Information från Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västmanlands län - Ett jämställt Västmanland

Nummer 2 april 2018

Hela nyhetsbrevet som PDF

Nu rullar vi ut plattformen

"Ett jämställt Västmanland"

Anslutningsmodellen "Ett jämställt Västmanland" är under uppbyggnad och ska släppas officiellt inför nästa Jämställdhetsråd den 29 maj.

Inom kort uppmanas alla rådets organisationer att ansluta sig via webbplatsen Ettjamstalltvastmanland.nu och visa på vilket sätt de tänker bidra till att uppfylla jämställdhetsstrategins mål.

Jämställdhetsrådet har tagit fram en symbol för arbetet, som också kommer att fungera som ett digitalt klistermärke för de organisationer som ansluter sig till strategin. De fem kronbladen i blomman symboliserar de fem fokusområdena i länsstrategin.

Webbplatsen är inte invigd än, men om du vill bekanta dig med den redan nu kan du följa denna länk: Ettjamstalltvastmanland.nu.

Foto av jämställdhetsminister Åsa Regnér

Jämställdhetsminister

Åsa Regnér kom på besök

Den 21 februari kom jämställdhetsminister Åsa Regnér till slottet för dialog och fortsatt inspiration i länets jämställdhetsarbete. Landshövding Minoo Akhtarzand bjöd in jämställdhetsministern, länets jämställdhetsråd, fokusgrupper och andra gäster till dialogmötet.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér pratade om regeringens arbete och berättade att regeringen har avsatt medel för att arbeta förebyggande mot kvinnovåld. Åsa Regnér påpekade att #metoo-uppropet med all önskvärd tydlighet synliggjorde behovet av ett systematiskt och förebyggande arbete som måste påbörjas i förskola och skola och fortsätta på alla arbetsplatser.

Jämställdhetsministern berättade också om varför regeringen har tillsatt den nya jämställdhetsmyndigheten.

– Den ska ge stadga och stabilitet. Nu är det slut på projektifieringen inom detta politikområde, sade Åsa Regnér. För första gången har vi en myndighet som kan arbeta systematiskt och följa upp långsiktiga effekter, istället för att regeringen arbetar med korta projekt.

Foto av Morgan Johansson och Minoo Akhtarzand

... och sedan kom justitieminister Morgan Johansson

På jämställdhetsrådet den 28 mars fick rådet besök av justitieminister Morgan Johansson. Han pratade om regeringens kommande satsningar på Polismyndigheten, vilka ska leda till att fler våldsbrott mot kvinnor klaras upp.

Om regeringen vinner valet kommer de att satsa ytterligare två miljarder på Polisen. Pengarna ska framför allt gå till att anställa fler poliser och därmed klara upp fler brott. Ett område som Morgan Johansson särskilt nämnde är uppklarningen av sexualbrott och sexuella trakasserier där uppklarningsprocenten har varit oacceptabelt låg.

Foto av Per-Anders Sunesson

Per-Anders globala kamp mot prostitution och människohandel

Per-Anders Sunesson, som är regeringens ambassadör för att bekämpa prostitution och människohandel, besökte länets jämställdhetsråd. Per-Anders kallar sig själv för handelsresande i att sprida Sveriges modell om att kriminalisera sexköpare.

Per-Anders Sunesson reser världen runt och pratar med andra länders regeringar med målet att stoppa prostitution och människohandel. Bilden Per-Anders målar upp är minst sagt kolsvart.

- Det finns studier som visar att vi aldrig haft fler ”slavar” än vad vi har idag, säger Per-Anders Sunesson

Vissa inofficiella uppskattningar anger att 21 miljoner människor kan vara utsatta för människohandel. 2/3 är för sexuell exploatering och 90 % av dessa är kvinnor. Den globala människohandeln omsätter mer pengar än narkotikahandeln och borde vara lika prioriterad.

En normkritisk ansats som den feministiska regeringen försöker sprida är att peka ut förövarna istället för offren.

- Hittills har internationella organ svartlistat länder där flickor exploaterats, till exempel Nepal, Kambodja och Thailand, men de länder som borde svartlistas är ju de som efterfrågar och köper sexuella tjänster, menar Per-Anders Sunesson

På Per-Anders Sunessons motståndarsida finns en extremt lukrativ porrindustri som omsätter 25 000 kronor i sekunden, året runt. Det finns även lobbyister i Sverige som försvarar pornografi och sexköp. Per-Anders Sunesson refererar till den forskning som visar porr-branschens skadliga effekter och konstaterar att alla sexbrottsdömda har en sak gemensamt. De är storkonsumenter av porr.

- Jag har fortfarande inte mött någon prostituerad kvinna som sagt att hon valt arbetet för att hon vill sälja sin kropp till 10 - 15 män per dygn. Jag har däremot mött många män med makt som försvarar människohandeln, för att det ger pengar till ländernas turism.

