Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
 

innehåll nr.2 2020

Ledare

Utbetalningar av jordbrukarstöd

Ängs- och betesmarksinventering

Kompetensutvecklilng

Bete
 

Ledare juni 2020

Sommaren är här och allt är grönt ute efter en ganska utdragen vår. Det går knappast att skriva en ledare utan att beröra hur Coronaviruset påverkar oss.

Pandemins påverkan
Länsstyrelserna har med anledning av Covid-19 haft en krisledningsorganisation igång sedan i mars. Det ingår i länsstyrelsernas uppdrag att vid kris samordna insatserna i länet samt att löpande ta fram lägesbilder till regeringen.

Flera medlemsländer har med anledning av CV-19 begärt lättnad av EU för att minska kravet på antal kontroller av jordbrukarstöden. En viss minskning har också beslutats. För att stötta likviditeten hos lantbruksföretagen har delutbetalningarna i mitten av oktober av miljöersättningar, ekologiska ersättningar samt kompensationsstöd höjts från 75 procent till 85 procent av berättigat belopp. Under våren har ryggsäcken av släpande utbetalningar av miljöersättningar till betesmarker prioriterats. Även utbetalningar av investeringsstöd till lantbruk och andra företag har prioriterats så att vi i nuläget har betalat ut det mesta som kommit in.

Kontrollområden som livsmedel och foder i primärproduktion samt djurskydd pågår i ungefär samma omfattning som vanligt. Kontrollerna är viktiga i ett samhällsperspektiv då syftet är att livsmedel ska vara säkra. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller avstånd vid kontrollbesöken.

Landsbygdsprogram och övergångsregler
Landsbygdsprogrammet (2014-2020) går mot sitt slut och budgeten är i princip slut för nya ansökningar om investeringar och projekt. Vissa medel i några åtgärder har också samlats in av Jordbruksverket under våren på grund av obalans i programmets budget, men indragningen har endast påverkat ett fåtal ansökningar i Kronoberg. Hur övergångsreglerna till nästa landsbygdsprogram ser ut vet vi inte i skrivande stund, nästa program träder sannolikt inte i kraft förrän 2023. Införandet av ny jordbrukspolitik har försenats av dels Brexit med knepiga budgetförhandlingar men även CV-19, kan man förmoda.

Jordbrukarstöd lär vara öppet att söka via SAM även nästa år med ungefär samma stödformer som idag. Vilka investerings- och projektstöd som tillförs medel redan från 2021 är mer osäkert. Det är sannolikt att det fortsatt går att söka investeringsstöd för till exempel djurstallar. Går du i investeringstankar - hör av dig till våra handläggare först.

Livsmedelsstrategin och MAT
Inom livsmedelsstrategin arbetar vi vidare, men pandemisituationen har gjort att en del fysiska möten planerats om. En av de aktiviteter som påverkas är MAT i Växjö som inte kommer genomföras på vanligt vis på grund av risk för trängsel. Länsstyrelsen, LRF, Region Kronoberg och Destination Småland samarbetar nu i ett spännande alternativt genomförande. Läs mer om detta längre ner i nyhetsbrevet.

Stefan Carlsson, Landsbygdsdirektör

stefan.carlsson@lansstyrelsen.se

 

Pengar
 

Utbetalningar av jordbrukarstöd 2020

Länsstyrelsen arbetar vidare med utbetalningarna från tidigare stödår för att komma ikapp i handläggningen. Under januari till maj har det betalats ut 9,5 miljoner för tidigare år i miljöersättning för betesmarker och slåtterängar samt 1,7 miljoner kronor i ersättning för ekologisk produktion. Arbetet sker nu parallellt med handläggningen av 2020 års ansökan.

Jordbrukarstöden betalas vanligtvis ut under slutet av året. För en del stöd görs en delutbetalning i oktober, medan andra betalas ut i sin helhet i december. Länsstyrelsen handlägger stöd till länets lantbrukare för cirka 270 miljoner kronor varje år. Om handläggningen av din ansökan tar längre tid kan du få utbetalningen senare än vad som står i planen. När handläggningen av din ansökan är klar kommer den med i våra löpande utbetalningar som vi gör varje vecka.

Oktober delutbetalning 85 %:

 • Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar
 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Omställning ekologisk produktion
 • Kompensationsstöd
 • Skötsel av våtmarker och småvatten
 • Anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten

December slututbetalning:

 • Gårdsstöd
 • Förgröningsstöd
 • Stöd till Unga Jordbrukare
 • Nötkreatursstöd
 • Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar
 • Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar
 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Omställning ekologisk produktion
 • Kompensationsstöd
 • Skötsel av våtmarker och småvatten
 • Anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten

Digitala tjänster

Ovanstående tidpunkter för utbetalningar är preliminära och kan ändras. Följ eventuella justeringar av utbetalningsplanen på www.jordbruksverket.se

Mina sidor kan du följa dina ärenden, se när länsstyrelsen har fattat beslut och hur mycket pengar du ska få. Du hittar informationen under Mina utbetalningar.

Med en digital brevlåda kan du ta emot, läsa och samla din myndighetspost digitalt. Den är gratis och du får ett sms eller e-post när det finns post i din digitala brevlåda. Säkerheten är högre än för annan e-post och vanlig post. Din digitala brevlåda och Jordbruksverkets Mina sidor kompletterar varandra, så det är bra att använda båda tjänsterna. 

