Boka in Vind 2014, den 22-23 oktober i din kalender!
Skicka vidare till en vän »
 

Vindnytt - de viktigaste nyheterna om vindkraft februari 2014

Bild

 
 
 

Vindkraften förväntas fördubblas på fyra år

Fram till och med 2017 förväntas vindkraftsproduktionen öka från dagens 10 TWh till cirka 19 TWh, nästintill en fördubbling på fyra år. Det spår Svensk Vindenergi i sin senaste prognos.

– Den ökande vindkraftsproduktionen bidrar till att elpriset pressas, att ägandet av elproduktionen sprids och att försörjningstryggheten ökar. Dessutom bidrar vindkraften till att minska klimatutsläppen från kol- och gaskraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, prognos

 
 
 

Svensk Vindenergi: Bra men otillräckligt om förnybarhetsmål

Svensk Vindenergi välkomnar att regeringen nu har ställt sig bakom ett förnybarhetsmål för EU till 2030 men kritiserar den låga ambitionen på 27 procent.

- Om vi fortsätter att bygga förnybar energi i samma takt som de senaste åren kommer vi att ha omkring 26 procent förnybar energi redan 2020. Ett mål på 27 procent till 2030 framstår då som väldigt passivt. Vår bedömning är att det behövs ett mål på 40 procent förnybar energi till 2030, säger Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, regeringens klimatpaket, artikel branschrepresentanter, brev Klimatkommunerna

 
 
 

Svensk Vindenergi välkomnar förslag till nya kvoter i elcertifikatsystemet

Den 11 februari presenterade Energimyndigheten sitt förslag till så kallade tekniska justeringar i elcertifikatsystemet för att korrigera för prognosavvikelser. Förslaget innebär förbättrade förutsättningar för att nå målet för förnybar elproduktion till 2020 utan att kostnaden för elkonsumenten ökar.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, förslag Energimyndigheten, kommentar Svensk Vindenergi, analys Svensk Vindenergi

 
 
 

Kommentar: Felaktigt om elcertifikatsystemet

Anton Steen, Svensk Vindenergi kommentarer artikel i Smålandsposten.

Den 13 februari skriver Mathias Bred i en ledare i Smålandsposten (finns inte digitalt) felaktigt om elcertifikatsystemet – det styrmedel Sverige och Norge tillsammans har infört för att klara förnybarhetsmålet till 2020.

Källa: Kommentar Svensk Vindenergi

 
 
 

Lagrådsremiss: Tröskeleffekter och förnybar energi

I lagrådsremissen beskrivs huvuddragen i en övergångslösning som ska göra det möjligt att undanröja tröskeleffekter som försvårar anslutningen av anläggningar för förnybar elproduktion till elnätet. Regeringens ambition är att under 2016 ersätta övergångslösningen med en långsiktig marknadslösning.

Källa: Lagrådsremiss Regeringskansliet

 
 
 

Ny utredning tittar på alternativ baskraft

Basindustrins energisamarbete, SKGS, Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet, säger att man i brist på politiska initiativ tar saken i egna händer och tillsätter en utredning som ska titta på vilka alternativ som finns till ny baskraft när den befintliga kärnkraften ska fasas ut 2020-2040.

Källa: Artikel SKGS

 
 
 

Satsning på framtidens elnät

Utformning av smarta elnät och lagring av energi. Det är exempel på forskning som drivs vid SweGRIDS-centret som får knappt 83 miljoner från Energimyndigheten. KTH och Uppsala universitet samarbetar genom centret med myndigheten och industriföretag för att hitta innovativa lösningar för hållbar elförsörjning.

Källa: Artikel KTH

 
 
 

Skellefteå Kraft skriver avtal med kinesisk leverantör av vindkraft

Skellefteå Kraft har skrivit ett avtal med Dongfang Electric Corporation Ltd, DECL, om köp av 30 vindkraftturbiner. Avtalet beräknas totalt vara värt 600 miljoner svenska kronor. Det är den första affären i sitt slag mellan ett svenskt energibolag och en kinesisk leverantör.

Källa: Pressmeddelande Skellefteå Kraft

 
 
 

Debatt: Lennart Söder reder ut missuppfattningar om baskraft

Man kan tycka vad man vill om olika kraftslags ekonomi och miljöpåverkan, men de olika krav på ”baskraft” som har framförts av olika personer i media är inte korrekt. Och på senare tid har vi allt oftare hört olika personer nämna ordet ”baskraft”.

Källa: Artikel Second Opinion, replik SKGS, Lennart Söder slutreplik

 
 
 

Debatt: Fel om vindkraft

Anton Steen, Svensk Vindenergi replikerar på artikel i Läns Tidningen.

På debattplats skriver signaturen "En som gillar kärnkraft" (LT, 21 februari) felaktigt att det behövs mer än 100 000 vindkraftverk för att producera lika mycket el som en kärnkraftsreaktor.

Källa: Artikel Länstidningen, replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Debatt: Vindkraften sänker elpriset och klimatutsläppen

Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi, replikerar på artikel i Sundsvalls tidning.

I en replik på min artikel i ST om att Västernorrlands vindkraft är en viktig del i energiomställningen skriver Mats Persson den 7 februari att vindkraften tvärtom både ökar elpriserna och klimatutsläppen. Felaktiga påståenden som behöver bemötas.

Källa: Artikel Svensk Vindenergi, artikel Svensk Vindenergi, replik Dan Bakkman, replik Mats Persson, replik Ingvar Jorbe, slutreplik Svensk Vindenergi

 
 
 

Debatt: Vindkraftverken är nyttiga för klimatet

Anton Steen, Svensk Vindenergi, replikerar på artikel i Baromentern som inte var digital.

Ove Bornvall skriver den 3 februari att vindkraft på södra Öland skulle öka utsläppen av koldioxid och att vindkraften är dyr och drivs av subventioner som svenska folket ska betala. Detta är felaktiga påståenden som måste bemötas.

Källa: Replik Barometern

 
 
 

Debatt: Tekniska kvotjusteringar och ökade subventioner är två olika saker

Mattias Wondollek, Svensk Vindenergi, replikerar på Second Opinion.

Björn-Owe Björk har tyvärr missförstått vårt förtydligande kring behovet av tekniska justeringar vid nästa kontrollstation och uppvisar bristande kunskap om hur elcertifikatsystemet fungerar och vad det syftar till.

Källa: Artikel Second Opinion, replik Svensk Vindenergi, slutreplik

 
 
 

Boka in Vind 2014 i din kalender!

I likhet med förra året så kommer Vind 2014 att genomföras på Waterfront i Stockholm. Du har väl bokat in den 22-23 oktober i din kalender? Mer information se länk nedan.

Källa: Svensk Vindnergi

 
 
 

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.


Följ Svensk Vindenergi på
Facebook – klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter – klicka här!
Detta mail skickas med IdRelay