Det finns dock ljuspunkter i mörkret. Norge, Canada, Colombia, Island och Spanien är några länder som kopierat Sveriges lagstiftning med att kriminalisera sexköparen.

Foto av ungdomar tillsammans med bl a Morgan Johansson.

Ungdomarna som ska förändra världen

Ett tjugotal gymnasieungdomar på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås startade i höstas en grupp som jobbar mot hedersförtryck och våld i nära relationer. De har redan hunnit med att träffa justitieminister Morgan Johansson, landshövding Minoo Akhtarzand och kommunstyrelsens ordförande i Västerås, Anders Teljebäck.

Arbetet har startat på ungdomarnas eget initiativ, men i bakgrunden finns skolkuratorn Issis Melin och stöttar. I gruppen finns både killar och tjejer. Efter sitt möte med Morgan Johansson blev ungdomarna inbjudna till riksdagen och de har nu fått möjlighet att lyfta frågan på kommun-, läns- och riksnivå.

Gruppen har även mött motstånd, men det har oftast handlat om att personer blandat ihop hederskultur med religion. Ungdomarna fördömer bara de kulturella mönstren, inte religionerna. Hawa Gouro säger till Västerås Tidning att hon orkar detta för att hon ”brinner för det och vill förändra världen”.

Locker room talk

Nu ska Västmanland ”stoppa skitsnacket” inom idrottsrörelsen

Locker Room Talk, de första vinnarna av Zlatan Ibrahimovics stipendium Number 10, kommer att delta på en konferens i Västmanland för att prata om hur idrottsklubbar kan skapa en sund kultur i idrottens omklädningsrum.

Den 7 maj bjuder Länsstyrelsen, Mälardalens högskola, Västmanlands Idrottsförbund och Västerås stad in till en konferens som syftar till ökad jämställdhet inom idrotten.

Västmanlands Idrottsförbund, som är en av arrangörerna, har ”jämställdhet för en framgångsrik idrott” som en av sina prioriterade utvecklingsresor fram till 2025. Det innebär bland annat: lika möjligheter oavsett kön, trygg gemenskap samt att kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande organ. Jenny Svender på Riksidrottsförbundet ska prata om detta på konferensen.

Landshövding Minoo Akhtarzand kommer att prata om kopplingarna till länets gemensamma strategi för jämställdhetsintegrering. Idag har flickor i länet sämre hälsa än pojkar och de rör sig mindre. Samtidigt satsar kommunerna mer pengar på pojkars idrottande. Strategin innehåller gemensamma mål för att lösa dessa utmaningar.

Rädda Barnen har ett pågående projekt i länet som heter High Five. Det bygger på att förebygga diskriminering och kränkningar inom idrotten. Projektet kommer att ha en monter på konferensen.

Projektet High Five  - idrott för alla 

Huskurage

Hyresvärdar hjälper till att stoppa våld i hemmen genom Huskurage

Kommunerna i de norra länsdelarna har tecknat avtal med hyresvärdarna i syfte att motverka våld i hemmen.

Norbergs, Fagersta och Skinnskattebergs kommun har fattat beslut om att anta konceptet Huskurage. Det är ett initiativ som handlar om att visa prov på civilkurage vid misstankar om våld i nära relationer.

Information delas ut till dig som boende i ett bostadsområde och handlar om hur du kan agera om du misstänker att våld förekommer. Det första du kan göra är till exempel något så enkelt som att bara knacka på dörren för att avleda. Misstänker du pågående misshandel ska du ringa polisen och i synnerhet om barn kan vara inblandade.

Huskurage införs hos samtliga kommunala bostadsbolag och samarbete finns med privata fastighetsägare, hyresgästföreningen, ABF, vuxenskolor och skolor.

Det finns idéer om att även införa policyn i andra verksamheter i kommunerna, såsom äldreboenden, stödboenden och idrottsanläggningar.

Foto av Nyamko Sabuni

Starka berättelser om hedersförtryck på Västerås slott

Flera av de personer som har intervjuats i boken FÖRORTENS GRUPP 8 kom till jämställdhetsrådet och Västerås slott den 21 februari, för att berätta om sin syn på jämställdhet, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. De medverkande i boken gav starka personliga berättelser av det förtryck som de själva har utsatts för.

Tidigare jämställdhetsminister Nyamko Sabuni är idag hållbarhetschef på teknikföretaget ÅF. Under sitt anförande refererade hon till Agenda 2030-målet 5.3 ”Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning”. Sabuni menade att såväl företag som organisationer borde ha detta globala mål för ögonen och inte blunda för den utsatthet som även gäller flickor i Sverige.

Soheila Fors, grundare av Tehusen, pratade om sin egen kulturchock i mötet med Sverige. Hon kom från Iran, där religion, familj och könsroller var urstarka, till ett Sverige där motsatta normer rådde. Hon utsattes för våld och förtryck som fortsatte i Sverige. Nu har hon lämnat sin förtryckande familj, men är mordhotad och lever bakom murar i Sverige med personskydd.

