Nyhetsbrev MUCF maj 2018

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nyhetsbrev Maj 2018

Skolval 2018 – Sveriges största demokratiprojekt för unga

Skolval ger elever chansen att få diskutera frågor som demokrati, inflytande samt att ta ställning genom att rösta på ett parti. Skolval riktar sig till den som går i årskurs 7-9 eller gymnasiet och själva valet arrangeras av elever, elever och lärare tillsammans eller med elevråd eller elevkår. Det är enkelt att anmäla sig och allt material är gratis.

I en debattartikel i Lärarnas tidning 14 maj uppmanar MUCF skolor och kommuner att göra en insats för demokratin genom att anmäla sig till Skolval 2018.

Läs mer och anmäl skolan på Skolval 2018:s webbplats www.skolval2018.se

Sista anmälningsdag är 1 augusti 2018.

Här kan du se vilka skolor i din kommun som anmält sig.

MUCF deltar i Almedalsveckan

MUCF deltar i Almedalsveckan i Visby 1 juli–8 juli 2018. Vi välkomnar åhörare till våra spännande seminarier, med och utan ministrar, bland annat följande:

  • Alla välkomna - utom unga hbtq-personer. Vad förlorar arbetsmarknaden på att stänga dörren?
  • Youmo.se visar vägen för unga nyanlända.
  • Vem får chans på demokratin? Ungas röster räknas.

Våra seminarier på Almedalens programwebb.

MUCF inleder en översyn av bidragsfördelningen till barn- och ungdomsorganisationer

MUCF har under en tid uppmärksammat att den fördelningsnyckel som idag används när organisationsbidrag fördelas slår igenom på ett sätt som inte var avsikten.

Myndigheten vill inte att fördelningsnyckeln ska vara normerande för hur barn och unga väljer att organisera sig. Vi vill heller inte styra hur civilsamhället väljer att organisera sig på grund av hur fördelningsnyckeln fungerar. Därför inleder MUCF ett arbete med att se över hur statsbidragen ska fördelas framöver. Mer information följer.

Insatser mot hot, hat och våld i den allmänna debatten

Nu finns det statsbidrag att söka hos MUCF till projekt som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet. Projekten kan till exempel handla om stärka individer eller grupper som är opinionsbildare eller som på annat sätt deltar i det offentliga samtalet och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar. Men syftet är också att öka kunskapen om hur vanligt hot och hat i det offentliga samtalet är och konsekvenser av det.

Ansökningsomgången öppnade 7 maj 2018 med sista ansökningsdag den 20 juni 2018. Ansökan sker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansökningssystem.

Sök bidrag från MUCF.

Järvaveckan

Mellan 9 juni-13 juni 2018 deltar MUCF för första gången tillsammans med EU-kommissionen, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Universitets- och högskolerådet (UHR) på Järvaveckan.

Vi har ett gemensamt tält med aktiviteter, tävlingar och flera spännande gäster varje dag. Vi presenterar några av EU:s mest populära satsningar för unga: Erasmus+, Eures, Europeiska Solidaritetskåren, Europa för Medborgarna och Europaåret för kulturarv.

Järvaveckan 2018.

Beställ Prata Politik!

Prata politik! är ett metodmaterial för dig som arbetar på högstadiet eller gymnasiet. Det är ett stöd för lärare som vill bjuda in politiska partier till sina skolor. I materialet finns exempel på olika metoder, tips och diskussionsfrågor som du kan använda för att främja samtal om politik i skolan.

Beställ Prata Politik!

Fler tips till undervisning om politik och demokrati

Politiken för det civila samhället

Det händer mycket inom politiken för det civila samhället just nu. Regeringen har precis gett ut den nya skrivelsen En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället, samtidigt som vår årliga studie om villkoren för det civila samhället – i år med fokus på ideella föreningar och samfälligheter på landsbygderna och i tätort och deras olika förutsättningar – redovisades för departementet 22 maj.

MUCF:s rapport heter Civilsamhället på landsbygder och i tätort. Villkor och roller för ideella föreningar och samfälligheter 2017 och kommer att finnas för nedladdning på mucf.se i mitten av juni.

Kortfilm synliggör unga hbtq-personers behov – nu även på engelska

Arbetar du med unga och vill ha positiva exempel på hur du kan främja en trygg miljö för unga hbtq-personer? Ta del av unga hbtq-personers egna berättelser om vad som har stärkt dem – i skolan, på fritiden och i familjen.

I skriften Stödjande och stärkande har vi samlat 145 unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer. Filmen med samma namn är baserad på studien. Nu finns filmen även med engelsk textning.

IOP – vad är det?

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en modell för samverkan som har väckt politiskt intresse på både lokal, regional och nationell nivå. Många efterfrågar mer kunskap om vad IOP är och vad det kan bidra till. I en ny kunskapsöversikt belyser MUCF några vanliga frågor om IOP.

Skriften ger en enkel översikt över området för både offentliga och idéburna aktörer i Sverige. Ladda ner Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

MUCF vill göra din kommun UNIK!

Med modellen Ungt Nutida Inflytande i Kommunen, UNIK, har Västerås lyckats nå ungdomar att delta i olika kommunala engagemangsgrupper. Ungdomar som i vanliga fall inte identifierar sig med begrepp som politik och kommun upplever att viktiga frågor gäller även dem. Det gör att kommunen får ett bättre representativt urval i dialogerna med unga.

MUCF har i uppdrag att sprida modellen i landet och andra kommuner har visat stort intresse. I maj genomförde vi till exempel en första spridningskonferens där intresset var mycket stort och konferensen fullsatt. Men det blir fler tillfällen och under året kommer MUCF ta fram mer material för att kommunerna ska kunna arbeta med UNIK-modellen.

Nya regler om personuppgifter

Från den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning tillämpas. Vi värnar om din integritet och att behandlingen av dina personuppgifter sker rättssäkert och korrekt. I vår integritetspolicy förklarar vi närmare vad de nya reglerna innebär och hur vi som myndighet hanterar personuppgifter. Se mer på www.mucf.se och läs vår integritetspolicy.

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+