Anmäl er till skolval 2018 och ansök om bidrag för att öka valdeltagandet!

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nyhetsbrev 14 november 

Tre ungdomar tar emot röstkuvert och stoppar röstkuvert i låda

Anmäl er till Skolval 2018!

Nu kan skolor anmäla sig till skolval 2018 – projektet som engagerar hundratusentals elever till samtal om demokrati och politik. Det är en möjlighet för unga att känna delaktighet och göra sin röst hörd. 
Anmäl er på Skolvals webbplats

MUCF har i uppdrag att förbereda skolval i samband med de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019.
Om MUCF:s uppdrag om skolval 2018 och 2019

Påminnelse: Organisationer kan söka bidrag för att stimulera valdeltagande i skolvalen 2018 och 2019. Ansök senast 15 november. 
Bidrag för att stimulera valdeltagande i skolval 

Bidrag för att öka valdeltagandet

Nytt bidrag för arbete med att öka valdeltagandet i de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019. Syftet är att öka valdeltagandet bland unga, utrikes födda, personer med funktionsnedsättning och i  områden där valdeltagandet är lågt. Kommuner och organisationer kan söka senast 30 november.
Bidrag för att öka valdeltagandet!

Nya rapporter från Temagruppen

Temagruppen Unga i arbetslivet tar fram kunskap om unga som varken arbetar eller studerar.

Unga utanför i åtta regioner
Rapporten ger för första gången en helhetsbild på regional nivå av i vilken utsträckning unga varken arbetar eller studerar och inte heller har någon annan meningsfull sysselsättning. Ambitionen är att ge olika aktörer bättre beslutsunderlag för att kunna utveckla mer träffsäkra insatser för gruppen.
Unga utanför i åtta regioner

 

Tid för aktivitetsersättning för unga!
Antalet unga med aktivitetsersättning har ökat markant sedan 2003. Rapporten ger en helhetsbild av systemet med aktivitetsersättning, hur det fungerar och vilka utmaningar och möjligheter som finns för att stötta unga vidare i studier eller till arbete.
Tid för aktivitetsersättning för unga!

Bidrag till forskning om civilsamhället

I år får fem forskningsprojekt bidrag från MUCF. Vård på centralen: Initiativ i det civila samhället istället för offentlig vård och Civilsamhället: Mötesplats för mångfald eller Lika barn leka bäst? är två exempel. 
Fyra miljoner till forskning om civilsamhället

Kalender

7
DEC
2017

Direktsändning av konferensen Våldsprevention 2017
En konferens om våldspreventiva insatser med ett genusperspektiv. Missa inte direktsändningen 7 och 8 december. 
Direktsändning Våldsprevention 2017

15
DEC
2017

Bredda normen på arbetsplatsen – om unga hbtq-personers etablering
Ett webbseminarium om unga hbtq-personers etablering samt främjande faktorer för en inkluderande arbetsplats.
Bredda normen på arbetsplatsen

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+