NYHETSBREV FRÅN
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Januari 2016

Ung tjej i parken. Fler personer i bakgrunden. 

Ungas möjligheter till inflytande

Hur kan man öka ungas möjligheter till inflytande? Stöd till unga politiker och medborgarförslag från unga är två insatser som vi jobbar med.
Ungas möjligheter till inflytande

  

Missa inte att söka!

I år blir det bara ett ansökningstillfälle för bidrag till kvinnoorganisationers projekt, jämställdhetsprojekt, ungas organisering, mot rasism och intolerans och för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Nästa ansökningsomgång öppnar i slutet av denna månad och sista ansökningsdag är 15 mars.

Våra bidrag

  

Är du vår nya chef eller utredare?

Vi söker en chef till avdelningen för stöd och samverkan. Vi söker också en eller flera utredare.
Avdelningschef
Utredare

  

Europa för medborgarna

Europa för medborgarna är ett bidrag för att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare och att stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid. I år är det nya prioriteringar för bidraget. Sista ansökningsdag är 1 mars 2016.
Europa för medborgarna

  

Träffa oss i Lycksele

Informationsträff om Erasmus+ Ung och Aktiv
För dig som vill ta emot volontärer, göra ett internationellt projekt eller samarbeta på europeisk nivå.
Tid: 25 januari klockan 10-16.
Plats: Stadshuset i Lycksele, Storgatan 22. Lokal: Politikern.
Program
Anmälan till informationsträffen
Nyheter
Prenumerera på nyhetsbrevet Vidgade vyer om utbyten och internationellt samarbete.
Inbjudningar
Prenumerera på våra inbjudningar till kurser, utbildningar och konferenser.
Följ oss på FacebookFölj oss på Twitter
Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedInFler delningsalternativ

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se 

Avregistrering: