Webbversion

Vindnytt - de viktigaste nyheterna om vindkraft - maj 2018

Nya vindbasen: 100 procent förnybar el är målet

Organisationen Svensk Vindenergi har valt Linda Burenius Magnusson, sedan många år head of public affairs på Ox2, till ny ordförande. Linda Burenius Magnusson ersätter Matilda Afzelius som varit ordförande för Svensk Vindenergi sedan 2016.

Artikel: Dagens Industri

Elcertifikatsystemet snart fullt – nu behövs snabbt beslut om stoppregel

Energimyndigheten presenterade 2018-05-22 Kvartalsrapport 1 2018 med uppgifter om bland annat måluppfyllelsen inom elcertifikatsystemet. Det svensk-norska systemets mål är 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till år 2020/2021. Till det ska läggas det svenska målet om...

Kommentar: Svensk Vindenergi

Energimyndighetens vindkraftsstrategi

Energimyndigheten har uppdaterat sin vindkraftstrategi. Huvudscenariot är att det kommer att behövas mellan 80 – 120 TWh ny förnybar elproduktion i Sverige till år 2045 för att nå ett hållbart elsystem. Energimyndigheten bedömer att vindkraft...

Kommentar: Svensk Vindenergi

Utlandet tror på svenska vindar

Aldrig någonsin tidigare har det planerats för så mycket vindkraft i Sverige, berättar Charlotte Unger Larson, vd för branschföreningen Svensk Vindenergi.

Artikel: Second Opinion

Kammarrätternas domar; vindkraften ska inte ha högre fastighetsskatt än andra kraftslag

Kammarrätten i Stockholm har i dom bedömt att fastighetsskatten för vindkraftverk inte kan tas ut med någon annan skattesats än 0,2 procent. Kammarrätten går därmed emot Skatteverkets uppfattning att skatten i vissa fall ska tas...

Kommentar: Svensk Vindenergi

Vindkraft i topp på M&A-marknaden: »Väldig konkurrens«

Vindkraften dominerar marknaden för M&A (företagsförvärv) inom energisektorn och den förnybara energin väntas få ännu ett starkt affärsmässigt år. Intresset kommer framför allt från internationella pensionsfonder.

Artikel: Dagens Industri

Vindkraft bidrar till levande landsbygd

Land Lantbruk har den senaste tiden rapporterat om positiva initiativ för att stärka svensk landsbygd. Regeringens landsbygdsproposition – som i stora delar bygger på den parlamentariska Landsbygdskommitténs förslag – lyfter till exempel vikten av lokalt...

Debattartikel: Svensk Vindenergi

”Elen måste kunna flöda mer fritt”

Hur undviker man att flaskhalsar uppstår på en elmarknad som blir alltmer internationell? Eva Lendic Edlund, som är vd för elhandel på Umeå Energi, menar att det behövs fler kablar mellan Norden och Kontinentaleuropa. Stefan...

Artikel: EFN

Toppmöte i Malmö med fokus på förnybar energi

Representanter från världens största ekonomier samlades i Öresundsregionen för att diskutera hur man ska ställa om till att använda sig av mer förnybar energi.

Inslag: Sveriges Radio

Nordiska företag kräver att EU skärper sina klimatmål

I ett öppet brev till EU:s samtliga energiministrar konstaterar företagen att EU måste höja ambitionen på energi- och klimatområdet, inte minst i ljuset av Parisavtalet. Om EU kan uppdatera sina åtaganden blir det lättare att uppmana andra...

Artikel: Dagens Industri

Slutreplik: vi står inför stora investeringar

Det verkar i debatten ibland som att vi skulle stå inför nollinvesteringar om vi bibehåller dagens energimix men däremot står inför stora kostnader för ett skifte till 100 procent förnybart. Det är en felaktig utgångspunkt,...

