Webbversion

De viktigaste nyheterna om vindkraft - April 2019

Vindkraften svarar för 25 procent av elanvändningen redan 2022

Vindkraften genomgår en investeringsboom i Sverige. En fördubbling av produktionen från dagens cirka 19 TWh till omkring 38 TWh är att vänta – redan inom fyra år. År 2022 står vindkraften för cirka 25 procent av elanvändningen i landet. Det framgår av Svensk Vindenergis nya prognos.

Pressmeddelande: Svensk Vindenergi

”Brett stöd för en fungerande stoppregel”

Remissinstanserna har sagt sitt – Energimyndighetens förslag till stoppregel i elcertifikatsystemet är verkningslös och en klar majoritet av de som svarat på remissen förordar en annan lösning.

Debattartikel: NyTeknik

”Svensk vindkraft kan snabbt minska klimatutsläppen med 50 procent”

Med nuvarande utbyggnadstakt kan den svenska vindkraften minska klimatutsläppen motsvarande drygt 50 procent av Sveriges utsläpp, visar en ny rapport som idag presenteras av det nybildade nätverket Vindkraftens klimatnytta.

Debattartikel: Dagens Nyheter

”Goda vindlägen avgör var vindkraftverken placeras”

Regeringen har pekat ut riksintressen för vindbruk. Dessa samsas med andra riksintressen så som exempelvis försvar, rennäring, och artskydd. Dessutom har kommunerna en vetorätt att säga ja – eller nej – till vindkraft som bidrar till att det byggs olika mycket i olika kommuner.

Debattartikel: Arbetarbladet

Lönsamhetskollaps hotar – regeringen måste agera nu

Investeringarna i vindkraft rusar och väntas krossa alla rekord 2019 och produktionen fördubblas till 2022. Men investeringsboomen är hotad. Det hävdar branschföreträdare som menar att regeringen måste agera för att undvika lönsamhetskollaps som nu hotar kommunala energibolag och andra investerare.

Artikel: Dagens industri

Rapport: 2018 ett av de allra varmaste åren

Stormar och extremväder drabbar allt hårdare, visar årsrapporten från Världsmeteorologiska organisationen. 2018 blev det fjärde varmaste år som uppmätts.

Artikel: Sveriges Radio

Här är vindkraftparken som kan bli störst i Europa

Piteå i Norrbotten kan om tio år skryta med den största vindkraftparken på land i Europa. I Markbygden finns tillstånd att bygga 1 100 kraftverk på en yta större än hela Stockholm

Nyhetsinslag: SVT

Energiprofessorn om vindkraften: ”Nu är det lönsamt och det är en väldig skillnad”

Tomas Kåberger, professor i förnybar energi vid Chalmers, sade att vindkraftens utveckling ”de senaste tre åren var snabbare än vad man kunnat förutse,” när han gästade Aktuellt.

Artikel: SVT

Vindkraftboom väntar - snart en fjärdedel av den svenska elen

Vindkraften har medvind just nu. De närmaste fyra åren kommer produktionen att fördubblas från 12 till 25 procent av den svenska elförbrukningen. Den prognosen gör branschen Svensk Vindenergi som hoppas på ytterligare en fördubbling inom 20 år.

Nyhetsinslag: SVT

Löfven: ”Energiöverenskommelsen ligger fast”

Kärnkraftens framtid är på väg att bli ny en stridsfråga. Både Moderaterna och Kristdemokraterna trycker på regeringen. Men överenskommelsen ligger fast säger statsminister Stefan Löfven.

Nyhetsinslag: Sveriges Radio

”Farligt vägval att riva upp överenskommelsen”

Moderaterna har krävt mer kärnkraftsvänliga formuleringar i Energiöverenskommelsen för att hålla fast vid samarbetet. Men om uppgörelsen faller kan det leda till en betydande politisk osäkerhet i ett läge då energibranschen står inför stora investeringar, varnar Pernilla Winnhed, Energiföretagen.

Debattartikel: Dagens industri

”Energiöverenskommelsen hindrar inte våra investeringar”

Energiöverenskommelsen är en historisk framgång, men delvis missförstådd. Den slår fast att inga fler kärnkraftsreaktorer ska stängas genom politiska beslut, och att det vid behov dessutom är möjligt att bygga nya, skriver Johan Svenningsson, vd för Uniper.

Debattartikel: Dagens industri

Lagrar energi – i världens högsta vindkraftverk

När världens högsta vindkraftverk i tyska Gaildorf invigdes härom året stirrade vissa sig blinda på just höjden. Minst lika spektakulärt är det som döljer sig inuti: ett 40 meter högt vattentorn (…).

Artikel: SvD

Satsning på marknadsföring av yrket vindkrafttekniker

Uppsala universitet/ Campus Gotland har i veckan dragit i gång ett ettårigt projekt för att marknadsföra yrket vindkrafttekniker, arbetskraftsbehovet och de utbildningar till yrket som finns.

Pressmeddelande: Vindkraftcentrum

Sveriges energipolitik får beröm

Ett globalt ledarland som ligger långt före andra och är det land som har den lägsta andelen fossila bränslen av rådets medlemsländer. Det konstateras i en djupanalys av den svenska energipolitiken som Internationella energirådet, IEA, presenterade på tisdagen.

Artikel: Dagens Nyheter

Merkel öppnar stor vindkraftspark i Östersjön

En ny vindkraftpark i Östersjön ska hjälpa Tyskland med dess gröna omställning. Arkona-parken har 60 turbintorn placerade mellan ön Rügen och Sverige och byggdes på bara tre månader förra året. Den producerar redan nu elektricitet.

Artikel: Göteborgs-Posten

Världens längsta rotorblad producerat

LM Wind Power har producerat det första 107-meter långa rotorbladet som ska monteras på prototypen Haliade-X 12MW offshoreturbin från GE.

Artikel: ReNews

Konstgjord ö ska samla vindel

En konstgjord ö i Nordsjön ska bli bas för all energi som produceras av vindkraft i området. Sedan ska den distribueras till länderna runt omkring.

Artikel: Nytt från Öresund

Stor investering i vindkraftsprojektet

Det svensk-tyska företaget Svevind som är utvecklaren bakom vindkraftprojektet Önusberget har sålt anläggningen till kapitalförvaltaren Luxcara. Luxcara planerar att starta byggprocessen 2019 och ha projektet i kommersiell drift i slutet av 2021.

Artikel: Norrbottens AffärerFölj Svensk Vindenergi på
Facebook - klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter - klicka här!

 

Detta mail skickas med IdRelay