Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 2 februari 2021 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats

I detta nummer kan du läsa om:

  • Jordbrukarstöd 2021

  • Bevattningsdammar

  • Hela Sverige blommar

  • Naturum i Kalmar län

  • Bättre tillgänglighet i Blomsfors

  • Landsbygdsprogrammet

Du kan också läsa om våra kommande kurser och andra aktiviteter.

 

Jordbrukarstöd 2021

Nu har ansökningsperioden för jordbrukarstöd startat. Sista dag för ansökan är 15 april. För många innebär årets ansökan att man måste förlänga sina åtaganden som gick ut 2020.

Läs mer om vad som gäller vid förlängning och övriga nyheter för året på Jordbruksverkets webplats.  

 

Bevattningsdammar

En bevattningsdamm kan ge en jämnare och säkrare vattentillgång under växtsäsongen. Att anlägga en bevattningsdamm är en stor investering. Dammen ska fungera i många år framöver, vilket innebär att du behöver planera för kommande förändringar i klimatet. Hur dammen utformas och var i landskapet den placeras är viktigt att fundera över så att konflikter med andra intressen som kulturmiljö, naturvård, vattentäkter, friluftsliv med mera undviks.

Många hör av sig till Länsstyrelsen med frågor gällande anläggande av bevattningsdammar. Här finns en informationssida om vad som gäller för olika frågor om bevattningsdammar och information om vem du i första hand kan vända dig till med just dina frågor. 

Foto: Petter Halden
 

Hela Sverige blommar – mer blommor för pollinatörer!

Projektet Hela Sverige blommar startar nu i Kalmar län. Projektet drivs av Hushållningssällskapet och syftet är att erbjuda gratis utsäde av ettåriga eller fleråriga blommor till intresserade lantbrukare. Länsstyrelsen Kalmar län har gått in som en av sponsorerna för projektet. Vårt bidrag kommer att ge möjlighet till cirka 25 hektar nya blomsterremsor i åkermark!

Utan våra vilda solitärbin, humlor och blomflugor får vi knappt några skördar av t ex frukt, bär, raps, bönor och klöverfrö. Det arbete dessa vilda insekter gör kan aldrig helt ersättas av våra tama honungsbin. Flera studier visar att vilda, pollinerande insekter minskar och en av orsakerna är bristen på blommor i landskapet. 

Nu kan du bidra till att öka matförråden för pollinatörer genom projektet. Lantbrukare som tar kontakt med Hushållningssällskapet kan få en säck utsäde med ettåriga eller fleråriga blommor som räcker upp till 0,5 hektar. Du som lantbrukare står för kostnaden för sådd av fröerna och bestämmer själv var blommorna ska sås. Särskilt lämpliga ytor är Ekologiska Fokusarealer som ”obrukade fältkanter” och ”blommande trädor”. Fröerna etableras som en vanlig vallgröda, de sås grunt i varm jord med fint bruk. Välta efteråt. Lämplig skötsel beror på vald fröblandning. 

Vill du vara med och bidra? Hör av dig till: Emma Persson, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, emma.persson@hushallningssallskapet.se  eller telefon: 072-381 53 70

Foto: Anna Lindberg
 

Vad ska du göra i helgen?

Du har väl inte missat att naturumen i Kalmar län varje vecka kommer med utflyktstips på platser runt om i länet. Naturum OttenbyNaturum Trollskogen och Naturum Västervik lägger ut tipsen via Facebook och Instagram. På deras respektive hemsidor kan du på en karta se var i länet platsen ligger. Detta är en del i arbetet med Friluftsåret Luften är fri. Hoppas du blir inspirerad och hittar något nytt utflyktsmål. Välkommen ut!

Foto: Malin Miller
 

Bättre tillgänglighet i fina Blomsfors

Under vintern har vi anlagt en parkering i naturreservatet Blomsfors i Oskarshamns kommun. Vägen fram till parkeringen är också förbättrad. Vandringsleden som främst sträcker sig längs äldre brukningsvägar håller på att röjas fram och beräknas vara klar till försommaren. Längs leden passerar man gamla slåtter- och odlingsmarker. Leden slingrar sig också genom spännande, blockrika skogar med många grova träd och död ved. Man passerar sjön Lillyttern och vandrar längs vackra Virån. Vi hoppas att detta ska bli ett nytt favoritbesöksmål under sommaren.

 

Landsbygdsprogrammet

EU satsar extra pengar i landsbygdsprogrammet för återhämtning efter Coronapandemin. För Sverige handlar det om ytterligare 1,4 miljarder kronor som regeringen kommer att fördela till stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet. Hur regeringen kommer att fördela dessa pengar blir klart först i vår.

