Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 3 mars 2020 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats

Länsstyrelsens arbete i coronatider

Övergripande så stödjer och underlättar Länsstyrelsen samverkan mellan regionen och länets kommuner genom att hålla kommunerna uppdaterade om läget och förmedla frågor och svar mellan aktörerna. Vi genomför bland annat samverkanskonferenser med kommunerna där regionens smittskydd deltar med information. Vi deltar också i den nationella samverkan som sker mellan ansvariga myndigheter.

I vårt dagliga arbete följer vi Folkhälsomyndighetens och andra expertmyndigheters rekommendationer för att förhindra smittspridning. Det innebär till exempel att vi bara åker på de mest nödvändiga tjänsteresorna, genomför de flesta möten på distans och att vi delvis arbetar hemifrån.

När det gäller vår myndighetsutövning inom landsbygdsområdet så samverkar vi med nationella myndigheter som Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt med flera om hur vi upprätthåller verksamheten på bästa sätt.

Lägesbilden ändras snabbt, men i skrivande stund så fortsätter vi som de flesta andra länsstyrelser med jordbrukarstöds- och djurkontroller. Självklart gör vi detta med alla nödvändiga försiktighetsåtgärder mot smittspridning, exempelvis genom telefonkontakt i stället för att träffas fysiskt i samband med/efter kontrollen.

Vi kommer inom kort att kalla berörda aktörer till ett regionalt samverkansmöte om påverkan på livsmedelsproduktionen i länet.

Vår handläggning är i dagsläget inte påverkad, men kan med ett stort personalbortfall komma att ta längre tid.

Vi kommer inom landsbygdsområdet att prioritera:

 • Utbetalning av jordbrukar-, projekt-, miljöinvesterings- och företagsstöd

 • Miljöbalksprövning - samråd, tillstånd och dispenser

 • Tillsyn inom djurskydd och livsmedel

 • Verksamhet inom naturskötsel som kan få stor påverkan på andra aktörer

Karin Bergman, Landsbygdsdirektör

 

I detta nummer kan du läsa om:

 • Varning för falska djurskyddshandläggare

 • SAM-Internet

 • Fågelinfluensa skyddsnivå 1

 • Mark- och djurmatchning

 • När är det betessäsong?

 • Rådgivning för företag

 • Naturum öppnar

 • Ekologisk dikalvsproduktion

 • Vildsvin i jordbrukslandskapet

 • Upplev Björnnäset på nytt!

Och andra intressanta inslag. Du kan också läsa om våra kommande kurser och aktiviteter.

 

Varning för falska djurskyddshandläggare

Länsstyrelsen har fått information om att det förekommer personer som utger sig att vara djurskyddshandläggare som kommer från Länsstyrelsen. Om du får en kontroll av Länsstyrelsen, oavsett om det beror på en anmälan eller att du blivit uttagen för en normalkontroll, ska handläggaren kunna uppvisa legitimation/tjänstekort som styrker att den kommer från Länsstyrelsen. All personal har dessutom uppmärkta kläder som det står Länsstyrelsen på.

 

SAM-Internet - Vi hjälper till!

Visste du att vi kan hjälpa dig med din SAM-ansökan om Jordbrukarstöd! Under hela ansökansperioden (5 februari – 8 april) går det att få hjälp genom att ringa Länsstyrelsernas gemensamma växel på 0771-67 00 00.

Det finns även möjlighet att boka ett telefonmöte för att få teknisk support av SAM-ansökan.

Foto: Pixabay
 

Fågelinfluensa skyddsnivå 1

 I Sverige rådet det fortfarande skyddsnivå 1 gällande fågelinfluensa. Det innebär att du måste ge dina fjäderfän foder och vatten inomhus eller ute under tak eller skydd som förhindrar kontakt med vilda fåglar. Något som Länsstyrelsen ofta stöter på vid hållande av fjäderfä i mindre skala är att höns och andfåglar, som ankor, gäss och änder hålls tillsammans, något som inte är tillåtet eftersom smittade andfåglar kan fungera som symptomfria överförare av virus. För mer information om fågelinfluensa, se länk

Foto: Natalie Osbeck
 

Mark- och djurmatchning

Har du mer mark än vad du och dina djur behöver - eller är du i behov av mer betesdjur eller mer mark? Länsstyrelsen Kalmar Län erbjuder tre digitala förmedlingstjänster för att underlätta kontakt mellan mark- och djurägare. Vår förhoppning är att kunna främja en fortsatt hävd för att bevara ett rikt odlingslandskap.

Anmäl intresse här hos oss! Tjänsten är kostnadsfri.

Betesförmedling

Vallförmedling

Ängs- och slåtterförmedling

Foto: Pixabay
 

När är det egentligen betessäsong?

