Kreativitet. Fakta. Erbjudanden. Nyhetsbrev #2 2020.

Tipsa en vän | Webbversion

Region Värmland

Nyhetsbrevet Kulturutveckling berättar om Region Värmlands uppdrag inom kulturutveckling. Vi vänder oss till dig som är intresserad av de områden som vi arbetar med; bild och form, dans, film, hemslöjd, kultur i skolan, Mediecenter, regional biblioteksverksamhet, läsfrämjande och litteratur samt ung kultur.

I första hand rekommenderar vi dig att prenumerera på nyhetsflödet som du hittar på regionvarmland.se/kulturutveckling. Då kommer du att vara uppdaterad. Här finns kontaktuppgifter till oss alla, du kan läsa om viljan med regionens kulturutveckling (det strategiska arbetet) och vi kommer att omvärldsbevaka under rubriken Kunskap och klarhet. Nyhetsbrevet blir ett komplement ett antal gånger per år, preliminär publicering för nästa nummer är i december. 

Värmlands bokfestival sänder live

Värmlands bokfestival 2020 blir av, dock inte i sin ordinarie fysiska form. Det blir istället livesändningar från två scener. Region Värmland, som är projektägare för Värmlands bokfestival, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har striktare direktiv kring fysiska konferenser och mässor. Bland författarna som kommer att delta finns Mark Levengood, Emelie Schepp, Elias Wåhlund och Clara Henry. Läs mer på regionvarmland.se/kulturutveckling.

Mötesplats Kulturpoolen för kunder och leverantörer öppnar inom kort

Kulturpoolen ska göra det lättare för kunder och leverantörer inom kulturområdet att hitta varandra. På regionvarmland.se/kulturutveckling berättar kulturkonsulent Stefan Westling mer.

Närheten till bibliotek i Värmlands kommuner

Bibliotekens uppdrag är att verka för samhällets demokratiska utveckling. I en rapport framtagen av avdelningen för kulturutveckling belyses värmlänningarnas närhet till biblioteksservice. Torsby sticker ut på ett positivt sätt. Läs mer på regionvarmland.se/kulturutveckling.

 

Två nya utvecklingsprojekt

Projekten Biblioteken som demokratisk arena och Barns visuella rättigheter har fått utvecklingsbidrag från Kulturrådet. Projektledarna Frida Närman och Kjerstin Persdotter berättar kort om viljan i projekten. Läs mer på regionvarmland.se/kulturutveckling.


Sanning, lögn och språk. Ta del av gästföreläsningarna i efterhand

Projekt Värmland läser hade lyckats få flera ansedda gästföreläsare till Mötesplats 3 om Sanning, lögn och språk. Konferensen arrangerades i samverkan med Agera Värmland, fd brottsförebyggande centrum. Det blev en dag som var mycket uppskattad av både föreläsare och åhörare. Åsa Wikforss, filosof och ledamot nr 7 i Svenska Akademien, deltog via länk från Stockholm. Sanna Torén Björling, DN-journalist och USA-korrespondent inför förra presidentvalet, Maria Wetterstrand, föreläsare och fd politiker, Johan Farkas, medie- och kommunikationsforskare samt forskarna Erica Sandlund och Peter Wikström fanns på plats i en "tevestudio" på Karlstad CCC. Separata klipp från sändningen finns att ta del av på regionvarmland.se/kulturutveckling.

 

Satsning på unga och bibliotek

Tillsammans med regionerna Gotland och Östergötland gör Region Värmland en satsning för att sötta biblioteken i sin utveckling av ungdomsverksamheten. Biblioteksutvecklare Annica Arvidsson berättar att barn och unga ges särskild uppmärksamhet enligt bibliotekslagen och att den fortbildning som ska genomföras fångar upp ett önskemål och behov från bibliotekspersonalen. 

– Ungdomar är en svårflirtad grupp som biblioteken aktivt behöver söka upp och samspela med för att skapa en verksamhet som blir relevant för målgruppen. 

Satsningen som sker i form av en fortbildning för 32 ungdomsbibliotekarier i ovan nämnda regioner startar den 1 oktober och kommer att löpa till april 2021. Bibliotekarierna kommer att mötas under fem heldagar, inledningsvis digitalt, och däremellan sker fördjupning och förberedelser på hemmaplan.

 

Gestaltad livsmiljö ett nytt politikområde

Gestaltad livsmiljö är namnet på ett nytt politikområde.
– Det handlar om att höja kvaliteten på våra livsmiljöer och att med omsorgsfull gestaltning skapa ekologiska, ekonomiska och sociala värden, säger representanter för de fyra myndigheter* som har uppdraget att jobba med gestaltad livsmiljö. Projektledare Marita Axelsson Nordlund har gjort ett referat från en nationell konferens med mer än 1000 deltagare online. Du hittar det på regionvarmland.se/kulturutveckling.

 

Håll koll på Sjösala under hösten

Dansen på Sjösala i Östra Ämtervik har återuppstått. Koreograf Anna Asplind vill att publiken ska få uppleva dans både genom att se den och själva sättas i rörelse. 

På uppdrag av Riksteatern, Region Värmland och Riksteatern Värmland i samarbete med Alma Löv museum och Bygdeutveckling i Emtervik leder koreografen Anna Asplind det konstnärliga projektet Sjösala Dansbana – unexpected movements som ska lägga grunden för en ny plats för dans i Värmland. Läs mer på regionvarmland.se/kulturutveckling.

 

Ta del av Drömsommarjobbets produktion 2020

Drömsommarjobbet erbjuder unga en möjlighet att testa hur det är att jobba inom kulturområdet. Under fyra sommarveckor får de arbeta tillsammans med en professionell handledare. År 2020 erbjöds Drömsommarjobbet inom konstformerna dans, slöjd, film och klassisk musik. 

– Drömsommarjobbet fyller en viktig funktion i en del av vårt arbete som handlar  om talangutveckling. Vi får här en möjlighet att tidigt identifiera människor som är intresserade av olika konstnärliga uttryck och kan sedan stötta dem på olika sätt i deras utveckling, säger Stefan Westling som är kulturkonsulent på Region Värmland och projektledare för Drömsommarjobbet. 

På regionvarmland.se/dromsommarjobbet kan du läsa mer och ta del av filminspelningar. 

 

Vi har nya nummer! 010-831 xx xx kan vara från oss på kulturavdelningen 

För drygt ett och ett halvt år sedan bildade vi - Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandtrafik och Karlstadbuss - en gemensam organisation, Region Värmland. Den 5 mars i år infördes 010-telefonnummer i hela organisationen. Är det ett 010-nummer som söker dig så kan det vara från Region Värmland. Kulturutvecklingens kontaktuppgifter på (regionvarmland.se).

 

Påminnelse om biblioteksplan på remiss

Kulturutveckling berättade i Kulturutveckling nr 1 2020 att en ny regional biblioteksplan för Värmland 2021-2024, ett strategisk styrdokument, är ute på remiss. Det fortsatt möjligt att lämna synpunkter, remissyttranden ska ha kommit in till Region Värmland senast 30 november 2020. Läs mer på regionvarmland.se/biblioteksutveckling.

 

Värmlandsstrategin: Nu kan alla tycka till om förslaget och länets framtid

Nu är förslaget till nya regionala utvecklingsstrategin – Värmlandsstrategin 2040 – redo för remiss. Till och med den 18 december kan alla som vill tycka till om remissförslaget. Region Värmlands medarbetare inte minst. Glöm inte att Värmland blir vad vi gör det till!

Mer om Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är hela länets strategi och samtidigt ett styrande dokument för Region Värmland. När strategin är klar kommer den att utgöra en grund för beslut och styra hur regionala utvecklingsmedel ska fördelas. Den kommer också fungera som en kompass vid förhandlingar med myndigheter, regeringen och EU. Värmlandsstrategin är viktig för hela Region Värmland eftersom regional utveckling och hälso- och sjukvård är varandras förutsättningar. Lika viktig är den för alla oss som lever och verkar här eftersom den påverkar områden som exempelvis folkhälsa, trafik och utbildning.

Region Värmland samordnar arbetet med Värmlandsstrategin på uppdrag av regeringen, men den skapas och förverkligas av en mängd aktörer.

Läs mer på varmlandsstrategin.se

 

Händer i höst

Dags att söka höstens stöd för film

15 oktober är deadline för filmkulturell verksamhet för barn och unga. Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan, förskolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Stödet kan fördelas till allt från hyra av bussar för att ta sig till biografen till större pedagogiska satsningar.

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom (filminstitutet.se)


Löpande finns också möjlighet att söka de sedan i våras nyinrättade stöden till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken liksom till spridning och visning av film för samma målgrupp.

Stöd till projekt som främjar tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken (filminstitutet.se)

Tänker ni söka stödet i höst så hör gärna av er till oss även om ni bara är i idéstadiet. Kontaktperson för film, barn och ungdom är Stefan Barkman. stefan.barkman@regionvarmland.se / 076-1309025

 

Kom igång med dina heldigitala läromedel på 30 minuter

Genom Mediecenter bjuder Digilär och NOKflex in till en kort föreläsning om hur du enkelt kommer igång med ditt heldigitala läromedel. En särskild inbjudan skickas ut under denna vecka. 

Datum och tid:

12/10 Digilär kl.15:00-15:30 för dig som undervisar i åk 4-6

14/10 Digilär kl.16:00-16:30 för dig som undervisar i åk 7-9

19/10 Digilär kl.16:00-16:30 för dig som undervisar på gymnasiet

2/11 NOKflex kl.16-16:30 för dig som undervisar i matematik på högstadiet eller gymnasiet

Föreläsare: Christin Nordberg, kundansvarig Natur & Kultur Läromedel
Kontakt Region Värmland: Birgitta Larsson, 010-833 10 68, birgitta.larsson2@regionvarmland.se

 

Textilt återbruk och täljd mekanik

Återbruk av textil och plast med Johanna Törnqvist och täljd mekanik med Per Helldorff. Detta är en fortbildning för slöjdpedagoger i Värmland. Fortbildningen äger rum 26-27 oktober 2020. Läs mer i Region Värmlands kalender.

 

Utbudsdagar för scenkonst och konstnärliga workshops 2020

Årets utbudsdagar för scenkonst och konstnärliga workshops blir lite speciella på grund av rådande pandemi och risk för spridning av smitta. Den 22 oktober presenterar vi en digital katalog på kulturpoolen.se/utbudsdagar. Att utbudsdagarna inte arrangeras live är trist förstås, men vi hoppas att den tillgänglighet som en digital lösning erbjuder gör att vi når ännu fler. Välkomna!

Utbudsdagarna för scenkonst och konstnärliga workshops 2020 arrangeras av Region Värmland, Riksteatern Värmland, Wermland Opera och Karlstads kommun.

Slöjd Håller 

Slöjd lämnar små ekologiska avtryck, med andra ord Slöjd Håller. Om det ska vi prata mycket under vecka 42, en temavecka om slöjd och hållbarhet i Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län. Håll dig uppdaterad på  regionvarmland.se/slojdhaller.



Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+