Sara Mohammed, ordförande i föreningen "Glöm aldrig Pela och Fadime", berörde med sin personliga berättelse om hur hon blev lurad som barn av sin egen mamma. Hon trodde att hon skulle få leka med en vän, men utsattes för en smärtsam könsstympning. Och senare blev hon mordhotad av sin egen bror när hon inte gick med på ett tvångsäktenskap.

Länsstyrelsen i Västmanland har fått uppskattning för sitt systematiska arbete med att förebygga hedersnormer. På plats vid rådsmötet fanns åklagaren Jessica Wenna, som ensam står för en stor del av alla åtal mot tvångsäktenskap, kuratorn Issis Melin som räddade hem en bortförd flicka samt Mariam Afrasiabpour, Internationell Kamp för Kvinnors Rättigheter (IKKR) som har byggt upp en internationell verksamhet som exempelvis hjälper kvinnor på plats i Irak att fly från tvångsäktenskap och förtryck.

Teckning av en man som ringer ett samtal "Anmälan till socialen".

Ny strategi för myndighetssamverkan om våld mot kvinnor och våld i nära relationer 2017 -2020

Västmanlands län har nästan 20 års erfarenhet av myndighetssamverkan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. En ny långsiktig strategi är klar och har undertecknats av samtliga samverkanspartners.

Samtliga länets tio kommuner, Länsstyrelsen, Region Västmanland och de polisiära myndigheterna står alla bakom strategin. Utöver dessa finns en rad ideella föreningar som ingår i den gemensamma samverkansplattformen. Länsstrategin innehåller nio insatsområden:

 • Utveckla och stärka det våldsförebyggande arbetet
 • Förbättra upptäckten av våldsutsatta
 • Samverkan, samordning och uppföljning av arbetet mot våld ska stärkas och utvecklas
 • Bevara och utveckla kompetensnivån hos berörda myndigheter och föreningar
 • Utveckla skydd, stöd och behandling för kvinnor, barn och män som utsätts för våld samt stöd till män som utövar våld
 • Tillgång till lättillgänglig och anpassad information för våldsutsatta och anhöriga
 • Utveckla rättsväsendets insatser
 • Hedersrelaterat våld och förtryck ska förhindras och motverkas
 • Förhindra och motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Bild av vågskål

Jämställdhet - en hävstång i det regionala utvecklingsarbetet

Region Västmanland har, med finansiering från Tillväxtverket, ett uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala utvecklingsarbetet i länet.

Det finns en outnyttjad tillväxtpotential så länge det råder ojämställdhet. Det gäller oönskade könsmönster hos säväl kvinnor som män. I projektet analyseras samband mellan ojämställdhet och regional tillväxt. Nedan följer några exempel:

 • Kvinnor kan starta fler företag och förbättra sin egen och regionens ekonomi.
 • Män i glesbygd är oftare barnlösa. Det leder till negativ demografi och att glesbygden stagnerar.
 • Om pojkar får bättre betyg kan de studera vidare.
 • Den dåliga arbetsmiljön på kvinnodominerade arbetsplatser leder till stressrelaterade sjukskrivningar, vilket medför produktionsbortfall.
 • Tiden till egenförsörjning bland nyanlända kvinnor är oacceptabelt hög.

I projektet görs jämställdhetsanalyser, handlingsplaner och målbilder i övergripande regionala styrdokument inom:

 • Infrastrukturområdet: Länstransportplan, Handlingsplan för Gång- och cykelstrategi, samt Handlingsplan för Digital regional agenda Västmanland
 • Näringslivsutveckling: Affärsplan Västmanland 2018-2020 och regionalfonderna
 • Regional utveckling: Den nya Regional utvecklingsstrategin för Västmanland (RUS)
Skärmdump från Infogeneratorn.se

Infogeneratorn

Infogeneratorn är ett webbaserat verktyg som hjälper dig med kvalitetssäkrad information om våld och föräldraskapsstöd på flera olika språk. Det är till för dig i kommun, landsting och idéburen sektor.

Med några enkla knapptryck kan du få fram korrekt information på flera olika språk. Du sorterar själv fram sakområde, målgrupp, insatser, språk och kontaktuppgifter. Valbara områden är föräldraskapsstöd, tvångsäktenskap, könsstympning, människohandel, prostitution och våld i nära relationer.

Infogeneratorn

Foto av kalender

Kalendarium –

detta händer i länet

 

Nyhetsbrevet Ett jämställt Västmanland

Ett jämställt Västmanland är ett digitalt nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Västmanlands län som ges ut fyra gånger om året.

Vill du prenumerera, anmäl dig här!

Kontakt:

Torbjörn Messing, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Tfn: 010-224 93 71

E-post: torbjorn.messing@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västmanland

Läs webbversion |