Webbversion

De viktigaste nyheterna om vindkraft - Juni 2019

Nordisk sol- och vindkraft klarar sig utan stöd

Förnybar elproduktion börjar klara sig utan subventioner i Norden. Det gäller flera svenska vindkraftsprojekt och en ny stor solcellspark i Danmark.

Artikel: NyTeknik

”Storåsen kan bidra till den livsviktiga klimatomställningen”

Jonny Engberg skriver att han är mån om att bevara den orörda naturen i Storåsen – där en vindkraftpark med 40–50 verk planeras. Jag vill i sammanhanget lyfta att vindkraften kan motverka vår tids största hot – nämligen klimatförändringarna.

Replik: Sundsvalls Tidning

”Alla elledningar behöver inte tillstånd”

I dag överlämnar Nätkoncessionsutredningen sitt betänkande till energiminister Anders Ygeman (S). Det bör bli lättare att göra undantag från de nuvarande tillståndsreglerna och kommunernas möjligheter att förbjuda elledningar bör begränsas, skriver särskilda utredaren Elisabet Falemo.

Debattartikel: Dagens industri

"Utbildning måste bli en del av klimatstrategin"

Sverige kan komma att missa klimat-målen om inte den skriande kompetensbristen inom installationsbranschen åtgärdas. 17 000 personer med rätt kompetens skulle kunna anställas här och nu, skriver Ola Månsson och Amanda Rafter Ekenman från Installatörsföretagen.

Debattartikel: Göteborgs-Posten

"Vindarna från Preemraff-målet blåser inte i vindkraftens riktning"

Dispens från artskyddsförordningen meddelades i Preemraff-målet den 9 november 2018 av Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. På så vis kunde utbyggnaden av Preems raffinaderi tillåtas trots att det antogs leda till skada för fridlysta arter.

Debattartikel: Nordiska Projekt

”Skippa debatten om Ringhals och satsa på vindkraft till havs”

Senaste tiden har röster höjts om att Sverige behöver en ny eller en uppdaterad Energiöverenskommelse. I det sammanhanget vill vi istället betona alternativ som havsbaserad vindkraft där investeringsviljan på grund av rådande marknadsvillkor i dag närmast är obefintlig, skriver Torbjörn Severinsson och Oskar Almén på PA Consulting.

Debattartikel: NyTeknik

Danska Kriegers Flak har börjat byggas i södra Östersjön

Det första av de 72 så kallade monopilefundamenten svetsas just nu ihop. De kommer att utgöra basen för en av Vattenfalls största havsbaserade vindkraftparker.

Artikel: Vindkraftsnyheter

OX2 och Green Investment Group tecknar avtal om 43 MW vindkraft

Green Investment Group, en världsledande investerare inom infrastruktur, har tecknat avtal med vindkraftsutvecklaren OX2 om att förvärva Hornamossen vindpark med tio vindkraftverk i Jönköpings kommun.

Pressmeddelande: OX2

Klart för byggstart av batterifabriken

Northvolt har säkrat finansieringen för att kunna börja bygga fabriken Northvolt Ett i Skellefteå i augusti. ”Dagens besked är en bekräftelse på att projektet kommer att realiseras vilket är oerhört glädjande”, säger Joachim Nordin, tf vd vid Skellefteå Kraft.

Pressmeddelande: Skellefteå Kraft

Elnätspriserna fortsätter öka – upp 27 procent de senaste fem åren

Elnätspriserna har ökat med i snitt 27,4 procent sedan 2014. Under samma period har konsumentprisindex, KPI, ökat med 6,0 procent. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Pressmeddelande: Sveriges Allmännytta

Tjänstemän tar strid för vindkraft

Samstyret i Sölvesborg vill inte att området kring Hanö lyfts fram som särskilt lämpligt för vindkraft. Men kommunens egna utredare har anmält en avvikande åsikt.

Artikel: Sveriges Radio

100 miljoner satsas på att ta koldioxid ut ur atmosfären

Regeringen, C och L satsar nu 100 miljoner kronor på att utveckla möjligheten till ”minusutsläpp” – att fånga in koldioxid och lagra i berggrunden.

Artikel: Dagens Nyheter

Vattenfall tar stort lån för gröna satsningar

Den statliga energikoncernen Vattenfall tar ett sjuårigt så kallat grönt obligationslån på 500 miljoner euro (cirka 5,4 miljarder kronor). Syftet är att finansiera mer gröna satsningar.

Artikel: Dagens Nyheter

Ny dansk regering vill minska utsläppen med 70 procent

Danmarks nya regering siktar på att ta en internationell ledarroll i klimatomställningen. Detta enligt ett avtal som slutits mellan Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistiskt Folkeparti och Enhedslistan, som tillsammans säkrar en majoritet i det danska parlamentet, folketinget.

Artikel: Dagens industri

Kolet omsprunget av förnybart i USA

Trots att president Trump ofta har vurmat för kolkraften så är den i USA nu omsprungen av förnybar energi för första gången i modern tid, rapporterar CNN (…). Den minimala skillnaden väntas växa. Hittills i år har ingen ny kolkraft färdigställts i USA, medan antalet sol- och vindprojekt är desto fler.

Artikel: Dagens Näringsliv

Omställning i stad som byggts på olja

Fort McMurray byggdes kring en sak – oljesand. Men en arbetare bestämde sig för att försöka ändra sättet att tänka hos arbetarna. Nu leder han kampen för förnybar energi.

Artikel: Svenska Dagbladet

11 miljoner människor anställda inom förnybart i världen

Fler och fler länder som ser de samhällsekonomiska vinsterna med energiomställningen när de tillverkar, köper och installerar mer förnybart. Enligt IRENA:s senaste rapport var över 11 miljoner anställda inom förnybar energi 2018.

Artikel: IRENA

Storbritannien har satt nollmål för utsläpp

Sedan en ny lag trätt i kraft om att ha minskat utsläppen av växthusgaser till noll 2050 blev Storbritannien på torsdagen det första landet bland de stora ekonomierna i G7-gruppen att sätta ett så ambitiöst mål. Kostnaden för omställningen beräknas bli enorm.

Artikel: Helsingborgs DagbladFölj Svensk Vindenergi på
Facebook - klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter - klicka här!

 

Detta mail skickas med IdRelay