Budget och övergångsregler är ännu inte beslutade av EU-kommissionen vilket gör att stöd och regler kan komma att ändras. För mer detaljerad information och senaste uppdateringarna gällande landsbygdsstöden, besök Jordbruksverkets webbplats

Kalender

2 mars 09.00-15:00  Digitalt
Foto: Nina Nilsson
 

Information växtskydd 2021

Välkommen till växtskyddsmöte inför årets säsong ! Inbjudna företag informerar om nyheter, nya strategier och ev. förändringar i registreringar för befintliga preparat.

Informationen kommer att hållas digitalt via Skype en länk till mötet skickas ut dagen före. Välkomna!

3-17 mars 08:15-16:30  Digitalt
Foto: Nina Nilsson
 

Vidareutbildning, växtskydd

Vårens vidareutbildning för klass 1L och 2L kommer att genomföras digitalt via Skype.

Anmälan görs via Jordbruksverkets kursportal. Det är också där du kommer att skriva ditt prov på kursdagen. Aktuella kursdatum är 3, 4, 8, 11 och 17 mars.

9 mars 19:00-21:00  Digitalt
 

Tackakött, ett naturligt gott kött

Som ett led i Kalmar läns livsmedelsstrategi och som en del i arbetet med Exceptionell råvara bjuder vi in dig som har får, är medlem i fåravelsförening, jobbar med får och/eller kött och är intresserad av smak, smakutveckling och vad det kan leda till för möjligheter. Här kan du läsa mer om kvällens program.

10-11 mars 10:00-13:00  Ödevata Fiskecamp, Emmaboda
 

Workshop naturguidning

Vill du börja guida grupper i naturen? Eller guidar du redan idag men behöver utveckla dig inom området? Länsstyrelsen erbjuder nu en tvådagars workshop med Marcus Eldh och Simon Green inom naturguidning. Workshopen är för dig som driver egen verksamhet eller är anställd i en verksamhet på landsbygden i Kalmar län. 

30 mars-8 april  Digitalt
 

Grundkurs, växtskydd

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L - 2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs.

Kursen kommer att genomföras digitalt och hålls 30-31 mars och 7-8 april, anmälan görs via Jordbruksverkets kursportal, det är också där som provet kommer att skrivas sista kursdagen. 

6 april  Digitalt
 

Småskalig grishållning med lantrasinriktning, del 1

Skulle du vilja lära dig om hur det är att ha gris småskaligt? Välkommen till en dag som kommer ge både inspiration och kunskap för att komma igång med småskalig grishållning.

12 april 14:00-17:00  Digitalt
 

Kunskapsdag 1 - en del i vårt arbete med den regionala livsmedelsstrategin

I år blir det två kunskapsdagar, 12 och 14 april. Vi genomför träffarna digitalt och i samverkan med Smålands tre regionala livsmedelsstrategier, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Den 12 april blir det en eftermiddag med erfarenheter utifrån corona. Några företag som hittat olika kreativa lösningar i krisens spår, samt viss pågående forskning i pandemi-tider! För dig som är intresserad av livsmedelsfrågor och speciellt anpassad till dig inom restaurang och besöksnäring.

13 april  Digital
 

Småskalig grishållning med lantrasinriktning, del 2

Skulle du vilja lära dig om hur det är att ha gris småskaligt? Välkommen till en dag som kommer ge både inspiration och kunskap för att komma igång med småskalig grishållning. Fortsättning, del 2.

14 april 10:00-14:00  Digitalt
 

Kunskapsdag 2 - en del i vårt arbete med den regionala livsmedelsstrategin

I år blir det två kunskapsdagar, 12 och 14 april. Vi genomför träffarna digitalt och i samverkan med Smålands tre regionala livsmedelsstrategier, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Den 14 april blir det en dag om företagsnära forskning, som ger möjligheter, kunskap och inspiration till dig som är företagare eller verksam i leden ”Från jord till bord”! För företag inom livsmedelssektorn och för dig som är intresserad av livsmedelsfrågor.

15 april 9:00-12:30 eller 14.00-17.30  Stensjö by, Oskarshamn
 

Ympning av äppelträd

Att ympa sitt eget äppelträd är ett fantastiskt och viktigt men snart bortglömt hantverk. Missa inte detta tillfälle där du får lära dig ymptekniken så att du på egen hand kan föröka dina favoritsorter och berika odlingslandskapet på dina marker, i din äppelodling och i din trädgård! Du får dessutom lära dig hur du barkympar på befintliga träd i den fantastiska miljön i Stensjö by!

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Webbplats
Skicka vidare