Webbversion

Vindnytt - de viktigaste nyheterna om vindkraft - mars 2017

Välkommet förslag om korrigering av obalanser i elcertifikatsystemet

Svensk Vindenergi välkomnar regeringens förslag för att möjliggöra snabbare korrigeringar av obalanser i elcertifikatsystemet om exempelvis elanvändningen ändras. Regeringen har nu överlämnat förslaget till Lagrådet.


Pressmeddelande: Svensk Vindenergi

Kommunalt veto stoppar vindkraft

Över 350 vindkraftverk har stoppats av det kommunala vetot de senaste åren. Vindkraftsbranschen och regeringen är missnöjda med vetot, som kan komma att avskaffas.

Artikel: Dagens Samhälle

Vindkraft är ett bättre alternativ

En undersökning från Vattenfall påstår att vindkraften släpper ut tre gånger mer koldioxid per kWh än kärnkraften. Jag kan kontra med en undersökning av professor Mark Jacobson från Stanforduniversitetet och som stöds av tekniska doktorn Göran Bryntse. Enligt denna släpper kärnkraften ut 124 gram koldioxid per kWh medan vindkraften ligger på fem gram.


Insändare: Smålandsposten

Vindkraft i Moskogen behövs för klimatet och den lokala nyttan

Sverige har ett mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040 efter att fem partier enats i en energiöverenskommelse. Vindkraften är avgörande för att nå målet och har stor potential för fortsatt utbyggnad.


Debattartikel: ÖP

Nya vindkraftverk invigs

Öresundskraft invigde i helgen tre nya vindkraftverk i Össjö, utanför Ängelholm. I full gång kommer verken att kunna leverera 17 miljoner kilowattimmar årligen. Det räcker för att försörja 5 500 lägenheter eller 7 000 elbilar med el.


Artikel: Industritorget

Stort intresse för gröna investeringar

Nu kommer resultaten från de första gröna investeringarna, som svenska kommuner har gjort med hjälp av så kallade gröna obligationer. Det kan handla om att finansiera projekt inom exempelvis förnybar energi, energieffektivare bostäder och fossilfria transporter.

Inslag: Sveriges Radio

Kraftigt sänkt skatt på el från sol

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen förändring av lagen om skatt på energi för att gynna elproduktion av ljus. Regeringen föreslår att skatten sänks från 29,5 till 0,5 öre/kWh för aktörer som framställer och förbrukar förnybar el på samma ställe men där elen inte omfattas av dagens undantag från skatteplikt.


Artikel: Lidköpingsnytt

Jättevindpark vid finsk-norska gränsen

I ett samarbete mellan norska och finska företag ska Norges näst största vindkraftspark byggas i Nordnorge invid gränsen till Finland, skriver The Independent Barents Observer.

Artikel: Affärer i Norr

Dags att skriva om hela artskyddsförordningen

Tillämpningen av artskyddsförordningen har blivit ohållbar. I det senaste avgörandet från Mark- och miljööverdomstolen (M 9914-15) framgår att artskyddsförordningens bestämmelser inte ska läsas som det står i förordningen. Istället ska bildande av områdesskydd såsom naturreservat övervägas och en proportionalitetsbedömning utifrån försvårande av pågående markanvändning göras. Det är dags att nu göra om hela förordningen.


Debattartikel: Second Opinion

Vindkraften stod för närmare 30 procent av Sveriges elförbrukning

Vårvädret den 17 mars med mycket av både vind och sol gjorde att energin från vindkraften som mest nådde upp till 11 GW i Norden, vilket är i närheten av det rekord som sattes i januari. Under hela dygnet stod vindkraften för närmare 30 procent av den svenska elförbrukningen, vilket är tre gånger mer än snittet under 2016, enligt elbolaget Bixias rapport.

Pressmeddelande: Bixia

Vindkraft ute i havet på förslag

Tre utvecklingszoner där flytande vindkraftverk kan tillåtas pekas nu ut i Sotenäs och Lysekil, men däremot inte i Tanum och Strömstad. Sådana etableringar kan leda till konflikt med andra intressen som yrkesfiske och orörd natur.


Artikel: Bohusläningen

Mångmiljardären tror på gigantisk batterifabrik

En före detta Tesla-chef ska utmana Elon Musk med en gigantisk batterifabrik – i Sverige. 40 miljarder kronor ska investeras och tusentals personer ska anställas. En av Sveriges rikaste personer, mångmiljardären Dan Sten Olsson, tror stenhårt på planerna. Nu börjar jakten på var i Sverige investeringen ska hamna.

Artikel: Dagens Industri

Sverige bäst i EU på förnybar energi

Kring årsskiftet 2007/2008 utspelade sig en energipolitisk strid i Europa. EU hade vid den här tiden beslutat att 20 procent av energiförbrukningen i unionen skulle komma från förnybara energikällor senast år 2020.

Artikel: Effekt Magasin

Slopat bygglov för solceller

Regeringen vill slopa kravet på bygglov för altaner och solceller. Bostadsminister Peter Eriksson hoppas det leder till mindre krångel för kommunerna och att fler väljer grön energi. ”Är det enkelt och smidigt så tror jag fler är beredda att satsa, det kan bidra till en ökad produktion av förnybar energi i Sverige”, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Artikel: Aftonbladet

Preem vill göra drivmedel av vindkraftens överskott

Vattenfall och drivmedelstillverkaren Preem tittar på möjligheten att använda vindkraftsproduktion till framställning av vätgas, som sedan ska användas för biodrivmedel.

Artikel: Montel

Klartecken för 60 vindkraftverk på Björnberget

Länsstyrelsen i Västernorrland ger tillstånd för bolaget Nordisk Vindkraft AB att bygga 60 vindkraftverk vid Björnberget utanför byn Råsjö.

Artikel: Sundsvalls Tidning

Höga priser på koldioxid ger mer förnybar elproduktion

Höga priser på koldioxid ska ge mer förnybar elproduktion och större export av svensk el. Detta menar Energimyndigheten som genom sina långsiktiga scenarier visar att priserna på utsläppsrätter för koldioxid och fossila bränslen spelar stor roll för framtidens elmarknad.

Artikel: Transport och logistik

Avtal på gång om konstgjord vindkraftsö

En konstgjord ö, 15 gånger så stor som Gamla stan i Stockholm, som förser 80 miljoner människor med el. Det projektet har nederländska Tennet och danska Energinet nu enats om att driva.

Artikel: Ny Teknik

Så blev kommunen självförsörjande på grön el

Vind, vatten och sol har gjort Falkenberg självförsörjande på grön el. Nu produceras mer förnybar el inom kommungränserna än vad invånarna gör av med. Invånare och företag gör under ett normalt år av med omkring 560 GWh el.


Artikel: Hallands NyheterFölj Svensk Vindenergi på
Facebook - klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter - klicka här!

 

Detta mail skickas med IdRelay