Webbversion

DE VIKTIGASTE NYHETERNA INOM VINDKRAFT

OKTOBER 2019

Uppgång i vindkraftsinvesteringar

Under tredje kvartalet 2019 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 686 MW, enligt statistik från Svensk Vindenergi som presenterades vid VIND-konferensen i Stockholm under torsdagen. För att värna det rekordstora investerarintresset är det viktigt att politikerna håller fast vid den blocköverskridande Energiöverenskommelsen.

Källa: Svensk Vindenergi

Vindkraftsbranschens reviderade ”Färdplan 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”

Klimatkrisen är akut. Vindkraften kan snabbt minska koldioxidutsläppen, både genom elektrifiering av transporter och industrin här hemma och genom att ersätta kolkraft i våra grannländer. Den fördubbling av vindkraften som vi räknar med de kommande fyra åren kan minska utsläppen motsvarande nästan en fjärdedel av Sveriges utsläpp.

Källa: Svensk Vindenergi

”Låt kommunerna tjäna mer på vindkraften”

Det blir allt svårare att få tillstånd till nya vindkraftsprojekt. Låt fastighetsskatten från vindkraftverken gå direkt till kommunerna, skriver bland andra Linda Burenius, OX2, Hans Carlsson, Siemens Gamesa och Charlotte Unger Larson, Svensk Vindenergi.

Källa: NyTeknik

Norsk Hydro vinnare av Stora Förnybarhetspriset 2019

Stora Förnybarhetspriset tilldelas år 2019 aluminiumföretaget Norsk Hydro, som genom investeringar i förnybar elproduktion är en förebild inom den tunga energiintensiva industrin. Klimatutmärkelsen delas årligen ut av Svensk Vindenergi och kungjordes på VIND-konferensen i Stockholm den 23 oktober.

Källa: Svensk Vindenergi

Enorm potential för havsbaserad vindkraft

Idag står den havsbaserade vindkraften för 0,3 % av den globala kraftproduktionen. Men potentialen är enorm, menar International Energy Agency (IEA) som idag släppte rapporten Offshore Wind Outlook 2019.

Källa: IEA

Vindkraftens tillväxt i Europa måste säkras genom ambitiösa nationella energi- och klimatplaner

Det råder stor osäkerhet kring hur mycket vindkraften kommer att växa i Europa under de kommande fem åren, skriver WindEurope i sin nya rapport Wind Energy Outlook to 2023. Centralt för en fortsatt positiv utveckling är att...

Källa: WindEurope

Läs Svensk Vindenergis remissvar ang. Sveriges nationella energi- och klimatplan.

Anders Ygeman: Vindkraftssubventionerna ska bort

Svenska regeringen planerar att sluta med subventioner för landbaserad vindkraft ungefär samtidigt som Norge, som planerar att dra in dem 2021. Det säger energiminister Anders Ygeman (S) till Reuters.

Källa: Dagens Industri

Regeringen ger myndigheter uppdrag om kapacitetsbrist

Regeringen har gett i uppdrag till fyra länsstyrelser samt till Energimarknadsinspektionen att utreda hur lokal kapacitetsbrist kan undvikas. Det är länsstyrelserna i Skåne, Stockholms, Västra Götalands och Uppsala län som får i uppdrag att...

Källa: Montel

Vindparker förutspås bli biljonindustri: ”Omfattande potential”

Allt större vindturbiner kan gå i bräschen för en global energirevolution, konstaterar Internationella energiorganet (IEA) i en ny studie. När man snart kan bygga vindkraftverk nästan lika stora som Eiffeltornet kan branschen nå en ny nivå.

Källa: NyTeknik

Aktörer positiva till snabbt avslut av elcert-systemet

Flera marknadsaktörer är positiva till att regeringen förhandlar med Norge om att stänga det svenska elcertifikatsystemet vid utgången av år 2021 istället för år 2030. Men förväntningen är att marknaden kommer att präglas av stora överskott trots detta.

