Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 5 september 2019 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats

Foderbrist i länet

Länsstyrelsen arrangerade den 12 september ett samverkansmöte om foderbristen i länet med berörda aktörer. Den lägesbild som sammanställdes visar på en akut situation för många lantbrukare.

Torkan 2018 drabbade länet hårt, liksom övriga Sverige. Skillnaden mot övriga Sverige i år, även mot närliggande områden som Smålands inland och Blekinge, är att även denna sommar varit torr, särskilt augusti. Situationen har eskalerat den sista månaden. Betena har inte någon återväxt, vilket lett till att man behöver stödutfodra och att majsen har fått skördas tidigare än normalt. Många vallar såddes om förra året, men blev dåligt etablerade med mycket ogräs som följd. Tredje skörden av grovfoder varierar från utebliven eller ett par balar per hektar till något bättre i länets inland.

Grovfoder finns till skillnad från föregående år att köpa i närområdet, och de lokala foderproducenterna har tagit fram olika fiberrika kraftfoder för att kunna balansera foderstaten trots en låg grovfodergiva. Problemet är att likviditeten för många lantbruksföretag redan nu är ansträngd. Detta vittnar både LRF, foderproducenter och kreditgivare om.

Länsstyrelsen ser att ett transportstöd för foder skulle vara till mycket stor hjälp i den akuta situationen för länets lantbrukare och kommer att vädja till regeringen om detta.

På mötet den 12 september fördes också en konstruktiv diskussion om långsiktiga åtgärder för jordbrukets klimatanpassning. Åtgärder som diskuterades var markkartering, foderrådgivning, ökad lagringskapacitet för foder, torktåligare grödor, vattenfördröjning och magasinering för bevattning. Även frågan att det kan vara lönsammare att köpa foder än att arrendera eller köpa mera odlingsmark diskuterades.

Länsstyrelsen fortsätter med regelbundna samverkansmöten för att följa läget. Vi prioriterar också utbetalning av jordbrukarstöd och kan genom Greppa Näringen erbjuda olika slags foderrådgivning, även till icke medlemmar.

Karin Bergman, Landsbygdsdirektör

I detta nummer kan du läsa om:

  • Matnästet - ett innovationsprogram

  • Stallsäsongen börjar närma sig

  • Pengar för regional utveckling

  • Intresserad av att genomföra slåtter

  • Ekologisk produktion, rådgivning

  • Granbarkborrar i fokus

  • Ett rikt odlingslandskap, rådgivning

  • Sparsam körning

Du kan också läsa om våra kurser och aktiviteter.

Köksmiljö
 

Matnästet - ett innovationsprogram inom förädling av livsmedel

Nu öppnar anmälan till Matnästet. I januari startar Länsstyrelsen ett innovationsprogram som vänder sig till små och medelstora företag inom mat och livsmedel i länet.

Du som företagare ska ha en idé om en produkt som du kan utveckla parallellt under programmet – gärna från vilt men även andra råvaror med hållbara inslag kan vara aktuella. Vid sex tillfällen under våren kommer du att få ny kunskap, nya verktyg och individuell feed-back från såväl kockar som branschpersonligheter inom livsmedel och mat under programmet.

Mer information om Matnästet finns på länsstyrelsens web.

Nötkreatur
 

Stallsäsongen börjar närma sig

Tiden går snabbt och snart är det dags att stalla in sina djur igen. Det finns inget exakt datum för när djuren ska vara installade eller ha tillgång till ligghall, man måste dock vara förberedd under hösten för att vädret kan slå om och då ha en plan för att snabbt kunna stalla in djuren. Det som står i lagstiftningen är att under den kalla årstiden ska djur som hålls ute tas in i en ladugårdsbyggnad alternativt ges tillgång till en ligghall som ger dem skydd mot väder och vind. I ligghallen ska de ha tillgång till en torr och ren liggplats. För produktionsdjur gäller att de ska ha tillgång till ligghall om de hålls ute mer än 12 timmar/dygn och för hästar 16 timmar/dygn. Den kalla årstiden räknas från den tid då betestillväxten har stannat av i markerna, vilket den gör när dygnsmedeltemperaturen understiger 5 plusgrader under 5 dagars tid. Endast djur som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden får hållas som utegångsdjur. En annan avgörande faktor är att djuren har tillgång till tillräckligt med näringsrikt foder.

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för nötkreatur samt får och getter.

Regional utveckling
 

Pengar att söka för regional utveckling

Länsstyrelsen söker dig som vill genomföra projekt för att bidra till regional hållbar tillväxt och attraktionskraft. Vi gör nu en extra satsning för att stödja projekt som bidrar till länets utveckling.

