Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 2 mars 2019 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats
Foto: CC pxhere.com

Om bin, blommor och mat

Snart är våren här och det börjar grönska och blomma på åker och äng och i våra trädgårdar. Då är det värt att uppmärksamma några av våra allra viktigaste nyttodjur – bin och humlor.

Kortfattat skulle man kunna säga: utan bin, humlor och andra pollinatörer - ingen mat på bordet. Alla frukter och bär är beroende av insektspollinering för att bilda frukter. För grödor som olje- och baljväxter ger pollinering större skördar. För exempelvis morötter och lök behövs pollineringen för att producera frön. Av världens viktigaste jordbruksgrödor är 75 procent beroende av pollinering. 90 procent av de vilda växterna pollineras av insekter och andra djur.

Problemet är, att vildbina som står för den största andelen av pollineringen, riskerar att dö ut på grund av minskad biologisk mångfald. Honungsbina är viktiga lokalt och för vissa grödor, men vilda insekter är effektivare pollinatörer. Vildbina är beroende av vissa växter och livsmiljöer och i det moderna jordbrukslandskapet har de mat- och bostadsbrist.

Som markägare kan du hjälpa pollinatörer till exempel genom att spara sälg och blommande träd och buskar, hålla torra och blomrika marker öppna, inte slå eller beta blomrika miljöer för tidigt och att spara breda kantzoner i åker och vall som inte besprutas. Vill du hjälpa dem med boplats kan du hålla sydvända vägskärningar och täktsluttningar öppna.

Som trädgårds- och balkongägare kan du odla blommor som producerar nektar och pollen, till exempel röd solhatt, solros, mynta, timjan, lavendel och honungsört. Många bärbuskar och fruktträd som vinbär, krusbär, hallon och äpplen ger också mycket nektar och pollen. Kaprifol, liguster, syrenbuddleja och schersmin gillas av dag- och nattfjärilar.

Ett fortsatt utdöende av vildbinsarter och andra insekter är ett hot mot livsmedelsproduktionen i Sverige och i världen. Låt oss hjälpas åt att värna de livsviktiga pollinatörerna. Hör av dig till oss om du vill veta vad du kan göra på just din mark.

På Jordbruksverkets webbplats finns också mycket bra information om pollinering, nyttodjur och biologisk mångfald i odlingslandskapet. Här hittar du exempelvis faktablad om olika pollinerare och hur du kan gynna dem.

Karin Bergman, Landsbygdsdirektör

I detta nummer kan du läsa om:

  • Betesförmedling

  • Beredskapsvatten för lantbruk

  • Invigning naturum Trollskogen

  • Idé om en livsmedelsprodukt

  • Greppa Näringen

  • Slutkonferens Life Coast Benefit

  • Våren är här

Du kan också läsa om kurser, utbildningar och andra aktiviteter.

Foto: Natalie Henriksson
 

Betesförmedling hos Länsstyrelsen Kalmar län

Söker du betesmark eller har du betesmark men saknar betesdjur? Då kan betesförmedlingen hos Länsstyrelsen Kalmar län vara något för dig. Betesmarkerna är en foderresurs som inte får glömmas bort och i händelse av torka kan det vara bra att ha lite buffert. Läs mer och anmäl ditt intresse på vår webbplats.

 

Beredskapsvatten för lantbruk

Efter de torra somrarna med vattenbrist i flera delar av länet blev det tydligt att det behövs någon form av beredskap för att praktiskt kunna hantera en vattenkris. I det långsiktiga perspektivet görs flera större satsningar som tillexempel avsaltningsverk för att säkerställa den generella tillgången av vatten. Men det behövs även en viss beredskap på gårdsnivå för att klara olika typer av störningar i vattenleveranserna, utan att helt bli utan vatten.

Länsstyrelsen arbetar just nu tillsammans med LRF och andra aktörer med hur man kan förbättra infrastruktur hos lantbruken för att kunna ta emot och förvara vatten i begränsad omfattning. Syftet med arbetet är att kunna ge en grundtrygghet och säkerställa lokal tillgång av vatten under förslagsvis en dagsförbrukning samt att även kunna ta emot och hantera vattenleveranser vid krissituationer.

