Kreativitet. Fakta. Erbjudanden. Nyhetsbrev #1 2020.

Tipsa en vän | Webbversion

Region Värmland

Hjärtligt välkomna att ta del av ett nyhetsbrev som kommer att berätta om Region Värmlands uppdrag inom kulturutveckling. Vi vänder oss till dig som är intresserad av de områden som vi arbetar med; bild och form, dans, film, hemslöjd, kultur i skolan, Mediecenter, regional biblioteksverksamhet, läsfrämjande och litteratur samt ung kultur.

I första hand rekommenderar vi dig att prenumerera på nyhetsflödet som finns på avdelningens nya webbsida. Då kommer du att vara uppdaterad. Här finns kontaktuppgifter till oss alla, du kan läsa om viljan med regionens kulturutveckling (det strategiska arbetet) och vi kommer att omvärldsbevaka under rubriken Kultur och Hälsa. Nyhetsbrevet blir ett komplement ett antal gånger per år. 

Hör gärna av dig till någon av oss på avdelningen med eventuella frågor.

Med önskan om en skön och avkopplande sommar!

Nina Höjdefors 
Chef för avdelningen för kulturutveckling

 

Kreativ karantän - ett residens hemma

Kreativ karantän ger professionala fria utövare boende i Värmland en möjlighet att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik. Tio så kallade hemmaresidens utlyses, ansökan och beslut under juni månad. Läs mer om kreativ karantän här >>


Sanning, lögn och språk. Inbjudan till den 8 september.

Åsa Wikforss. Maria Wetterstrand. Sanna Torén Björling. En filosof, en journalist och en före detta politiker kommer att bidra med, och resonera utifrån, sina olika perspektiv på temat sanning, lögn och språk.


Ny regional biblioteksplan på remiss

Nu tar vi fram en ny regional biblioteksplan för Värmland 2021-2024 - ett strategisk styrdokument som ska fastställas av Kultur- och bildningsnämnden, Region Värmland. Läs mer om process och tidplan för kommande biblioteksplan här.

Extra satsning på Värmlands bokfestival

I år blir det en extra satsning på Värmlands bokfestival den 13-14 november. Tillkännagivandet av Årets Värmlandsförfattare och litteraturstipendiaterna flyttas dit då regionen beslutat att inte delta på bokmässan i Göteborg som i år blir digital. Det blir även en extra satsning på att utveckla och marknadsföra de digitala sändningarna som är möjliga via Biblioteken i Värmland. Läs mer om extra satsning på Värmlands bokfestival här >>

För dig som jobbar inom skola och fritid

  • Ny regional kontaktperson för skolbiofrågor.

  • Save the date för fortbildning textilt återbruk och täljd mekanik den 26-27 oktober

  • Animationskurs med Ricy Lee Earl i augusti

  • Stöd till spridning och visning av film på de nationella minoritetsspråken

  • Värmländska kortfilmer på Filmriket play.

  • Dansväskan inklusive workshop med danskonstnärer

 

Ny regional kontaktperson för skolbiofrågor

Från och med första maj kommer Dahyu Hashimi (dahyu.hashimi@regionvarmland.se), filmkonsulent på Region Värmland tar ansvar kring skolbio i Värmland. Han är tillgänglig och svarar på frågor om att söka medel och forma Filmprojekt for barn och unga bland annat skolbio. Skolbiomedel går att söka via Svenska Filminstitutet i två omgångar under ett år.

Grums och Karlstads kommuner fick stöd från Filminstitutet våren 2020

Grums och Karlstads kommuner är bland de 39 kommunerna i landet som har fått filmkulturellt stöd från Filminstitutet våren 2020. Grums fick 90 000 kronor för att utveckla film på fritidsgård och skolbio. Karlstad fick 40 000 kronor för kreativt efterarbete i skaparverkstaden på Arenan kopplat till skolbio. Det filmkulturella stödet till verksamhet för barn och unga fördelas till kommuner eller verksamhet med kommunal finansiering och kan sökas under tre år. Syftet med stödet är att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser på biograf och till att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder. Totalt fördelas 3,3 miljoner kronor per år. 

Läs mer om filmkulturellt stöd här

Save the date för fortbildning textilt återbruk och täljd mekanik

Återbruk av textil och plast med Johanna Törnqvist och täljd mekanik med Per Helldorff. En fortbildning för pedagoger i Värmland. Arvika den 26-27 oktober.

 

Animationskurs med Ricy Lee Earl i augusti

Region Värmland erbjuder en animationskurs med stöd av verktyget Stop motion studio. Vissa förkunskaper krävs. Vi kommer bland annat att jobba med dynamik, rörelse, timing och rytm. Hur får vi med hjälp av animation till en trovärdig rörelse, exempelvis en studsande bollövning?


Stöd till spridning och visning av film på de nationella minoritetsspråken

Svenska Filminstitutet har lanserat två nya stöd som ett led i det pågående arbetet att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken – finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska.