Läs mer om utlysningen här

Slåtteräng
 

Intresserad av att genomföra slåtter?

Naturskötselenheten på Länsstyrelsen sköter om slåtterängar i länets skyddade områden som till exempel naturreservat. Till hjälp har vi våra upphandlade entreprenörer som sköter fagning och slåtter. Fler ängar behöver nu skötas och en ny upphandling kommer genomföras under våren. Vi söker därför dig som vill anmäla intresse för att vara med på upphandling i vår. Välkommen att e-posta kontaktuppgifter till reservat.kalmar@kalmar.se så kontaktar vi dig när upphandlingen är på gång.

Ekologisk produktion

Funderar du på att ställa om till ekologisk produktion? Eller producerar du redan ekologiskt och vill ha råd om hur du löser utmaningar. Du kan få kostnadsfri rådgivning/genomgång av dina förutsättningar gällande byggnader, djurhållning, växtodling eller ekonomi.

Välkommen att kontakta Cecilia Kilbride 010-223 85 14, cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se, som förmedlar rätt rådgivare till dig.

Barkborreskog
 

Granbarkborrar i fokus

Granbarkborrar har varit mycket i fokus ända sedan förra sommarens torka orsakat rekordstora angrepp. Även vissa naturreservat har påverkats och Länsstyrelsens reservatsförvaltning har prioriterat arbetet med granbarkborrar under det gångna året. Mycket har handlat om att inventera, men där markägare och grannar hört av sig har vi även åkt ut och tillsammans arbetat fram en lämplig hantering. Det har t.ex. handlat om att sätta ut fällor eller att göra uttag av färska granbarkborreangrepp (redan döda träd skall lämnas kvar då de inte är intressanta för granbarkborrarna). Alla Länsstyrelser i Sverige följer Naturvårdsverkets vägledning för hur granbarkborreangrepp i naturreservat ska hanteras. Läs mer om hur Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen hanterar granbarkborre i skyddade områden

Mer information om just Länsstyrelsens arbete i naturreservaten kan du läsa på Länsstyrelsens webb. Vill du komma i kontakt med Länsstyrelsen om granbarkborrar i naturreservat kan du höra av dig t.ex. via telefon 010-223 80 00 eller på reservat.kalmar@lansstyrelsen.se

Ett rikt odlingslandskap

Vill du lära dig mer om hur du kan ta vara på odlingslandskapets natur- och kulturvärden? Vårt mål är att de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i landskapet idag tas om hand med bra skötselåtgärder. Målet med vår rådgivning är att öka kännedomen om den mångfald av natur – och kulturvärden som finns i vårt odlingslandskap, vilken historia de har att berätta och hur de ska skötas för att bestå också till kommande generationer.

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning om vad du kan göra för odlingslandskapets natur- och kulturvärden på din gård. Rådgivningen anpassas efter dina frågor och funderingar.  

Välkommen att kontakta Lillemor Jonsén 010-223 83 20, lillemor.jonsen@lansstyrelsen.se, som förmedlar rätt rådgivare till dig.

Sparsam körning

Vill du stärka din ekonomi och samtidigt sänka ditt klimatavtryck? En energieffektivare traktorkörning har förstås flera andra fördelar än bättre bränsleekonomi och minskad klimatpåverkan. Det kan också ge bättre arbetsmiljö och längre livslängd på maskiner. Jordbruksverket erbjuder kostnadsfria kurser i sparsam körning med lantbruksmaskiner.

Kursen riktar sig till dig som är lantbruksföretagare, maskinförare på jordbruks- eller trädgårdsföretag, maskinförare på maskinstation eller maskinförsäljare. Kursen omfattar både praktiska körmoment och teori samt en uppföljningsträff. Totalt omfattar kursen cirka 10 timmar. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg.

Kurserna finansieras av landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfria. Kurserna är upphandlade av Jordbruksverket och i vårt område är det HIR Skåne som genomför dem. Läs mer och anmäl dig på Jordbruksverkets webbplats.

Kalender

28 september  Torslunda försöksstation, Ölands Skogsby
Solceller
 

Utställning av årets sötpotatis!

Under Ölands skördefest visar Länsstyrelsen tillsammans med Hushållningssällskapet en utställning om de sötpotatissorter som i år provodlats på Torslunda försöksstation. Provsmaka öländsk sötpotatis, se vad som kan göras med ärtmjöl och flera andra aktiviteter för både barn och vuxna!

3 oktober  Hushållningssällskapet, Flottiljvägen 18, Kalmar
Solceller
 

Välkommen till en solcellsdag!