Det som är en viktig skillnad jämfört med reservkraft är att vattenberedskapen måste finnas i det normala flödet av inkommande vatten före krisen uppstår för att fungera i praktiken, medan reservkraftsel kan tillsättas efter att krisen uppstått. Om man kan bygga upp en liknande beredskap för vatten skulle sårbarheten kunna minskas betydligt och ge en grundtrygghet i den dagliga driften.

Har du några frågor eller idéer angående beredskapsvatten för lantbruk? Kontakta vår projektsamordnare Henrik Linnarsson via mail eller telefon 010-223 86 66.

 

SAM-ansökan

Sista datum för SAM-ansökan är 11 april.

Behöver du hjälp av en handläggare eller låna en dator kan du boka en tid i Kalmar, Oskarshamn eller Vimmerby. Ring oss på 0771-67 00 00! Utökade telefontider samt övrig information om ansökan hittar du på vår webbplats.

Sista datum för ändringar är 17 juni.

 

Invigning av naturum Trollskogen

Efter många års arbete med arkitekttävlan, utställningsproduktion, husbygge och installationsarbeten är vi nu äntligen klara med det som från början bara var en dröm men som nu är verklighet – ett nytt naturum Trollskogen! Vi tar nu klivet in i framtiden med en helt ny, spännande utställning, nya guidningar och ett spännande naturumområde med plats för alla.

Vi vill givetvis fira detta lite extra med gamla och nya besökare och ställer till med invigningsfest på påskafton 20 april. Invigningsceremonin börjar kl 12 och naturum håller sedan öppet från kl 13 – 17. Massor av guidade turer i skogen med både natur och kultur erbjuds. Många lokala aktörer tar också chansen att visa upp sig och sina produkter kring naturum denna dag. Hjärtligt välkomna att besöka oss den här dagen eller under påsklovet då vi har öppet varje dag! Här kan du läsa programmet för invigningen.

 

Har du en idé och vill utveckla en livsmedelsprodukt!

Vill du förädla, förbättra eller utveckla en produkt för att sälja på en lokal marknad? Har du en intressant råvara du vill utveckla? Vi erbjuder dig och ditt företag en möjlighet att under ett individuellt möte få presentera din idé för vår expertpanel. I panelen finns olika kompetenser inom livsmedelsbranschen. Om din idé bedöms ha potential kan du söka ekonomiskt stöd för att utveckla livsmedelsprodukten. Vill du veta mer? Hör av dig till Lillemor Jonsén, via mail eller tel. 010-223 83 20.

Greppa Näringen

Är du med i Greppa Näringen? Då behöver du kanske uppdatera din mailadress för att kunna ta del av nyheter och kurser inom greppa Näringen! 

Vi vill gärna ha din aktiva mailadress i vårt medlemsregister. Uppdatera dina uppgifter för attt ta del av vad som händer, både lokalt och nationellt. Gå in på Mina sidor och uppdatera din mailadress. Du loggar in med ditt bankID.

Är du inte medlem i Greppa Näringen men är intresserad? Hör av dig till Nina Nilsson via mail eller telefon 010-223 83 35.  

 

Slutkonferens för Life Coast Benefit

I september 2013 startade projektet Life Coast Benefit. Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar har arbetat tillsammans med mängder av åtgärder i olika kustnära Natura 2000-områden i de tre länen. I augusti i år ska projektet avslutas och det är nu dags för slutkonferens. Den 14–16 maj 2019 är det dags och platsen är Norrköping med utflykter till kust och skärgård under dag två, den 15 maj.

Vi har en framgångssaga att dela och fira tillsammans med er! Det finns också lärdomar från arbetet att berätta så välkomna att anmäla er. Sista dag för anmälan är 2019-04-23. Anmälan till slutkonferens.

 

Våren är här!

Nu är det dags att sätta upp fågelholkar för att få fler fåglar i odlingslandskapet. Ibland kan flera arter samsas om samma holk. Visste du till exempel att staren och tornseglaren kan bo i samma holk? Starens ungar har hunnit flytta ut innan tornseglaren kommer till vårt land för att häcka. Läs Jordbruksverkets faktablad om att sätta upp fågelholkar och få fler fåglar i odlingslandskapet.

