till största del är det pengar sökta 2019, men det är också resultatet av utbetalningar för tidigare år i stödperioden.

 Läs mer om utbetalningsläget

Dator
 

öppet för nya SAM-ansökningar

Nu är SAM-internet öppet för att kunna ta emot 2020 års ansökan. 8 april är årets sista ansökningsdag.

Ifall du får problem med ansökan erbjuder vi support av olika slag.

 Läs mer om support och SAM-nyheter

Dike
 

VAR SMART - UNDERHÅLL DINA DIKEN

Regelbundet underhåll ger:

 • mindre risk för närings­läckage
 • högre skördar
 • minskad brukningskostnad
 • ökad odlingssäkerhet

Är du intresserad av en studiecirkel om dikesunderhåll, kontakta:

Bo Hildingsson, Grimslöv, 070-746 20 14,

gismo_2000@hotmail.com, eller

Stefan Bengtsson, Alvesta, 070-521 42 86,

stefan.forsdala@gmail.com

 

Läs mer om dikesunderhåll

Kalvar
 

MÅNGA FEL GER FLER KONTROLLER

Antalet kontroller som vi ska utföra påverkas av hur många brister som upptäckts tidigare år. Kontrollen går smidigare om du har rätt dokumentation att visa och du riskerar inga avdrag på stöden.

 

 Läs mer om rätt underlag vid kontroll

Tävlingsbidrag vid SM i mathantverk
 

GULD TILL KRONOBERG VID SM I MATHANTVERK

I oktober 2019 medverkade 182 företag från alla Sveriges län med 542 produkter. Det var första gången sedan 2014 som mathantverkare från Kronoberg var med och tävlade i SM. Fem företag tävlade med flera bidrag var. Guldmedalj kammade PM och vänner från Växjö hem med sin havtorn- och äppelmarmelad.

 

Läs mer om tävlingen

Ek
 

NYTT PROJEKT FÖR VÄRDEFULLA TRÄD

Nu finns det möjlighet att få hjälp av Länsstyrelsen med att bevara särskilt skyddsvärda träd. De definieras som jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd. Åtgärderna i projektet är bland annat hamling, frihuggning, beskärning och kronstabilisering och arbetet utförs av upphandlade entreprenörer.

 

Läs mer om trädprojektet

Kor
 

UNDVIK EHEC-SMITTA MED FÖREBYGGANDE INSATSER

Med anledning av att några få fall av ehec har påvisats i djurbesättningar i länet under 2019 vill Länsstyrelsen informera om förebyggande insatser.

 

Läs mer om hur du skyddar dig

Kattfot
 

MILJÖMÅL I ODLINGSLANDSKAPET

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”

Så lyder det nationella målet inom Ett rikt odlingslandskap. Länsstyrelsens årliga uppföljning för 2019 i vårt län visar att miljömålet inte kommer att vara uppfyllt till 2020.

 

Läs mer om hur vi kan uppfylla miljömålen

Spindelväv på en
 

Åter möjligt söka bredbandsstöd

Det är nu öppet för att ansöka om stöd till bredbandsprojekt. Länsstyrelsen fick 2019 knappt 6 Mkr i nya pengar och en ansökningsomgång genomfördes under hösten. Alla pengarna gick dock inte åt utan det finns fortfarande cirka 6 Mkr inklusive återförda medel kvar att fördela.

Länsstyrelsen går nu över till löpande hantering, vilket innebär att ansökningar handläggs efterhand som de kommer in. Ansökningarna poängsätts enligt samma urvalskriterier som tidigare och minimipoängen har satts till 380 poäng. Det innebär att projekt med färre än 20 möjliga folkbokförda hushåll inte kan beviljas stöd.

Stödandelen är fortfarande 60 procent. Om de sista pengarna i budgeten inte räcker till 60 procent tillfrågas sökanden om denne kan acceptera ett lägre stöd. Dock kan inte en lägre stödandel än 20 procent beviljas.

Läs mer hos Jordbruksverket

Allan Karlsson

Handläggare

allan.karlsson@lansstyrelsen.se

010-223 74 25

 

Mark- och djurmatchning

Sedan torkan sommaren 2018 erbjuder Länsstyrelsen tre gratis förmedlingstjänster:

 • Betesförmedling
 • Vallförmedling
 • Ängsförmedling

Här kan du meddela att du har jordbruksmark som du behöver hjälp med att beta eller skörda. Du kan också anmäla om du behöver mer mark. 

