Kreativitet. Fakta. Erbjudanden. Nyhetsbrev #3 2020.

Tipsa en vän | Webbversion

Region Värmland

Nyhetsbrevet Kulturutveckling berättar om Region Värmlands uppdrag inom kulturutveckling. Vi vänder oss till dig som är intresserad av de områden som vi arbetar med; bild och form, dans, film, hemslöjd, kultur i skolan, Mediecenter, regional biblioteksverksamhet, läsfrämjande och litteratur samt ung kultur.

I första hand rekommenderar vi dig att prenumerera på nyhetsflödet som du hittar på regionvarmland.se

 

 

Ytterligare 20 kulturutövare får Kreativ karantän

Med denna tredje omgång Kreativ karantän har totalt 55 kulturutövare i Värmland fått uppdrag Kreativ karantän, sammanlagt till en summa på 1 650 000 kronor. Denna gång är det kultur- och bildningsnämnden som tillfört 600 000 kronor. På regionvarmland.se läser du om vilka som fått de nya 20 uppdragen. Här kan du också ta del av en filmpresentation av några av uppdragen i första omgången Kreativ karantän, de som utlystes på försommaren. 

 

Stab och avdelning går samman och blir kulturavdelningen

Vid årsskiftet slås kulturstaben och avdelningen för kulturutveckling samman och blir kulturavdelningen. Stabens uppdrag är att vara ett stöd till områdesledning och kultur- och bildningsnämnden i frågor som rör kulturpolitik och bidragsgivning. Avdelningen för kulturutveckling har statliga och regionala uppdrag som innebär att initiera, stödja och leda utvecklingsprojekt i samverkan med andra utifrån kulturplanen.

– Uppdragen hänger intimt ihop och när vi nu organisatoriskt slår samman avdelningarna så gör vi det i syfte att vi ska ha ett gemensamt fokus på utveckling och en ökad tydlighet både i ett externt och internt perspektiv, säger områdeschef Pär Blomquist.

Ledning för Kulturavdelningen blir kulturchef Ulf Nordström och enhetscheferna Oda Larsson och Sofia Wretling.

 

Arrangörsstöd till folkbibliotek

Ett aktivt kulturliv är en förutsättning för demokratisk utveckling och hållbara samhällen. Kultur främjar fria samtal, engagemang och delaktighet. Biblioteken utgör en bärande del av den kulturella infrastrukturen och är en central aktör för det lokala kulturlivet. Från och med 2021 inför vi därför ett arrangörsstöd till folkbiblioteken i Värmland för kulturarrangemang och skapande aktiviteter. Målgruppen är personer från 13 år och uppåt.

Sökande ska vara folkbibliotek men vi ser gärna samarbeten med kulturskapare, föreningsliv, lokala initiativ eller andra samarbetsformer. Arrangörsstödet är en del av projektet Biblioteket som demokratisk arena som har stöd av Kulturrådet. Läs mer om arrangörsstöd till folkbibliotek på regionvarmland.se.


En miljon till Förundran - språkträning för de yngsta 

Avdelningen för kulturutveckling och biblioteksutvecklare Annica Arvidsson har sökt och fått 1 miljon kronor från kulturrådet för att bygga nya strukturer och arbetssätt runt den tidiga språkträningen för att stötta barn 0-3 år och vuxna i deras närhet. Projektet heter Förundran och det är en samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola. Läs mer om utvecklingsprojektet i nyheten på regionvarmland.se.

 

Besök den digitala utbudskatalog för scenkonst

Boka en föreställning eller en workshop! I den digitala utbudskatalogen för scenkonst kan du som jobbar inom skolan, på bibliotek eller annan plats ta del av ett rikligt utbud av föreställningar och workshops som du sedan kan beställa. Du hittar utbudskatalogen på webbplatsen Kulturpoolen.se

 

Shared Reading till Värmland

Projektet Värmland läser planerar för Shared Reading i Värmland och söker läsledare. Shared Reading är en metod utvecklad i Storbritannien av litteraturvetaren Jane Davis och som sprids via organisationen The Reader.

– Det är en metod för högläsning och samtal i grupp. Målet med Shared reading är bland annat att ovana läsare ska komma i kontakt med läsning och skönlitteratur. Shared reading kan skapa samtal som vidgar perspektiven på det egna livet, kan förändra självbilden till det positiva och ge en känsla av sammanhang, säger projektledare Åsa Ranung.

På regionvarmland.se finns inbjudan och ansökan till en digital utbildning under ett antal dagar i mars 2021.


Många värmländska elever besökte bokfestivalen online

Bokfestivalen sände live och Rudsskolan i Karlstad (årskurs 7-9) hade en läsdag som innebar att klasserna fick möjligheter att följa festivalens program. Utvärderingen visar att 4500 värmländska elever tog del av skolprogrammet. En siffra som projektledare Ricky Andreis är mycket nöjd med. Läs mer om bokfestivalen i backspegeln på regionvarmland.se


Erfarenheter från ett konstnärsresidens

– Platsen var inte förhandlingsbar och tanken på att ställa in fanns inte, säger Sabina Ostermark, en av konstnärerna i Innan luften går ur, som genomfört ett residens under pandemin. 

Det är inte överdrivet att påstå att AiR Värmlands första residens, Gustavsfors hembygdsgård i Hagfors kommun, fick en start med många utmaningar. De danska konstnärerna Sara Nielsen Bonde och Sidsel Bonde tillbringade en orienteringsvecka på platsen i början av september 2019, därefter blev inget som planerat. Men allt genomfördes. 

Läs om intryck, avtryck och samverkan på regionvarmland.se/kulturutveckling. Här finns också länkar till en film, ett radioprogram, och ett samtal med residenskonstnärerna.

 Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+