Många fåglar är beroende av jordbruk, men ett fåtal använder åkern som boplats. Hur ska man kunna samverka med dem som lantbrukare? Läs Jordbruksverkets faktablad om att markera fågelbon på åkermark och rädda fåglar i odlingslandskapet.

Kalender

30 mars  Parkeringen naturreservatet Jordtorpsåsen, Öland
 

Fältvandring - gynna grod- och kräldjur i odlingslandskapet

Är du lantbrukare och undrar hur man med enkla åtgärder kan få ödlor och grodor att trivas? Vill du veta vad det är för grodor som kväker i din damm? Vill du få reda på hur man kan samsas med huggormar på tomten? Eller är du rent allmänt intresserad hur man kan gynna dessa alltmera sällsynta varelser på dina marker? Följ då med på vår fältvandring på Jordtorpsåsen

3 april  Universitetskajen Hus Vita, lokal Vi 1158, Kalmar
 

Vatten - ett livsmedel och en resurs vi måste hushålla med!

Vi påminns allt oftare om att vatten inte är en oändlig resurs. I livsmedelskedjans alla led är vatten en nödvändig resurs som vi måste ta på allvar. Hur hushållar vi med det vatten vi har? Vi har samlat forskare och experter till en kunskapsdag för att sätta ljus på frågan. Det går fortfarande bra att anmäla sig!

11 april  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar
 

Pollinerare i odlingslandskapet

Hur kan vi gynna pollinerare och andra nyttoinsekter i odlingslandskapet? Välkommen till en eftermiddag där vi diskuterar praktiska lösningar inom projektet ”Mångfald på slätten", erfarenheter från Årets pollinatör 2018 Niclas Malm samt Odling i Balans och Samzon.

16 april  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar
Foto: Nina Nilsson
 

Användning av växtskyddsmedel utomhus - grundkurs

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Årets grundkurs för ”Användning av växtskyddsmedel utomhus” genomförs den 16, 17, 24 och 25 april.

25 april  Bösebo bygdegård
 

Historiska kartor i Bösebo

Vad kan kartor berätta om landskapets och gårdarnas historia? Vi tittar på historiska kartor över Torsebo och Ävlingebo. Anders Eriksson från länsstyrelsen berättar hur landskapet såg ut och hur jordbruket bedrevs vid tiden för de olika kartorna. Detta kan vara till hjälp för att bevara de spår från tidigare århundranden som finns i dagens landskap. Den historiska markanvändningen är också viktig för bevarandet av biologisk mångfald som är knuten till jordbrukslandskapet.

27 april  Björnö naturreservat, Kalmar kommun
 

Fältvandring - gynna grod- och kräldjur i odlingslandskapet

Är du lantbrukare och undrar hur man med enkla åtgärder kan få ödlor och grodor att trivas? Vill du veta vad det är för grodor som kväker i din damm? Vill du få reda på hur man kan samsas med huggormar på tomten? Eller är du rent allmänt intresserad hur man kan gynna dessa alltmera sällsynta varelser på dina marker? Följ då med på vår fältvandring i Björnö natureservat (Rafshagen). 

2 maj  Söderportkyrkan i Tingsryd
 

Viltomhändertagande

Välkommen på kurs i Viltomhändertagande. Under några timmar går vi igenom hur du kan få ut mer med bättre kvalitét av ditt viltkött. Särskilt fokus ligger på vildsvin. Kursen arrangeras av Svenskt Viltkött och Länsstyrelsen i Kronoberg.

6 maj  Löts skola
 

Historiska kartor i Löt

Vad kan kartor berätta om landskapets och gårdarnas historia? Vi tittar på historiska kartor över Valsnäs. Anders Eriksson från länsstyrelsen berättar hur landskapet såg ut och hur jordbruket bedrevs vid tiden för de olika kartorna. Detta kan vara till hjälp för att bevara de spår från tidigare århundranden som finns i dagens landskap. Den historiska markanvändningen är också viktig för bevarandet av biologisk mångfald som är knuten till jordbrukslandskapet.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Webbplats
Skicka vidare