När är solceller en lönsam affär? Vilka energiskatteregler gäller? Vilka risker finns? Vilka stöd finns att söka? Frågorna kan vara många. Kom till Hushållningssällskapet i Kalmar den 3 oktober och få information om hur du gör en genomtänkt investering.

8 oktober  Hushållningssällskapets försöksstation, Skogsby 106 B, Färjestaden
Sötpotatis
 

Sötpotatis - inte bara pommes!

Välkommen på kurs i förädling av sötpotatis. Intresset för sötpotatis har ökat kraftigt den senaste tiden tack vare dess hälsofrämjande effekter och goda smak. Av denna knöl kan man tillverka massor av gott - inte bara pommes som vi kanske mest är vana att se! Visste du till exempel att man också kan äta och förädla bladen, som i flera länder är den mest eftertraktade delen av denna växt?

9 oktober  Stabygården, Högsby
Får
 

Kunskapsdag med fokus på får- och lammnäringen

Länsstyrelsen Kalmar län, i samverkan med LRF Sydost, bjuder in till en kunskapsdag om får och lamm. Under dagen kommer du att få möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare och företag. De berättar hur man som lamm och fårproducent kan utveckla sina produkter, hitta nya marknader och framförallt; få en bättre lönsamhet i sin produktion.

11-12 oktober  Jönköpings län i Nässjötrakten
Humlekottar
 

Humlekurs för nystartare

Välkommen att lära dig mer om humleodling. Länsstyrelsen Kalmar län bjuder tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län in till kurs. Efterfrågan på svensk närproducerad humle ökar stadigt i takt med att fler mikrobryggerier startar. Hur ser möjligheterna ut för humleodling i Småland? Kursen vänder sig till dig som funderar på att börja med humleodling eller som har startat ett mikrobryggeri.

20 oktober  Älö/ Djursdala, Vimmerby
Alm
 

Välkommen på hamlingskurs

Missade du förra gången har du nu möjligheten igen. Vi kommer främst att behandla nyhamling av olika trädslag. Kursen riktar sig till gårdsägare, grönyteskötare och andra som kan tänka sig hamla träd.

 

24 oktober  Samlingssalen Capellagården, Vickleby
Pumpor, lök och potatis
 

Kulturväxter i köket - en rikedom i matlagning och odlingslandskap!

Välkommen till en kursdag där du lär dig mer om kulturväxternas betydelse för människan, artrikedomen, odlingslandskapet, ögat och smaklökarna!

Under dagen får du träffa och lyssna på spetskompetens inom olika områden och öka din kunskap om odling och hur du berikar din matlagning med varierande sorter av frukt och grönsaker.

30 oktober  Hushållningssällskapet, Flottiljvägen 18, Kalmar
Grävning för dränering
 

Trygga din skörd i framtiden - dränera för säkrare avkastning

Välkommen till en kursdag kring vikten av en väl fungerande dränering och täckdikning samt hur vi kan skapa detta.

7 november  Residenset Kalmar län, Västra Sjögatan 3, Kalmar
 

Konferens om Ekologisk produktion

Länsstyrelsen Kalmar län bjuder tillsammans med LRF Sydost in till en konferens om ekologisk produktion. Under dagen får du lyssna till Sveriges absoluta spetskompetens inom olika områden i Ekosverige.

7 november  Naturbruksgymnasiet Kalmar
Häst som betar
 

Miljöhänsyn vid hästhållning

Välkommen till en kurs om miljöhänsyn vid hästhållning med fokus på rasthagar och gödselhantering!

Hästhållning är på många sätt en miljövänlig verksamhet; hästarna håller betesmarker öppna, grovfoderodling är positivt ur många aspekter och hästgödsel är ett bra jordförbättringsmedel. Men hur kan vi ta vara på dessa fördelar utan att samtidigt orsaka miljöproblem?

26 november  Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1, Kalmar
Dike
 

Fungerande diken och dräneringar

Välkommen till en kursdag kring fungerande diken och dräneringar. Den som äger ett dike, en invallning eller annan vattenanläggning har också ansvaret för den. Gemensamma anläggningar ägs och förvaltas ofta av samfälligheter och de regler som gällde när anläggningen byggdes gäller fortfarande om inga nya överenskommelser finns.

4 december  Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1, Kalmar
Häst som betar
 

Pollinerare i odlingslandskapet

Hur kan vi gynna pollinerare och andra nyttoinsekter i odlingslandskapet? Hur kan man kombinera ett rationellt storskaligt lantbruk med en rik biologisk mångfald? Välkommen till en eftermiddag där vi diskuterar praktiska lösningar inom projektet ”Mångfald på slätten".

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från avdelningen för Utveckling & Landsbygd, Länsstyrelsen Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Webbplats
Skicka vidare