Det finns inget exakt datum som säger när du kan släppa ut dina djur på bete utan ligghall. Betestillväxt måste dock ske, vilket börjar ske när dygnsmedeltemperaturen är mer än +5 grader under en längre period. Marken ska dessutom vara så pass torr och ha den beskaffenheten att den klarar av belastningen från djuren utan att bli upptrampad.

 

Rådgivning för företag

Inom landsbygdsprogrammet finns det möjlighet för små och medelstora företag på landsbygden att få stöd för enskild rådgivning. Kanske har du behov av att se över ditt arbetssätt på grund av den rådande krisen - eller av andra skäl. Länsstyrelsen har avtal med konsulter inom följande områden:

 • Prissättning – vad är rätt pris på produkterna/tjänsterna?

 • Kategorisegmentering – behöver du komplettera eller kanske exkludera några produkter i ditt utbud för att öka din försäljning?

 • Exponering – hur kan exponeringar, skyltningar etc påverka försäljningen?

 • Säljträning – hur tränar du din personal att presentera produkterna på rätt sätt?

 • Paketering & prissättning inom besöksnäringen – paketera dina tjänster och nå ut till nya målgrupper

 • Marknadsföring och digital kommunikation – identifiera nya möjligheter med förbättrad marknadsföring

 • Affärsutveckling – få hjälp att skapa en skarpare affärsplan

 • Tillgänglighetsanpassning – öka lönsamheten genom god tillgänglighet för alla

Stödet gäller alla branscher utom primärproduktion. En egenavgift tas ut för enskild rådgivning.

Hör av dig till Anna Carin Pålsson, tel 010-223 83 34, annacarin.palsson@lansstyrelsen.se 

Foto: Stina Nilsson och Josefine Nilsson
 

Naturum öppnar som planerat!

I dessa tider när vi behöver vara noga med att inte sprida smitta och vara aktsamma om varandra har naturums verksamhet varit uppe till diskussion. Nu har vi landat i att vi kommer att öppna naturum som planerat; naturum Ottenby den 4 april och Naturum Trollskogen den 9 april. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och dessa kan ju som bekant ändras snabbt.

Verksamheten som är planerad i naturums programblad kan komma att begränsas och programpunkter kan ställas in med kort varsel. Det kan också bli snabba beslut kring stängning vissa dagar om det uppstår personalbrist. Vi uppmanar alla att följa naturum på sociala medier för den snabbaste uppdateringen av läget. Vi är jätteglada att vi kan öppna upp våra naturum. Tillsammans tar ansvar och besöker bara naturum när vi är friska så klart! Välkomna!

Naturum Trollskogens webbsida

Naturum Ottenbys webbsida

 

Ekologisk dikalvsproduktion med fokus på ombyggnad av befintliga djurstallar 

Vi besöker två gårdar i Hjortedstrakten som har ställt om från konventionell mjölkproduktion till ekologisk dikalvsproduktion och i samband med det byggt om och anpassat stallarna för ekologisk produktion. I samband med lunchen hålls även föreläsning och diskussion i sal. Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån som projekterat ombyggnaderna leder denna dag.

Vildsvin
 

Vildsvin i jordbrukslandskapet

På många håll i vårt län har vildsvinen blivit en stor utmaning för framförallt lantbruket. Problemen uppstår i områden där vildsvinen bökar upp nysådda grödor, vallar och betesmarker eller betar av stråsäden. Det orsakar stora skördebortfall med ekonomiska förluster som följd för den enskilde lantbrukaren eller markägaren.

Länsstyrelsen Kalmar län har skapat en hemsida där vi har samlat information om hur vildsvinen påverkar jordbrukslandskapet och vad du som lantbrukare kan göra för att både motverka men även rätta till angripna marker.

Foto: Daniel Cluer
 

Upplev Björnnäset på nytt!

Vid Åkebosjön i Hultsfreds kommun ligger naturreservatet Björnnäset på en udde. Området har alltid varit ett populärt besöksmål. Under förra året genomfördes en naturvårdsbränning i Björnnäset och nu kan man besöka området och se hur naturen svarar på en sådan naturvårdsåtgärd.

Länsstyrelsen har nu i samarbete med Hultsfreds kommun rustat de två lederna i reservatet efter bränningen. Den blå, 2 kilometer långa leden har medelsvår terräng. Den röda 3,5 kilometer långa leden går genom bitvis krävande terräng. Nya ledmarkeringar ska göra vandringen tryggare. Vid den gamla torplämningen, där lederna skiljs åt, har ett nytt bord ställts upp och utsikten ner mot vattnet röjts fram. Väljer man att fortsätta den röda leden kommer man att hitta nya bänkar kring grillplatsen vid sjöstranden. Ta med egen ved, och allt skräp tar du givetvis med dig hem igen.

