Klart med datum för Vind 2014 - det blir den 22-23 oktober!
Skicka vidare till en vän »
 

Vindnytt - de viktigaste nyheterna om vindkraft december 2013

Bild

 
 
 

Ockelbo, Gotland och Malå toppar Vindkraftslistan

Under första halvåret 2013 har 132 nya vindkraftverk tagits i drift i Sverige. Mest vindkraft finns i Ockelbo som därmed toppar årets Vindkraftslista, där Svensk Vindenergi rankar samtliga Sveriges kommuner. Gotland tar silverplatsen och Malå kniper tredjeplatsen.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, Vindkraftslistan

 
 
 

Vindkraften kan stå för 18 procent av världens elförsörjning 2050

Enligt en ny rapport från det internationella energiorganet (IEA) bedöms vindkraftens andel av den totala elproduktionen öka från dagens 2,5 procent till uppemot 18 procent år 2050. Det är en stor förändring jämfört med IEA:s förra vindkraftsprognos från 2009, då vindkraften antogs öka till 12 procent.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, rapport IEA

 
 
 

Kraftig ökning av vindkraft 2013

Elproduktionen från vindkraft har i år ökat med nästan 30 procent jämfört med förra året. Det visar statistik som Svensk Energi publicerat. Vindkraften producerar nu mer än en stor svensk kärnkraftsreaktor gör per år.

Källa: Artikel Sveriges Radio

 
 
 

Sverige har uppnått sitt och EU:s förnybartmål

Regeringen har skickat in sin rapport till EU-kommissionen som beskriver hur utbyggnaden av den förnybara energin utvecklas. Rapporten visar att Sverige, sju år innan 2020, nu har uppnått sina mål både när det gäller den samlade andelen förnybart i hela energisystemet och andelen förnybart i transporterna.

Källa: Pressmeddelande Regeringskansliet, rapport

 
 
 

Blåsigt väder gav nya vindkraftsrekord

Vindkraftsproduktionen under vecka 50 var rekordhög och motsvarade en tredjedel av vattenkraftproduktionen. Under de senaste tolv månaderna har vindkraften producerat 9 TWh el, vilket kan jämföras med 7,1 TWh under 2012. För att inte bromsa denna positiva utveckling efterlyser Svensk Vindenergi korrekta tekniska justeringar av kvoterna i elcertifikatsystemet för förnybar elproduktion.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

 
 
 

Debatt: Felaktigheter i argumenten mot vindkraft

Vindkraften i dag är bland den billigaste elproduktionen som finns. Det skriver Anton Steen, Svensk Vindenergi, i ett svar till Kjell Lingeblad, som skriver att vindkraften är onödig, dyr och miljöförstörande.

Argumenten bygger på ett antal felaktigheter om vindkraft och förnybar el. Elmarknaden är inte längre nationell, i stället har vi en integrerad nordisk- och i en allt högre grad europeisk elmarknad. Andelen fossil elproduktion på den nordiska, men framförallt den europeiska, elmarknaden är fortfarande betydande och ur detta perspektiv innebär varje nytt vindkraftverk en stor miljönytta.

Källa: Replik Norrköpings Tidningar

 
 
 

Debatt: Ofullständig miljöbedömning av vindkraften

Anton Steen, Svensk Vindenergi, replikerar på artikel på allehanda.se.

Per Nordlander räknar upp ett antal negativa miljöaspekter under vindkraftverkens byggperiod och drar slutsatsen att vindkraften är dålig för miljön. En rättvisande miljöbedömning måste självklart inkludera hela livscykelperspektivet.

Källa: Replik Allehanda

 
 
 

Debatt: Fortsatta fel om vindkraften

Anton Steen, Svensk Vindenergi, replikerar på insändare i Smålandsposten.

Självklart ska man ha stor respekt för att vindkraften innebär ett intrång i naturen och att närboende kan känna oro inför vad intrånget kommer att innebära, skriver Anton Steen från Svensk Vindenergi.

Källa: Replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Intervju: Buller från vindsnurror ska mätas mer effektivt

Buller från vindkraftverk stör flera boende trots att ljudet ligger under de riktvärden som anses acceptabla. Branschorganisationen Svensk Vindenergi anser att de riktvärden som finns i dag är tillräckliga. Hade Socialstyrelsen ansett att nuvarande riktlinjer inte var tillräckliga för att säkerställa människors hälsa skulle de ha påtalat detta, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

Källa: Artikel Sveriges Radio

 
 
 

Intervju: Kvoterna i elcertifikatsystemet måste justeras

Om Energimyndigheten inte justerar kvoterna så kommer utbyggnaden att stanna upp till följd av det stora överskottet av elcertifikat, säger Mattias Wondollek på Svensk Vindenergi.

Utbyggnaden av vindkraften bromsar inte in, enligt Svensk Vindenergis prognos, men de menar samtidigt att en justering av elcertifikatsystemet måste till annars kommer sannolikt en inbromsning.

Källa: Artikel Second Opinion

 
 
 

Boka in Vind 2014 i din kalender!

Välkommen till Vind 2014, den 22-23 oktober, på Waterfront Stockholm. Mer information kommer, men redan nu kan du markera datumen i din kalender.

Källa: Svensk Vindenergi

 
 
 

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.


Följ Svensk Vindenergi på
Facebook – klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter – klicka här!
Detta mail skickas med IdRelay