Maria Sjöberg

maria.t.sjoberg@lansstyrelsen.se

 

Äng
 

Ängs- och betesmarksinventering

Under maj-september arbetar personal från länsstyrelsen med ängs- och betesmarksinventering. I år är femte året, i denna omgång, som inventeringen pågår. Besöken kommer i huvudsak att utföras utan föranmälan, framför allt eftersom inventeringen inte påverkar jordbrukarstöden ekonomiskt.

Mikael Briland

mikael.briland@lansstyrelsen.se

 

 

KOMpetensutveckling 

Detta nyhetsbrev ingår i det svenska landsbygdsprogrammet som finansieras av Sverige och EU.

MAT-logga
 

MAT-tältet blir MAT-rundan

MAT2020 ställer om!

MAT-rundan i Kronoberg 2020 blir en möjlighet för alla att upptäcka vilka fantastiska matföretagare som finns i länet. Under två lördagar i september kan alla som vill ge sig ut på landsvägarna och besöka gårdar, gårdsbutiker, lanthandlare, kaféer och restauranger.

En karta med information om varje besöksmål kommer finnas i både digital och i tryckt form.

 • Lördag 12 september kl. 10:00-15:00
 • Lördag 19 september kl. 10:00-15:00

Vill du delta som besöksmål? Fortfarande finns chans att anmäla sig, men då illa kvickt!

Anmäl ditt företag till Mat-rundan 2020.

MAT-rundan anordnas inom Kronobergs Livsmedelsstrategi med Länsstyrelsen i Kronoberg som projektledare. Kontakt: rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se

Håll dig uppdaterad på matsmaland.se!

MAT-logga
 

Seminarieprogrammet blir digital Kunskapsbuffé

MAT2020 ställer om!

Seminarier och föreläsningar har alltid varit en viktig del av MAT. Det ökar kunskapen kring matens betydelse ur flera perspektiv. I år vill vi belysa vikten av lokalt producerad mat genom att rikta hela seminarieprogrammet till just de lokala producenterna. Alltså till dig som vanligtvis haft svårt att ta del av all den kunskap som presenteras på MAT, då du varit upptagen med försäljning i det stora MAT-tältet.

Mellan 1 september och 1 december publiceras 14 digitala föreläsningar som riktar sig till dig som producerar, förädlar, bedriver lantbruk eller funderar på att starta livsmedelsföretag.

Föreläsningarna är kostnadsfria och flertalet av dem kommer att ligga kvar och gå att titta på när det passar dig. Du kan välja och vraka mellan olika teman och komma tillbaka och titta igen – en buffé av kunskap att ta del av, helt enkelt!

Kunskapsbuffén anordnas inom Kronobergs Livsmedelsstrategi med Destination Småland som projektledare. Kontakt: karin.malm@destinationsmaland.se.

Håll dig uppdaterad på matsmaland.se!

Hand och blad
 

Andelsjordbruk – nya sätt att sälja

Vi välkomnar till en digital kurs i att driva andelsjordbruk. Är du intresserad av att veta mer om andelsjordbruk som affärsmodell och kanske starta ett eget andelsjordbruk? Även du som redan är igång med ditt andelsjordbruk men vill fördjupa dig mer kan delta.

Tid och plats

Digitalt via Zoom. Vi skickar en länk när du har anmält dig.

Träff 1) Tisdag 18 augusti kl. 18:00 – 19:00

Träff 2) Måndag 31 augusti kl. 18:00 – 19:00

Träff 3) Tisdag 15 september kl. 18:00 – 19:00

Träff 4) Måndag 28 september kl. 18:00 – 19:00

Träff 5) Tisdag 6 oktober kl. 18:00 – 19:30

Program och föreläsare

Maja Söderberg driver ett andelsjordbruk med grönsaker i Tolg utanför Växjö. Hon har lång erfarenhet inom odling och andelsmodellen, sitter i Andelsjordbruk Sveriges styrelse och har tillsammans med andra skrivit en handbok om andelsodling.

På programmet står bland annat:

 • Vad innebär andelsjordbruk? Definition & grundvärderingar
 • Andelsjordbrukets historia
 • Relationsbyggande, marknadsföring & kommunikation
 • Ekonomi & lönsamhet
 • Starta & driva företag

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och du måste inte delta alla gångerna, även om det är att föredra.

Anmälan

Anmäl dig senast 12 augusti på Länsstyrelsen i Kronobergs hemsida.

Har du frågor, mejla rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se eller ring 010-223 73 84.

 

FIsk
 

Lär dig förädla insjöfisk

Välkommen till en kurs i lönsamt landsbygdsföretagande genom fiskförädling. Under kursdagen får du lära dig att praktiskt förädla insjöfisk genom gravning och varmrökning. Vi kommer även diskutera vilka andra förädlingsmetoder som finns och vad som krävs för att lyckas med försäljningen vid småskaligt yrkesfiske och förädling. Vi filéar fisk och tillverkar några olika förädlingsprodukter.

Tid och plats

Tiraholms fisk strax utanför Unnaryd. 

Torsdag 24 september kl. 8:30 – ca 17.

Arrangör är Eldrimner.

Läs mer och anmäl dig.

 


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Dela detta utskick:
Facebook Twitter LinkedIn