De nya stöden, på sammanlagt 1 miljon kronor om året, kan bland annat sökas för filmpedagogiska språkstärkande insatser, visning av film, talangutveckling och andra projekt som på kort eller lång sikt främjar film på minoritetsspråken. Läs mer om stöd till spridning av nationella minoritetsspråk här >>

Värmländska kortfilmer på Filmriket play

Se de prisbelönta värmländska kortfilmerna ”Själanöd” av Linnéa Bäckström och ”Chapter 115” av Shafagh Shakeri på Filmrikets nya play-tjänst "Lokalproducerade kortfilmer". En ny spännande satsning som öppnar upp dörrarna för kortfilmsformatet in i skolvärlden.

Läs mer om Filmriket och ta del av filmerna

Dansväskan inklusive workshop med danskonstnär

Dansväskan finns för dig som jobbar med barn och unga. Läs mer om erbjudandet med workshop med danskonstnär och lån av dansväska.

Bild och form tar plats inom regionens kulturutveckling

Det blir en fortsättning. Det treåriga projektet Plattform för samtida konstuttryck är på väg att avslutas. Det har fallit väl ut och Region Värmland kommer med stöd från Statens kulturråd att permanenta en verksamhet inom Bild och Form.


Karlstad och Årjäng lyfts fram i studie om enprocentsregeln

För att kunna stödja kulturpolitiken vilja att det ska vara möjligt att leva och verka som professionell konstnär följer konstnärsnämnden regioners och kommuners inställning och utveckling. Den nyligen utkomna rapporten 1 % för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö är en del av denna uppföljning.

Drömsommarjobb för kulturintresserade unga

Drömsommarjobbet erbjuder unga människor en möjlighet att testa hur det är att jobba inom kulturområdet.

Under fyra sommarveckor får de arbeta tillsammans med en professionell handledare inom inriktningarna dans, film, klassisk musik eller textil.

Drömsommarjobbet 2020 pågår under perioden 15 juni - 10 juli och de olika inriktningarna är förlagda till olika platser. Dans-, film- och musikinriktningarna håller till i Wermland Operas lokaler på Spinneriet i Karlstad och inriktningen textil är placerad på kulturhuset Ritz i Arvika.

Läs mer om Drömsommarjobbet 2020


Ung kultur möts

UKM (Ung Kultur Möts), har funnits i Värmland och Sverige sedan 1997. Tusentals ungdomar har deltagit under åren med inslag på scen, alster i utställning eller som crew (funktionärer och arrangörer). 2020 blir ett mycket speciellt år då majoriteten av vårens lokala festivaler ställdes in pg a den uppkomna situationen med virusspridning i samhället. Även regionfestivalen och riksfestivalen är inställda. Under hösten kommer istället evenemang av olika slag att erbjudas on-line.

Läs mer om UKM


Kulturpoolen ny webbsida under hösten 2020

Kulturpool Värmland är en mötesplats för kulturaktörer, bibliotek, förskola och grundskola. Här kan kontakter knytas för att tillsammans arbeta i projekt som finansieras genom skolornas budget och/eller genom Kulturrådets bidrag för Skapande skola.

Under 2020 arbetar vi med att uppdatera sidans funktioner, utseende och innehåll. Vi adderar även tekniska lösningar som gör det möjligt att lägga till fler typer av leverantörer och kundkategorier på sidan. Adressen www.kulturiskolan.se kommer att bytas till www.kulturpoolen.se.

Den nya sidan beräknas vara klar för publicering i september-oktober.


Noomaraton 2020 - tävlingen där du gör film på tid

Tävlingshelg 5-6 september. Du har 24 timmar på dig för att göra en film. Det enda du får veta; 3 platser, 3 föremål och ett tema.


Tävlingen Skapa dans

Skapa dans är en koreografitävling för unga dansare mellan 14 – 22 år. Tävlingens syfte är att uppmuntra ett eget dansskapande hos amatörer samt visa på den fantastiska kreativitet, kompetens och det kunnande som finns hos dansutövande ungdomar. Läs mer om Skapa dans här >>


Utbudsdagarna 2020

Detta är en information till dig som producent och eller kulturarbetare om att anmälan till utbudsdagarna 2020 är öppen.

Det är samtidigt en save the date för arrangörer, bibliotek, lärare och kultursamordnare, den 22 och 23 oktober presenteras scenkonstföreställningar.

Läs mer om Utbudsdagarna 2020 här >>


Så söker du projektmedel inom slöjd, konsthantverk samt bild och form

16-17 september. Under två dagar får du lära dig mer om hur man söker projektbidrag, stipendier och andra ansökningar. Föreläsning och diskussioner varvas med workshop. Du kommer att få många konkreta tips och även öva dig praktiskt på att skriva ansökningar.


Yr i mössan - inbjudan till tävling

Alla värmlänningar bjuds in till att skapa en huvudbonad i ren ull. Det enda kravet är att det är din egen komposition.

 Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+