Passa på att anmäla nu inför sommaren! Vi publicerar dina kontaktuppgifter men ansvarar inte för markens eller betesdjurens skick eller hur ni fördelar sökta jordbrukarstöd.

Här finns förmedlingen

 

kompetensutveckling och rådgivning

Detta nyhetsbrev ingår i det svenska landsbygdsprogrammet som finansieras av Sverige och EU.

Betesmark
 

Vi trivs bäst i öppna landskap

Länsstyrelsen och LRF erbjuder en dag där du lär dig mer om:

 • lönsamhet i att hålla djur på naturbetesmarker
 • regenerativt lantbruk
 • kanaler där du kan sälja naturbeteskött
 • inspiration om hur du hittar fler ben att stå på i ditt företag.

Medverkar gör Karl-Ivar Kumm, SLU, Märta Jansdotter, Gröna gårdar, Bengt Svensson, Törlan lantbruk och Kastebergs gård.

Tid: Tisdag 17 mars kl. 09:00–14:30.

Plats: Kastebergs gård: kasteberg.com

Anmälan senast 10/3 till anna-stina.karlsson@lansstyrelsen.se

Dagen är gratis, men lunch betalar du själv på plats.

Välkomna hälsar Anna-Stina!

Syltburkar
 

Kurs i livsmedelshygien

Behöver du kunskap om grundläggande livsmedelshygien och HAACP? Kom på kurs tre hela dagar:

Torsdag 19 mars, Grundläggande livsmedelshygien.

Torsdag 26 mars, HAACP del 1.

Tisdag 31 mars, HAACP del 2.

Föreläsare: Per Nilsson, Profox.

Kostnad för kursen är 500 kr + moms. Lunch tillkommer.

Anmälan senast 9/3 via utbildning.jordbruksverket.se

Välkomna hälsar Anna-Stina Karlsson, 010-223 71 37, anna-stina.karlsson@lansstyrelsen.se

Vildsvin
 

Ta tillvara på vildsvin och får

Vill du lära dig mer om hur du kan förädla vildsvin och tacka till påskbordet? Ta då chansen och delta i vårens kurs på Ryssbygymnasiet som anordnas i ett samarbete mellan Svenska Kockars Förening Småland, LRF Sydost, Länsstyrelsen och Ryssbygymnasiet.

Både vildsvin och får är djur som ger gott kött, men som fått lite dåligt rykte. Detta vill vi ändra på!
Kurserna kostar 200 kr som faktureras efter kursen. Ange fakturaadress vid anmälan.
Vid avanmälan mindre än 3 dagar innan kursen debiteras avgiften trots utebliven närvaro.

Få inspiration och kunskap om hur vildsvin och tacka kan bli delikatesser på påskbordet.

Datum: 24 mars 2020 Tid: 12:30 – 17:30 (det bjuds på lunch och fika)

Plats: Ryssbygymnasiet

Anmäl dig snarast för en plats till rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se eller 010-2237384

Får
 

Betesträff för fårägare

Välkommen till en kväll där fokus är får på naturbetesmark. Birgit Fag inspirerar dig till hur du som fårägare kan ta hjälp av fåren för att vårda dina naturbetesmarker.

 • Vilka djur passar mina marker?
 • Betesplanering
 • Restaurera fram betesmark

Du får också veta mer om jordbrukarstöd för betesmarker och restaureringar. Anton Lidh berättar om hur stöden är utformade och vad som krävs.

Medverkande
Birgit Fag, fårrådgivare Hushållningssällskapet Jönköping och Anton Lidh, handläggare för jordbrukarstöd länsstyrelsen

Datum och plats: Tisdag 31 mars kl.18:00-21:00. KG Valdemars Södra ljunga, bredvid affären.

Anmälan senast 25 mars till anton.lidh@lansstyrelsen.se eller telefon 010 22 37 489, meddela specialkost.

Träffen är kostnadsfri, vi bjuder på fika.

Välkomna hälsar
Anton Lidh och Birgit Fag.

Butik
 

Nätverk för gårds- och dagligvarubutiker på landsbygden

Välkommen på den första nätverksträffen för gårds- och dagligvarubutiker på landsbygden i Kronobergs län! Förhoppningen är att skapa ett nätverk där aktörerna kan byta erfarenheter, inspirera varandra, komplettera varandra och tillsammans samverka för en levande landsbygd. Syftet med nätverket är att främja synligheten och tillgängligheten för lokalproducerad mat och råvaror från länet. Genom att underlätta för butiker som är intresserade av att få in lokala livsmedel i sitt sortiment gör man det möjligt för fler invånare att välja lokalproducerat samtidigt som producenten breddar sitt kundunderlag.