Källa: Montel

Sweco: Energilagringstjänster kan minska koldioxidutsläppen

I en ny rapport från Sweco lyfts energilagringstjänster (energy-storage-as-a-service) fram som ett koncept med potential att förändra branschen. På samma sätt som abonnemang för mat, filmer eller musik finns tillgängliga som en månads- eller årsavgift skulle energilagring kunna vara tillgängligt som en tjänst.

Källa: Energimarknaden

Läs rapporten från Sweco

Världens blickar riktas mot Hybrit

Stål utan kol. Hybrit-initiativet med flera ledande aktörer inblandade är redo för nästa fas. Världen följer spänt med på den blågula resan mot en fossilfri och malmbaserad ståltillverkning.

Källa: Energivärlden

ABB-affär värd 1 miljard dollar

ABB:s kontrakt att leverera HVDC-omriktarsystem till vindkraftparken Doggers Bank är värt 1 miljard dollar, motsvarande 10 miljarder kronor. Det erfar Di, baserat på uppgifter från källor.

Källa: Dagens Industri

Handlingsplanen för klimatpolitiken dröjer

PREMIÄR. Klimathandlingsplanen var utlovad i september, men har ännu inte synts till. Konflikter mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna eller lagtekniska problem – förklaringarna skiljer sig åt mellan olika källor.

Källa: Altinget Miljö och Energi

”Så behöver regeringen hjälpa industrin bli fossilfri till 2045”

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 13 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft i industrin tagits fram. I dag lämnar jag en lista med de 27 viktigaste konkreta politiska förslagen från branscherna bakom färdplanerna. Nu är det upp till regeringen att undanröja hindren och stimulera näringslivets utveckling mot fossilfrihet, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Källa: DN Debatt

Förnybart väntas växa med 50 procent till 2024

Prognosen förutser en explosion inom solenergi. Och IEA anser att den globala produktionen av förnybar el kommer att öka med 50 procent under de närmaste fem åren.

Källa: NyTeknik

Kostnaden för havsbaserad vindkraft sjunker drastiskt

Kostnaden för vindkraft till havs har sjunkit med 32 % sedan hösten 2018 och med 12 % jämfört med första halvåret 2019, enligt ny forskning från BloombergNEF.

Källa: ReNews

Vattenfall avbryter vindkraftsprojektet Taggen

Vattenfall och delägaren Wallenstam, i det gemensamma bolaget Taggen Vindpark AB, har beslutat att avbryta vidare utveckling av det havsbaserade projektet Taggen, beläget ca 12 km utanför Sölvesborg. Anledningen är att Försvarsmakten sagt nej till projektet.

Källa: Vattenfall

Mackjätten spår bensinbilens död – storsatsar på el

Fossila bränslen går mot sin död. Det tror drivmedelskoncernen OKQ8 som nu startar en storsatsning på laddning av elbilar, både på alla sina hundratals mackar och utanför.

Källa: Dagens Industri

Förnybartsektorn sysselsätter 11 miljoner människor globalt

Nationell politik, i kombination med fallande tekniska kostnader och ett brådskande behov av att möta klimatutmaningen, har drivit på utvecklingen mot en växande bransch med ökande antal arbetstillfällen.

Källa: IRENA

Nobelpris för utvecklingen av litiumjonbatterier

Nobelpriset i Kemi tilldelades John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham och Akira Yoshino för utvecklingen av litiumjonbatterier. ”Det är lätt att se varför detta är till största nytta för mänskligheten”, säger Sven Lidin, kemiprofessor och dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Källa: Lundagård

Klimatkrisen i världen kan gynna svensk industri

Omställningen mot mer hållbara samhällen i Kina och Indien kan ge svensk industri ett rejält lyft. Smarta elnät, energieffektivisering, vatten och avlopp, återvinning och hållbara transporter är några områden där flera svenska storföretag kan öka sin export.

Källa: Ingenjören

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige.

Vi hanterar kontaktuppgifter enligt GDPR. Ditt namn, telefonnummer och din e-postadress sparas i vår databas för att vi ska kunna göra utskick med information och nyheter. Vill du veta mer om hur vi hanterar kontaktuppgifter, vänligen besök vår sida om GDPR här. Har du frågor kontakta oss på info@svenskvindenergi.org