Webbversion

Vindnytt - de viktigaste nyheterna om vindkraft oktober 2015

Affärstidningen Näringsliv – fokus på vindkraft

Här kommer den senaste utgåvan av Affärstidningen Näringsliv. De första 13 sidorna är om vindkraft med reportage från några av våra medlemsföretag. På sidan två är det en intervju med Matilda Afzelius, ordförande Svensk Vindenergi.

Källa: Affärstidningen Näringsliv

Šefcovic: Sverige bör leda ny energiunion

Sverige är ett föredöme när det gäller omställningen till förnybar energi i Europa och bör få en ledande roll i skapandet av den gemensamma europeiska energiunionen. Det sa EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefcovic på besök i Stockholm i går.

Källa: Artikel Sveriges Radio, artikel Europaportalen.se

Havsbaserad vindkraft – en av flera pusselbitar

Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening stöder Energimyndighetens förslag om en provomgång med stöd till havsbaserad vindkraft utanför dagens elcertifikatsystem. De båda föreningarna knyter an till professor Johan Rockströms förslag och säger att Sverige år 2030 kan bli den första fossilfria välfärdsnationen – men betonar att utbyggnad av havsbaserad vindkraft bara är en av pusselbitarna som behövs.

Källa: Artikel Nordiska Projekt

Missuppfattningarna i effektfrågan kan leda till fel lösningar

Lennart Söder, professor KTH, uttalar sig i Second Opinion.

Effektfrågan diskuteras kontinuerligt, såväl i debattartiklar, konferenser och i presentationer. Tyvärr har jag noterat att det råder en hel del missuppfattningar i denna fråga. Dessa missuppfattningar kan därmed leda till felaktiga slutsatser om vad som behöver göras för att just lösa utmaningen med effekten.

Källa: Artikel Second Opinion

Sverige kan bli föregångsland för framtidens energiförsörjning

Sverige har goda möjligheter att ställa om till 100 procent förnybar energi inom 25 år. Men vi måste vara beredda att satsa ännu mer för att ta ledningen i en utveckling som är nödvändig för att lösa klimatfrågan. Det hävdar Göran Sidén, universitetslektor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad, som i sin bok Förnybar energi beskriver förutsättningarna för framtidens energiförsörjning i Sverige.

Källa: Artikel Högskolan Halmstad

Statkraft SCA Vind AB – har landets största vindkraftpark

Statkraft SCA Vind AB har färdigställt Ögonfägnaden vindpark samt första etappen av Björkhöjden. Nu pågår bygget av Björkhöjdens andra etapp. I och med dessa parker, tillsammans med Stamåsen och Mörttjärnberget, har företaget investerat 8,5 miljarder kronor. Den sammanlagda effekten för nämnda parker blir 1,6 TWh.

Källa: Artikel Branschkanalen.se

Reportageserie om vindkraft i SVT

Måndag 19 okotber startade SVT Nyheter i Väst, Syd, Halland, Jönköping och Värmland en serie om vindkraftverk. Vi har samlat länkar till de olika inslagen här nedan

Källa: SVT inslag del 1 och del 2 

Svenska folket gillar vindkraft – men inte på sin bakgård

Det är 8 av 10 svenskar som anser att vindkraft är miljövänligt, drygt 7 av 10 tycker det är en smart energikälla och 6 av 10 tycker att vindkraften borde byggas ut. Men endast 3 av 10 kan tänka sig att bo i närheten av ett vindkraftverk. Det framgår av en attitydundersökning som elbolaget Bixia låtit genomföra bland svenskar mellan 18 och 75 år.

Källa: Artikel Bixia

Kommentar: Vår kommentar till Tyska energipolitiska lärdomar

Kommentar till Tyska energipolitiska lärdomar av Janerik Larsson, Svenska Dagbladet 6 oktober 2015.

Vi håller helt med om att det är viktigt att dra lärdomar av andra länder i arbetet med energipolitiken. Däremot är det minst lika viktigt att förstå skillnaderna mellan andra länder och Sverige, när det gäller förutsättningar för utbyggnad av förnybar energi. Att använda utmaningarna i Tyskland som argument för att inte satsa på vindkraft i Sverige är därför problematiskt ur flera avseenden. Inte minst då Sverige har betydligt bättre förutsättningar för att integrera stora mängder förnybar el i systemet än vad Tyskland har och detta till en låg kostnad för elkonsumenten.

Källa: Artikel Svenska Dagbladet, kommentar Svensk Vindenegi

Slutreplik: Mer förnybart – bra för plånboken och klimatet

Riksdagsbeslutet den 21 oktober möjliggör att vi når de svenska målen för förnybar elproduktion. Jan Hedman och Henrik Wachtmeister (FSL) skriver 15 oktober i en replik att Sveriges elproduktion redan är koldioxidneutral och att vi inte behöver mer el, men de tar inte till sig att det finns ett stort behov av förnybar el i Europa och att den svenska utbyggnaden är samhällsekonomisk.

Källa: Artikel Svensk Vindenergi, replik FSL, slutreplik Svensk Vindenergi

Slutreplik: Vindkraften spelar roll för framtidens energitillgång

Bo Johansson fortsätter att sprida bilden av att vindkraften inte fungerar och att världen satsar på kärnkraft. Sedan år 2000 har vindkraftens installerade effekt ökat med 117 GW i EU samtidigt som kärnkraftens installerade effekt har minskat med 13 GW.

Källa: Artikel Hallands nyheter, replik Svensk Vindenergi, replik Hallands nyheter, slutreplik Svensk Vindenergi

Debatt: Energipolitiken en möjlighet

Energipolitiken ska skapa villkor för en kostnadseffektiv energianvändning och en utveckling till ett hållbart energisystem. Sverige kan vara ett av de länder som visar att lösningen på energiutmaningen och klimatfrågan inte är en börda. Västerbotten är ett gott exempel. Länet är en betydande producent av förnybar el och finns många av de energilösningar som behövs i framtiden.

Källa: Artikel Västerbotten Kuriren

Debatt: Vind kan ge 1 000 jobb i länet

Annette Eriksson, vd, Vasa Vind och Per Åsling (C) Riksdagsledamot.

Den senaste tiden har det blivit tvärstopp för investeringarna i vindkraft. De låga elpriserna gör det nästintill omöjligt att investera i ny elproduktion, oavsett om det handlar om vindkraft eller någon annan elproduktion. Att investerarna ändå inte helt lämnat Sverige beror främst på att vi har bland Europas bästa förutsättningar för att bygga vindkraft till låga kostnader.

Källa: Artikel Länstidningen

Krönika: Ny teknik avväpnar fossilindustrin

Tomas Kåberger, professor, Energy and Environment, skriver en klimatkrönika i ETC.  

Europas energipolitik formas av stagnerande efterfrågan på el och energiföretag som gör enorma förluster. Tyska socialdemokrater talar om att förstatliga RWE, ett av landets största elbolag, för att undvika konkurs. Fler än RWE kommer att ha svårt att hantera kärnkraftens och kolkraftens miljökostnader. Ny energi konkurrerar ut gammal, först med subventioner, men nu också utan.

Källa: Artikel ETCFölj Svensk Vindenergi på
Facebook - klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter - klicka här!

 

Detta mail skickas med IdRelay