Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Halmstads kommun

Nyheter till vårt näringsliv

Nyhetsbrev den 19 mars 2020

Information med anledning av coronaviruset

Tillsammans för vårt Halmstad

Coronavirusets framfart får potentiellt stora konsekvenser för ekonomin och vårt lokala näringsliv. Tillsammans behöver vi alla hjälpa våra företag att överleva och bibehålla de lokala arbetstillfällena.

Alla vi som är friska, vilket ännu är de flesta av oss, kan göra skillnad för Halmstads företagare. Det kan vara att handla i våra lokala butiker och besöka våra caféer och restauranger. Med rätt hygienåtgärder förstås!

Vi i kommunen följer utvecklingen genom kontakt med olika aktörer och organisationer. För att underlätta för våra företagare inför vi omedelbart en rad åtgärder som finns att läsa om här. Samtidigt diskuterar vi vilka ytterligare åtgärder som kan göras för att frigöra tid, vara ett stöd och möjliggöra förstärkt likviditet för våra företagare.

Tillsammans hjälper vi vårt Halmstad!

Lina Siljegård
Tillväxtdirektör 

HALMSTADS KOMMUNS STÖD 

Lättnader när det gäller tillsyns- och kontrollavgifter

Halmstads kommun har fattat en rad beslut för att underlätta för kommunens företag.

  • Miljöförvaltningen genomför inga tillsyner under april och maj i verksamheter som bedöms vara påverkade av covid-19. Detta för att inte ta företagens tid i anspråk i en svår tid. Tillsynen av dessa verksamheter skjuts istället fram i tiden.

  • För att underlätta ett företags likviditet kan du som företagare begära anstånd för betalning av avgifter. Det gäller sådana som är kopplade till årlig kontroll och tillsynsavgifter inom områdena miljötillsyn och livsmedelskontroll. Anståndet kan ges för sex månader.

  • Miljöförvaltningen förlänger betaltiden till sex månader för fakturor kopplade till årlig kontroll och tillsynsavgifter inom områdena miljötillsyn och livsmedelskontroll. Beslutet gäller alla fakturor från och med 19 mars.

Tillåtet att öppna uteserveringar redan nu

Nu väntar en vecka med strålande solsken i Halmstad! För att möjliggöra försäljning utomhus i den friska luften är det från och med 18 mars tillåtet att öppna uteserveringar. Det innebär en tidigareläggning. Den normala öppettiden är 1 april.

Samlad coronainformation på www.halmstad.se 

På kommunens webbplats finns en informationssida om coronaviruset och covid-19. Där berättar vi om kommunala beslut som rör företag och hänvisar till andra webbsidor med viktig information. Vi kompletterar innehållet efter hand. 
www.halmstad.se

TIPS FRÅN ANDRA ORGANISATIONER

Samlad information från myndigheter

På verksamt.se finns samlad information från Sveriges myndigheter om det nya coronaviruset. Du kan exempelvis få information om anstånd med betalning av skatt, uppsägning av personal, finansiering och annat som är viktigt för dig som företagare att känna till.
verksamt.se

Besök Företagsakuten idag

Företagarna Halland anordnar idag, den 19 mars klockan 16.00, ”Företagsakuten” på andra våningen ovanför Café Nosh i centrala Halmstad. Alla företagare välkomnas dit med sina frågor, även de som inte är medlemmar i Företagarna.

På plats finns experter som kan hjälpa till att svara på frågor: Madeleine Palmhager, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen, Bengt Johnsson, expert på frågor som rör varsel och permittering, och Madelen Rossköld, expert på skattefrågor för företag.

Vänd dig till Timbanken

Timbanken är ett stöd för dig som driver ett företag i Halland. Du kan få fem fria konsulttimmar till exempel inom ekonomi, juridik och avtal, något som kan vara till hjälp i coronatider.
timbanken.se

Få stöd i din planering för bortfall

Behöver du planera för ett bortfall av personal, varor och tjänster? Då finns ett stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Stödet består av frågor på temana identifiera, avgränsa och prioritera. Kan till exempel någon verksamhet prioriteras bort och resurser flyttas?
Frågorna hjälper dig som företagare att göra den planering som behövs för att verksamheten ska fungera på rimlig nivå. 
MSB:s information om kontinuitetshantering