Nyheter från CMT

Webbversion | Skicka vidare

Januari 2019

Välkommen till CMTs nyhetsbrev där vi presenterar vår forskning och vårt engagemang inom hälsoekonomi, policyfrågor och beslutsfattande inom
hälso- och sjukvård.

CMT som fyller 35 år i år, utgör tillsammans med Prioriteringscentrum, avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys vid medicinska fakulteten, Linköpings Universitet. Som den akademiska enhet i Sverige med flest antal hälsoekonomer och med djup kompetens även inom statsvetenskap och hälso- och sjukvården beslutsfattande utgör CMT en viktig generator av kunskap för en effektivare vård. Med framtidens utmaningar redan här känner vi oss behövda.

I vårt nya nyhetsbrev kommer du att kunna få information om vad som händer hos oss t.ex.: publicerade vetenskapliga artiklar, nya doktorsavhandlingar, konferenspresentationer, nya intressanta projekt och samarbeten eller aktuella kommentarer till artiklar, utredningar och beslut.

Välkommen att följa oss på färden.

Lars-Åke Levin
Föreståndare
Professor i hälsoekonomi

 

 

 

 Ny CMT rapport kring tröskelvärdet och hälsoekonomiska utvärderingar

I rapporten undersöktes innebörd och implikationer för ekonomiska utvärderingar och beslutsfattande i hälso- och sjukvården. 

Författarnas slutsatser är:

1) att det behöver tydliggöras hur valet av perspektiv faktiskt påverkar vilken eller vilka definitioner av tröskelvärdet som bör vara relevanta när hälsoekonomiska utvärderingar används som underlag vid beslutsfattande inom hälso- och sjukvården.
2) att oavsett vilken definition av tröskelvärde som anses relevant så har vi mycket begränsad kunskap om både marginalproduktiviteten i hälso- och sjukvårdssektorn och konsumtionsvärdet av hälsa i en svensk kontext. Statistisk modellering av befintliga datakällor kan vara en framkomlig väg för att skatta marginalproduktiviteten medan välgjorda experiment eller metoder för att studera individers värderingar av hälsa via faktiska beslut och ageranden i icke-experimentella situationer kan vara en framkomlig väg för att studera konsumtionsvärdet av hälsa.

Författarna som alla är medarbetare på CMT är: Martin Henriksson, Jonathan Siverskog, Kasper Johannesen och Therese Eriksson.
Läs mer: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1267099&dswid=7509

 

 

 

Oskar Frisell – Ny medarbetare på CMT

Sedan den 1 januari arbetar Oskar Frisell hos oss som forskningsassistent.
Han assisterar våra seniora kollegor i det dagliga arbetet genom att bland annat programmera beslutsmodeller och sammanställa tidigare forskning. De forskningsprojekt han ingår i handlar främst om att utveckla och analysera hälsoekonomiska metodproblem inom precisionsmedicin samt hur ny teknik påverkar screening, diagnostik och behandling av både vanliga och ovanliga sjukdomar.

Parallellt studerar han till en magisterexamen i nationalekonomi för att i framtiden kunna doktorera inom området hälsoekonomi. Hans utbildning är Ekonomie kandidatexamen, Linköpings universitet 2017.

Oskar är 28 år, född i Uppsala och uppväxt i Halmstad. Hans fritidsintressen är träning och matlagning.
Hälsoekonomi är någonting han brinner för och också ett område som många i släkten är
intresserade av. 

 

 

 

 

  

Avslutningsvis:

"Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar".
(Nalle Puh)

 

  

 
Besök hemsidan
Skicka vidare
Kontakta oss
CMT@liu.se

Dela:  Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Google+ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -