Med rätt förutsättningar kan vi leverera 30 TWh vindkraft i Sverige.
Skicka vidare till en vän »
 

Vindnytt - de viktigaste nyheterna om vindkraft i maj 2012

Bild

 
 
 

Stefan Karlsson, SKF - ny ordförande i Svensk Vindenergi

På Svensk Vindenergis föreningsstämma den 15 maj valdes Stefan Karlsson, SKF till ny ordförande. Stefan Karlsson är sedan 1988 anställd på SKF, nu i en tjänst som Marknadschef inom affärsområdet Renewable Energy. Stefan har varit ledamot i styrelsen för Svensk Vindenergi sedan 2008.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

 
 
 

Svensk Vindenergi i reportage om vindkraft i SVT Aktuellt

Se intervjuer med Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi och professor Sven Kullander Kungliga Vetenskapsakademien. I reportaget också ett inslag om storsatsning på vindkraft i Jämtland som skapar jobb.

Källa: Inslag SVT

 
 
 

Ny rapport: Tidigt inflytande viktigt vid vindkraft

Vindkraft ger förnybar elproduktion. Samtidigt påverkas människors livsmiljö. Därför är det nödvändigt att tidigt i planeringen använda metoder där medborgarnas inflytande tillvaratas. Det framgår av en rapport inom kunskapsprogrammet Vindval.

Källa: Rapport Naturvårdsverket

 
 
 

Ställ inte skogen mot vindkraften

Den internationella organisation som står bakom skogsbruksstandarden (FSC) har nu klargjort sin ståndpunkt när det gäller etableringar av vindkraft i FSC-certifierad skog världen över. Deras tolkning innebär att vindkraft kan tillåtas, om anläggningarna möter vissa krav.
– Både förnybar el och FSC-certifierad skog har mycket positivt med sig. Därför är det viktigt att hitta lösningar där man inte tvingas ställa dem mot varandra, säger Eric Birksten på branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Källa: Pressmeddelanden Svensk Vindenergi och Sveaskog

 
 
 

Så ska vi klara energi- och klimatutmaningen i Sverige!

Vid EnergiRådgivarnas kongress, Stockholm 10 maj 2012, höll Anna-Karin Hatt, It- och energiminister tal:

Vi står inför stora utmaningar. Vi måste ställa om vårt energisystem, i Sverige och globalt. Vi måste möta en ökande efterfrågan på energi- och resurser på ett hållbart sätt. Och vi måste göra de stora investeringar som väntar i energiproduktion, kraftledningar och annan infrastruktur på ett hållbart sätt. Men allt detta är utmaningar som kan mötas. Och allt fler ser nu inte bara utmaningarna, utan letar också efter lösningarna.

Källa: Anna-Karin Hatt, Regeringen

 
 
 

Länsstyrelsernas miljöprövning koncentreras till tolv län

Länsstyrelsernas prövning av miljöfarliga verksamheter koncentreras den 1 juni till tolv av landets 21 länsstyrelser. Det innebär att vissa länsstyrelser får ansvar för prövningen i intilliggande län. Regeringens syfte med koncentrationen är att prövningen ska bli mer enhetlig och effektiv.

Källa: Pressmeddelande Länsstyrelsen

 
 
 

Utbyggnadstakten av elnäten måste hänga med

För att ge förutsättningar för fortsatt utveckling av förnybar energi i Europa, så måste takten i utbyggnaden av elnäten hänga med. Det sa Yvonne Fredriksson, generaldirektör för Energimarknadsinspektionen, på Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar.

Källa: Artikel Energimarknadsinspektionen

 
 
 

Sveriges första smarta elnät byggs på Gotland

I mitten av juni går startskottet för projektet Smart Grid Gotland. Projektet ska utveckla strategier för att bygga och driva ett storskaligt smart elnät med en stor andel oregelbunden vindkraftsproduktion i distributionsnätet. På sikt kan det bli en internationell modell för smarta elnät.

Källa: Artikel Gotland.net

 
 
 

Debatt: Ingen vind att förlora - bygg ut nu

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi skriver på debatt i Ny Teknik:

Medierna har nyligen rapporterat om bristande lönsamhet i vindkraftsbranschen. Detta har av vindkraftsmotståndare tolkats som att vindkraften inte har någon framtid. Det förhåller sig precis tvärtom. Vindkraftsutbyggnaden har överträffat alla förväntningar. Vindkraftsutbyggnadens positiva utveckling kan förklaras av allt effektivare vindkraftverk och sjunkande kostnader

Källa: Artikel Ny Teknik

 
 
 

Debatt: LRF vill höja målen för förnybar energi till 70 procent år 2020

Andelen förnybar energi kan höjas till 70 procent i Sverige till år 2020 – men det kräver politiska styrmedel och politiskt mod, anser LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson. LRF efterlyser även en mer rättsäker tillståndsgivning för vindkraft.

Källa: Artikel Svenska Dagbladet

 
 
 

Debatt: Bristande insikt om hur det svenska elsystemet fungerar

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, replikerar i tre landsortstidningar:

I artiklar i några media gläds Jonny Fagerström och Björn Törnvall åt att Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott i en debattartikel framfört att den svenska vindkraftsutbyggnaden är överdimensionerad eftersom dagens elproduktion redan har låga koldioxidutsläpp. Klimatskeptikern Fagerström har plötsligt stor tilltro till ett antal vetenskapsmäns åsikter, vilket är förvånande med tanke på att han ifrågasätter en enig global forskarkårs slutsatser om den pågående klimatförändringen.

Källa: Artikel FSL, replik Annika Helker Lundström, Arbetarbladet

 
 
 

Energibranschens investeringar på ny rekordnivå

Energibranschen investerar i Sverige som aldrig förr. För första gången hamnar energibranschens årliga investeringar på över 40 miljarder kronor. Det visar investeringsenkäten som Statistiska Centralbyrån nyligen presenterat.

Källa: Pressmeddelande Svensk Energi

 
 
 

Globalt kompetenscenter för vindkraft till Danmark

BayerMaterial Science meddelar att de avser etablera ett globalt kompetens- och utvecklingscenter för vindenergi i Otterup, Danmark. Centret ska koordinera koncernens globala utvecklingsaktiviteter gällande avancerade material till vindenergiapplikationer.

Källa: Artikel Plastnet

 
 
 

100 procent grön energi - när och hur!

Ledande beslutsfattare och experter diskuterar branschens idag viktigaste frågor onsdag 13 juni 2012, kl 08.00 - 18.00, Stockholm.

Källa: Läs mer om konferensen

 
 
 

Vindwebben har öppnat - Stockholmsmässan 21-22 november 2012

Vindwebben är en interaktiv plattform för Vind. Här hittar du allt som rör programmet, talarna, mötesmöjligheter och naturligtvis allt praktsikt som anmälan, monterbokning, priser och tider.

Källa: Svensk Vindenergi Vindwebben

 
 
 

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.


Följ Svensk Vindenergi på
Facebook – klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter – klicka här!
Detta mail skickas med IdRelay