Hej!

I morgon tisdag 1 november är sista anmälningsdag för teknikseminariet den 9 november!

Uppdaterat program och länk till anmälningsblanketten hittar du nedan. 

Varmt välkommen!


Skicka vidare till en vän »

   Teknikseminarium 
   för medlemmar 

 

Bild

Onsdag 9 november 2011, klockan 13.00 - 18.00
Sheraton Hotell, Tegelbacken 6, Stockholm

12.15   Registrering och kaffe

13.00   Trendspaning på vindkraftstekniken

             Staffan Engström, Ägir Konsult, inleder eftermiddagen med en
             uppdaterad omvärldsanalys utifrån sin tidigare rapport ”Nytt och trendigt
             inom vindkraften”. Kan vi se några genombrott eller områden med extra
             stor outnyttjad potential? Vilka trender förstärks och vilka äldre tekniker
             fasas ut?

13.30   Djupdykning i turbinbladens utveckling

             Aerodynamik, laster, vikter och längder är viktiga frågor för turbinbladens
             utveckling. Här får vi svar på en del av dem.

             Göran Ronsten, IEA RD&D Wind Task 19; Vindkraft i kalla klimat
            - Så löser vi problemet med nedisning

             Lars Davidson, professor i värmeöverföring, Chalmers
            - Aerodynamiska laster på rotorblad, forskning för maximering av vindresursen

             Presentationerna följs av en frågestund under ledning av Staffan Engström,
             ingenjör, Ägir Konsult

14.10   Bensträckare

14.25   Fokus på torntekniken


             Holger Giebel, Managing Director, TimberTower
            - Towers made of wood; lighter and cost efficient in construction, an up comer  
             on the Swedish market?

             Jari Rosenblad, Renewable Energy Division, Siemens
            - Steel Shell Towers, höga torn utan komplicerade transporter.

             Manouchehr Hassanzadeh, adjungerad professor i byggnadsmaterial,
             Vattenfall R&D
            - Hybridtornens koncept; olika förekommande typer, produktionsmetoder,
             fördelar
och nackdelar.

             Presentationerna följs av en frågestund under ledning av
             Staffan Engström.

15.15   Paus med fika

15.45  Grid Codes – bindande nätföreskrifter för hela EU. 
             Vad gäller och vilka konsekvenser får det? 
           
             Fortfarande är det många i branschen som inte känner till ENTSO-E:s 
             arbete med att ta fram bindande föreskrifter för 14 olika nätrelaterade
             områden. Vilka tekniska lösningar och tjänster finns det för att lösa
             problemen så smidigt som möjligt, till lägsta möjliga kostnad för aktörerna
             på den svenska marknaden?

             Dimitrios Chaniotis, Manager, System Development ENTSO-E
            - These are the new Grid Codes 

            Söhnke Schierloh, Dipl.-Ing. Enercon Germany
            - A turbine manufacturer's perspective

             Johan Lundqvist, tekn. lic. och regionchef på Svensk Energi, guidar oss i 
             diskussionen.

16.35   Luftskeppens återkomst, förenklande teknik för tunga
             lyft och transporter


             Författarna till färsk rapport om luftburen transportteknik presenterar
             för första gången offentligt sina resultat kring pågående
             internationell utveckling av ny teknik som förväntas underlätta stort
             för vindkraften i Sverige.

             Matts Lundin, teknologie doktor, TAF Consulting, och Ulf Svensson, 
             redaktör, On Line Förlag.
 
17.00  Mingel med förfriskningar 


Kostnad för seminarium inklusive fika och efterföljande mingel:
1 500 kronor exklusive moms


Vänligen återsänd ifylld anmälningsblankett senast tisdag 1 november till ylva.tengblad@svenskvindenergi.org


- - - - - - -
Boka gärna in nästa medlemsseminarium i kalendern redan nu! Den 8 december på Medelhavsmuseet i Stockholm har vi tema ekonomi. Mer information och program kommer inom kort.

 
 
 

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 28 90.


Följ Svensk Vindenergi på Twitter – klicka här!
Detta mail skickas med IdRelay