Landsbygdsnytt - Information från Länsstyrelsen Västmanlands län

April 2020

SAM 2020 - sista ansökningsdag på onsdag!

Har du inte sökt jordbrukarstöden i SAM Internet än? Då är det hög tid!

Sista ansökningsdag utan förseningsavdrag är på onsdag (8 april) denna vecka.

Nuvarande Coronasituation:
Om du själv blir sjuk eller om myndigheternas rekommendationer för att hindra smittspridning gör det omöjligt för dig att lämna in ansökan i tid kan du åberopa regeln om force majeure och exceptionella omständigheter.


Du ska då anmäla fall av force majeure och exceptionella omständigheter skriftligen till din länsstyrelse inom 15 arbetsdagar från att du har möjlighet att göra det. Om anmälan inte är gjord i tid kan inget undantag göras från regelverket och en sen SAM-ansökan drabbas då av förseningsavdrag eller avvisning.

En bedömning av om anmälan har kommit in i tid och om force majeure är tillämpligt kommer att göras i varje enskilt fall.

Du söker dina stöd som vanligt via SAM Internet på Jordbruksverkets webbplats.

 

Bild

 Detta mail skickas med IdRelay