 

Enskild rådgivning

Inom landsbygdsprogrammet erbjuder vi enskild rådgivning för företag på landsbygden. Vi har rådgivning inom flera områden som Greppa Näringen, ekologisk produktion, ett rikt odlingslandskap, nya jobb och kommersiell service.

Mer information och kontaktpersoner finns på vår hemsida. Passa på att untyttja möjligheten att få enskild rådgivning!

Tyvärr kan vi för tillfället inte ha några gruppaktiviteter.

 

Forska om kulturmiljö hemifrån 

 Med hjälp av de digitala sökverktygen Fornsök och Historiska kartor, kan du nu göra efterforskningar på egen hand om de kulturmiljöer som finns i din närhet eller på andra ställen i landet.

 

Distributionsmöjligheter för småproducenter

För matproducenter i Kalmar län som har behov av att hitta nya distributionskanaler finns det företag som erbjuder samarbetsmöjligheter. Hör av dig till Anna Carin Pålsson om du är intresserad och vill veta mer, tel 010-223 83 34 eller annacarin.palsson@lansstyrelsen.se. 

 

Tips

Nu när vi inte kan träffas i samma utsträckning som tidigare vill vi tipsa om att det finns mycket kompetens att ta del av via nätet. Här är några förslag:

Landsbygdsnätverkets lunchseminarier

Hushållningssällskapets kunskapspodd 

LRF webbinarier 

Agfo

Kalender

 
 

Aktiviteter

Tyvärr har vi på grund av coronaviruset blivit tvungna att ställa in en del av våra aktiviteter. Du hittar alltid aktuell information i kalendern på vår hemsida.

02 april  Hjorted
 

Ekologisk dikalvsproduktion med fokus på ombyggnad av befintliga djurstallar

Vi besöker två gårdar som ställt om från konventionell mjölkproduktion till ekologisk dikalvsproduktion och i samband med det byggt om och anpassat stallarna för ekologisk produktion. I samband med lunchen hålls även föreläsning och diskussion i sal. Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån som projekterat ombyggnaderna leder denna dag.

7-8 april och 15-16 april  Calmar Stadshotellet
 

Grundkurs att använda växtskyddsmedel, utomhus

Kursen behandlar säker hantering av växtskyddsmedel, hälsorisker med växtskyddsmedel, spridningsteknik, risker för den yttre miljön, integrerad bekämpning, nya lagar och förordningar. Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Om inte situationen med Covid-19 förvärras så genomförs utbildningen som planerat då den kan vara av stor betydelse för den enskilde företagaren. Om du inte vill delta fysiskt så finns det möjlighet att ansluta via Skype, skicka ett mail till nina.h.nilsson@lansstyrelsen.se Observera att du ändå måste delta fysiskt på eftermiddagspasset den 8 april (då vi är utomhus) och vid provtillfället. Tillhör du en riskgrupp så kan provet göras på Länsstyrelsen i Kalmar vid annan tidpunkt efter överenskommelse. Om du har några förkylningssymtom – stanna hemma!

21 april 18.00-21.00  Staby Gårdshotell, Högsby
 

Hjorthägn - ett alternativ

Funderar du på att sätta upp ett hägn för att hålla hjortar? Då har du kanske en del frågor innan du börjar. Välkommen till en informationsträff där vi hoppas kunna ge dig svar på dina frågor om vilthägn.

24 april  Ödevata FiskeCamp / Grimsnäs Herrgård
 

Inspirationsdag för turismföretagare i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län

Vill du få inspiration för att starta upp ett företag inom turism eller vill du utveckla din befintliga verksamhet mot ett mer hållbart och nytänkande sätt att arbeta? Följ då med på en länsgemensam inspirationsresa till två spännande turistverksamheter.

14 maj, 13.00-17-00  Hans Leions gårdsplan, Bjursnäs 111, Hagby
 

Fältdag - Integrerat växtskydd

Välkommen till en eftermiddag kring temat Integrerat Växtskydd! Det blir intressanta punkter för alla, oavsett om du är konventionell eller ekologisk odlare.

Under dagen blir det maskindemonstrationer, föreläsningar med mera.

19 augusti  Staby Gårdshotell, Högsby
Foto: Apinordica
 

Bredda honungsproduktionen med sorthonung

Är du biodlare och intresserad av att utveckla din honungsproduktion? Då kan en inspirationsdag med fokus på sorthonung med Lotta Fabricius från Apinordica vara något för dig!

Under dagen får du kunskaper om definitionen och kvalitet, grundförutsättningar för och planering av sorthonungsproduktion samt tips om hur du kan arrangera honungsprovning!

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från avdelningen för Utveckling & Landsbygd, Länsstyrelsen Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Webbplats
Skicka vidare