Webbversion

Vindnytt - de viktigaste nyheterna om vindkraft - februari 2018

Ny prognos från Svensk Vindenergi: Vindkraften väntas öka med 60 procent på fyra år

Aldrig förr har det investerats så mycket i vindkraft som under 2017. Det gör att vindkraftsproduktionen förväntas öka med cirka 60 procent på fyra år. Dessutom kan Sverige nå riksdagens mål om ytterligare 18 TWh...

Pressmeddelande Svensk Vindenergi

Brist på vindkraftstekniker bromsar energiomställningen

Vindkraft för sextio miljarder kronor ska etableras de närmaste tolv åren, men bristen på tekniker är så akut att utbyggnadstakten hotas. Både gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht måste agera, skriver Svensk vindenergis vd Charlotte...


Debattartikel Altinget

Med ändrade skatteregler kan vindkraften byggas ut

Replik till Håkan Larsson (Dagens Samhälle 2018-02-20). För att uppfylla åtagandena i Parisavtalet måste den förnybara elproduktionen byggas ut. I Sverige kan hundratals miljarder kronor komma att investeras i energiomställningen fram till 2040. Men investeringarna...

Replik Dagens Samhälle

Omställningen till förnybar energi är både oundviklig och önskvärd

Replik till Sture Åström (NA 11/2). Den snabba kostnadsreduktionen för förnybar el gör övergången till ett förnybart elsystem både oundviklig och önskvärd. Med digitaliseringens hjälp kan omställningen åstadkommas utan avkall på försörjningstrygghet. Det som ännu...


Replik Nerikes Allehanda

Framtiden är förnybar

Replik till Lennart Back NWT 2018-02-14 I Sverige finns ett brett folkligt och politiskt stöd att ställa om till förnybart för att motverka den globala uppvärmningen. Vårt land har fantastiska förutsättningar för förnybar elproduktion som...

Replik Svensk Vindenergi

Förnybart elsystem önskvärt

Charlotte Unger Larsons svar på MB:s insändare "Skadlig vindkraftspolitik". Omställningen till ett förnybart elsystem är önskvärd ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För varje krona vi investerar i omställningen får vi tillbaka fyra enligt en ny studie.


Replik Värmlands Folkblad

Regeringen driver på för högre energimål i EU

Regeringen har fått stöd av riksdagen för att Sverige, tillsammans med likasinnade medlemsstater, ska kunna stödja Europaparlamentets förslag om högre mål för förnybar energi och energieffektivisering. Snart inleds trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen...


Pressmeddelande Regeringskansliet

Elexport – den bortglömda klimatfrågan

Det finns en mycket viktig men nästan helt bortglömd klimatfråga. Den prioriteras varken av regeringen eller den politiska oppositionen. Den drivs vare sig av Naturvårdsverket eller Energimyndigheten. Det handlar om den svenska elexporten.


Debattartikel Göteborgsposten

Två modeller för slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Energimyndigheten har haft i uppdrag från regeringen att utreda på vilket sätt ett slopande av anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft kan göras. Energimyndigheten har valt att titta på två olika modeller. Den första modellen som studerats...


Rapport Energimyndigheten

Öppnare elmarknad om parlamentet får bestämma

EU-parlamentets industriutskott har slutligen kunnat enas om vilken hållning de ska ha till de två elmarknadsförslag som lagts fram med ambitionen att öppna upp den europeiska elmarknaden. Men det skedde senare än planerat, då flera...


Artikel Altinget

Höjda utsläppspriser stärker EU:s klimatpolitik

Slutreplik: Vi instämmer delvis i att EU:s hela klimatpolitik ”åternationaliseras” då nationella åtgärder får större betydelse. Men ännu viktigare är att förändringarna förväntas öka priset på utsläppsrätter, vilket innebär en förstärkning av...


Replik Dagens Nyheter

Bygden måste få ta del av vindkraftens miljarder

Cirka 1 500 nya vindkraftverk behöver byggas på landsbygden i Sverige de närmaste tolv åren. Bara om rimliga delar av miljardinvesteringarna kommer berörda människor och samhällen tillgodo bidrar de till ett Sverige som håller ihop...

 

Debattartikel Svenska Dagbladet

Rekordstor utbyggnad av vindkraft till havs i Europa

2017 var ett rekordår för vindkraft till havs i Europa. Det framgår i en rapport från Wind Europe. Förra året byggdes 560 nya turbiner på totalt 3 100 megawatt, vilket innebär att den totala kapaciteten nu är...


Rapport WindEurope

Vägledning för livscykelhantering och förlängning av livstiden för vindkraftverk

Med sista svarsdatum den nionde mars är ett förslag ute att ta fram en internationellt gångbar vägledning för hur man skulle kunna förlänga livstiden för existerande vindkraftverk, och överhuvudtaget hantera livscykelfrågor förknippade med vindkraftverk. 


Pressmeddelande Svensk Elstandard 

Svenska marknaden börjar ta fart igen

Den svenska marknaden börjar ta fart igen. Det säger Eolus Vinds kommunikationschef Johan Hammarqvist under en presentation vid Stockholm Corporate Finance på onsdagen. Han konstaterar att den svenska elmarknaden tidigare har varit pressad på grund av...


Artikel VA Finans

Isig testplats ska locka världens vindindustri till Sverige

RISE Research Institutes of Sweden och Skellefteå Kraft är på väg att etablera ett testcenter i Sverige dit den globala vindindustrin kan komma och testa sin utrustning under kalla och isiga förhållanden. Platsen är Uljabuouda...


Pressmeddelande RISE och Skellefteå Kraft

Så får kommunerna del av den nya vindkraftspremien

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att fördela 70 miljoner kronor per år i vindkraftspremier till Sveriges kommuner. Premien baseras på hur mycket ny vindkraft som togs i drift i kommunen under föregående år…


Pressmeddelande Energimyndigheten

SSAB: ”Stål utan kol kräver utbyggnad av elnätet”

Fossilfri stålframställning ställer stora krav på elnätet. I Ny Teknik svarar SSAB:s teknikchef på en lång rad frågor om miljardprojektet som ståljätten driver med LKAB och Vattenfall. De tre storbolagen har avslutat en förstudie om möjligheterna...

 

Artikel Ny Teknik

Nystart för vindkraftsutbildning i Strömsund

Hjalmar Strömerskolan i Strömsund kommer från i höst åter att dra igång sin vindkraftteknikerutbildning, vilket ingår i en ny satsning på yrkeshögskolan. Det rör sig om 35 utbildningsplatser per år under minst fem år framåt....


Inslag Sveriges Radio

Hållbara finanser: Expertgrupp anger riktlinjerna för en grönare och renare ekonomi

EU-kommissionen välkomnar slutrapporten från expertgruppen för hållbar finansiering, som innehåller strategiska rekommendationer för ett finansiellt system som stöder hållbara investeringar. 


Pressmeddelande Europeiska kommissionen

Vindkraft i medvind

I fjol beslutades om satsningar på vindkraft i Sverige för 20 miljarder kronor. Det motsvarar en fjärdedel av alla vindkraftsinvesteringar totalt sett sedan utbyggnaden inleddes. Siffrorna kommer från branschorganisationen Svensk vindenergi där Charlotte Unger Larsson...

Inslag Sveriges Radio

Kraftig ökning av förnybar energi i Finland

I fjol fördubblades den småskaliga produktionen av solel. Samtidigt steg vindkraften med 40 procent, skriver Vasabladet.

 

Artikel Energinyheter.seFölj Svensk Vindenergi på
Facebook - klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter - klicka här!

 

Detta mail skickas med IdRelay