Datum: 15 april 

Tid: 18.30-20:30

Plats: Långsryds Gård (se vägbeskrivning på langsryd.se)


På den första träffen lär vi känna varandra och lägger upp en plan för vad man vill uppnå och genomföra inom nätverket. Upplägg och innehåll styrs helt av deltagarnas behov och önskemål. Det kan handla om hur transporter kan bli effektivare, hur dagligvarubutiker kan bli bättre på att hitta och exponera lokala produkter, hur gårdsbutikerna kan utveckla sin marknadsföring, eller något helt annat. Tillsammans bildar vi en utvecklingsgrupp som beslutar om nätverkets aktiviteter, teman och inriktning. Och så fikar vi!


Anmäl dig senast den 2 april till Rebecka Wikström, 010-223 73 84 eller rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se


Varmt välkomna!

 

Solnedgång
 

Inspirationsdag för turismföretag


Vill du få inspiration för att starta upp ett företag inom turism eller vill du utveckla din befintliga verksamhet mot ett mer hållbart och nytänkande sätt att arbeta? Följ då med på en länsgemensam inspirationsresa till två spännande turistverksamheter.
På förmiddagen besöker vi Ödevata FiskeCamp. Här har man satsat stort på innovativa hållbara lösningar såsom biokolsproduktion och akvaponi, vilket lockar besökare från när och fjärran. Under eftermiddagen besöker vi Grimsnäs Herrgård som har hållbarhet i fokus i alla delar av verksamheten och som har en fantastisk mångfald i sin turistverksamhet med utflykter, god mat, fest och konferensarrangemang och boende.

Följ med till Ödevata FiskeCamp och Grimsnäs Herrgård den 24 april och låt dig inspireras. Dagen erbjuder även goda möjligheter till nätverkande med andra företagare i branschen som deltar i dagen.

Program: 8:30 Avfärd från Växjö Domkyrka 10:00 Fika och rundvisning på Ödevata (här möter vi upp övriga deltagare) 12:30 Lunch och rundvisning på Grimsnäs herrgård 15:00 Avfärd från Grimsnäs Herrgård 16:00 Tillbaka i Växjö

Datum/tid: 24 april kl. 08:30-16:00

Anmälan senast 14 april, 010-2234249 eller rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se

Plats: Gemensam avfärd från Växjö Domkyrka på morgonen och tillbaka till Växjö på eftermiddagen. Det går bra att åka på egen hand men anmäl ditt deltagande då antalet platser är begränsat.

Kostnad: Träffen är kostnadsfri. Förmiddagsfika på Ödevata ingår. OBS! Lunchen på Grimsnäs Herrgård betalas av deltagarna själva (150 kr).

Allergi/kost: Eventuella kostvariationer anmäls i förväg till Rebecka Wikström

Välkommen hälsar Rebecka Wikström!

Äng
 

Träff om knackelie

Välkommen till en eftermiddag som handlar om knackelien och hur den skiljer sig från en vanlig sliplie. Vi kommer även prata om ängen och kort om stödreglerna kring lieslåtter. Till sist får du prova på att slå med en knackelie.

Medverkande: Jonatan Persson

Tid: Tisdag den 9 juni kl 14:00 till 18:00

Plats: Logen i Våraskruv naturreservat, uppvidinge.

Anmälan
Senast den 1 maj till anton.lidh@lansstyrelsen.se eller telefon 010 22 37 489, meddela specialkost.

Välkomna hälsar
Anton Lidh.

Träffen är kostnadsfri, vi bjuder på fika.

 

Är biogas något för min gård/vår by?

Vid rådgivningen diskuterar rådgivaren och du förutsättningarna att producera biogas på ditt företag och ni gör en beräkning av gårdens potential att producera biogas. Ni kan vara ett eller flera företag.

Rådgivningen är kostnadsfri via Jordbruksverket och ska inspirera dem med goda förutsättningar att producera biogas att gå vidare till fördjupad biogasrådgivning. Rådgivaren kommer till dig och gårdsbesöket tar cirka tre timmar. Kontakta Anna Hagerberg, Jordbruksverket vid intresse: anna.hagerberg@jordbruksverket.se eller 036-155 151.


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Dela detta utskick:
Facebook Twitter LinkedIn