Replik: Second Opinion

Här vill de bygga världens högsta vindkraftverk

Idag är de svenska vindkraftverken ungefär 200 meter höga. Men nu vill Skellefteå Kraft öppna en testanläggning där tillverkare kan utveckla och testa framtidens verk, så höga som 330 meter.

Artikel: SVT Nyheter

Skatt på vatten- och vindkraft ska inte gå till staten

Miljöpartiet föreslår att fastighetsskatten för vatten- och vindkraft ska gå till de regioner och kommuner där den produceras istället för till staten.

Artikel: Sveriges Radio

Sverige har för första gången klarat sig helt utan kärnkraft

Morgonen den 10 maj passerade vi en viktig milstolpe. Men fortfarande är det mycket som behöver göras innan Sverige har ett helt hållbart energisystem. För första gången sedan 1970-talet har Sverige klarat hela sin elkonsumtion...

Kommentar: ETC

Moderna vindkraftverk kräver mindre vind

Vindkraftverk har länge varit begränsade till öppna ytor med starka vindar för att vara kostnadseffektiva. Men nu breddas spelplanen av moderna väderkvarnar som är både högre och större.

Artikel: SVT Nyheter

Emmylou Tuvhag: Dags att börja spara grönt – men en sak står i vägen

Klimat, jämställdhet och ansvar för kommande generationer är frågor även för finansvärlden och investerare. Ändå har de svårt att hänga med när kunderna vässar sina krav. Det är dags att gå från fina gröna ord...

Krönika: SvD Näringsliv

I år fasas de första anläggningarna ut ur elcertifikatsystemet

De förnybara elproduktionsanläggningar som togs i drift under 2003 kommer i år att bli utfasade från elcertifikatsystemet. Anläggningarna har då fått elcertifikat under 15 år. När dessa anläggningar är utfasade förväntas den totala elcertifikatberättigade årsproduktionen...

Artikel: Energimyndigheten

Världsledande investerare kräver mer hållbarhet

Chefen för världens största kapitalförvaltare, amerikanska Blackrock, tycker att näringslivet måste fokusera mer på hållbarhet. Samtidigt går bara några få procent av Blackrocks kapital till hållbara placeringar i dagsläget. Nu drar de tillsammans med Första AP-fonden...

Artikel: Dagens Nyheter

Vätgas från vindkraft kan spara näten

I norra Norge finns Nordens effektivaste vindkraft instängd utan kraftnät. Statnett vill inte bygga nytt och affärerna uteblir. Varanger Kraft har dock valt att tänka större och vill skeppa ut vindkraften i form av vätgas....

Artikel: Second Opinion

Statistik över vindkraftens utveckling

Energimyndigheten publicerar nu statistik över vindkraftens utbyggnad och produktion i Sverige under 2017.Vindkraftsproducerad el uppmätte under 2017 17,6 TWh vilket är den högsta noteringen någonsin. Under året ökade den installerade effekten med knappt 200 MW...

Artikel: Energimyndigheten

Tio YH-utbildningar för dig som vill jobba med klimat och hållbarhet

Intresset för klimat och hållbarhetsfrågor bland Sveriges ungdomar är stort. För den som vill göra skillnad och jobba med klimat- och hållbarhetsfrågor på heltid finns många utbildningar inom yrkeshögskolan.

Pressmeddelande: Myndigheten för yrkeshögskolan

Kommande event

Skånes vindkraftsakademi arrangerar studiebesök vid Enercons turbinfabrik.

EY arrangerar seminarium i Almedalen 2018 om skola, infrastruktur, energi och hälsa.

Deadline för nomineringar till Förnybarhetspriset!

Nu är sista chansen att nominera din favorit till Stora Förnybarhetspriset, som syftar till att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el, och näringslivets viktiga roll i denna omställning.

Stora FörnybarhetsprisetFölj Svensk Vindenergi på
Facebook - klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter - klicka här!

 

Detta mail skickas med IdRelay